„Most már nem kapunk szomorú arcú smiley-kat”

Akt.:
„Most már nem kapunk szomorú arcú smiley-kat”
„Most már nem kapunk szomorú arcú smiley-kat”
Hejőkeresztúr, Hernádnémeti, Prügy – Megyénkbeli iskolák, melyek kiválóan egyenlítik ki a hátrányokat. Mi a titkuk?

Azok között az általános iskolák között is vannak kiválóak, amelyek az országos kompetenciaméréseken nem szerepelnek az átlag felett. A mérések ugyanis nem csupán az elért eredményt vizsgálják, hanem azt is, hogy az iskolák tanulói magukhoz képest mennyit fejlődtek évről évre.

Az Oktatási Hivatal 2015 óta közli azoknak az intézményeknek a listáját, melyekben a kompetenciamérés eredményei alapján az átlagosnál nagyobb a pedagógiai munka fejlesztő és hátránykiegyenlítő hatása. A tavalyi mérés alapján több megyénkbeli iskola is ott van azon intézmények között, melyek jobb eredményeket érnek el a diákokkal, mint az a gyerekek korábbi teljesítményük és szociális hátterük alapján várható lenne.

Pótolják a hátrányokat

A Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola például, mely a hátrányok kiegyenlítése terén matematikából és szövegértésből is a legjobbak között szerepel. Tiszlavicz Csaba, az iskola igazgatója elöljáróban hangsúlyozta: eredményeik az országos átlaghoz viszonyítva nem mondhatók kimagaslónak, de már javuló tendenciát mutatnak, és nem lefelé görbülő szájú smiley-t (hangulatjel) kapnak. Az iskola 234 tanulója közül egyébként 220 roma származású, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A pedagógusok sokféle módszert alkalmaznak és folyamatosan továbbképzésre járnak a sikeres oktatás és nevelés érdekében.

– A hátrányok leküzdéséért sokat teszünk. Igyekszünk azokat a hiányosságokat pótolni, amelyeket a gyerekek családi háttere okoz. Sok közösségi és családi programot szervezünk, melyek segítenek a diákok neveltségi szintjének javításában.

Mindez kiegészül a gyermek- és emberközpontú nevelési módszereinkkel. A jövő héten is egy különleges programot szervezünk. Csatlakozva a Nemzetközi Roma Naphoz, a gyerekek roma táncokat, dalokat, verseket adnak elő, roma népviseletbe öltöznek. A napnak szakmai része is lesz: olyan roma származású emberek jönnek el hozzánk beszélgetni, akiknek az élete példamutató. Tanultak, dolgoznak, vállalkoznak – sorolta az igazgató.

Komolyan veszik

A leghatékonyabban fejlesztő általános iskolák között szerepel a Hernádnémeti Református Általános Iskola. Itt az a titok, hogy az intézmény pedagógusai nagyon komolyan veszik a kompetenciamérést – tudtuk meg.

Madzinné Nagy Anikó iskolaigazgató kifejtette: tulajdonképpen rákészülnek a mérésre. A gyerekeknek és a szülőknek is elmagyarázzák, mi a felmérés lényege, és pluszórákban fejlesztik a diákok kompetenciáit. 2010-ben pályázaton nyertek a kompetenciaalapú oktatás bevezetésére, és ezt azóta sem hagyták abba, beépítették a mindennapjaikba, szinte minden tanítási órán alkalmazzák. Az ötödik osztályt pedig a tanulás-módszertani technikák elsajátításával kezdik a nebulók.

– Tanulóink egyharmada hátrányos helyzetű, de folyamatosan javulnak az eredményeink, aminek nagyon örülünk – fogalmazott az igazgató.

Hatásos módszerek

A hátrányok kiegyenlítésében a matematika terén ért el szép eredményt a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola. Az intézmény országosan és nemzetközileg is híres a Komplex Instrukciós Programjáról (KIP), de ezenkívül más hatásos módszereik is vannak.
Kovácsné dr. Nagy Emese iskolaigazgató rámutatott: a KIP alkalmazása tulajdonképpen növeli a gyerekek alapteljesítményét. Ezenkívül nagy hangsúlyt fektetnek a szövegértésre, hiszen nagyon fontos, hogy a gyerekek megértsék, mit is kell csinálniuk. Mert hiába tud valaki szorozni, ha nem tudja értelmezni a feladatot, akkor azt nem fogja megoldani. Ezenkívül használják az úgynevezett digitális matematikát. Ez azt jelenti, hogy minden évfolyamnak van heti egy online matematikaórája. Ezzel tulajdonképpen a mechanikus számolást és feladatmegoldást fejlesztik. A gyerekek színes feladatokkal találkoznak ezeken az órákon, melyek kiválóak a képességek fejlesztésére – sorolta az iskolaigazgató.

Hegyi Erika