“Mondd, mit tehetnék érted…?”

Sajókaza – A Sajókazai Általános Iskola 14 millió forint HEFOP-pályázati támogatást kapott. A projekt egy olyan oktatási program, mely hátrányos helyzetű – többségében roma – gyerekek iskolai sikerességének segítését tűzte célul.

A programban helyi pedagógusok, külső szakemberek működnek együtt – értesültünk Izsó Pál igazgatótól. Sokféle tevékenység zajlik párhuzamosan az iskolában. Van, aminek az eredménye rögtön látható, van, ami csak hosszabb távon hoz eredményt. Megvalósult az iskola épületének akadálymentesítése, a folyosó burkolása, az informatikai eszközök beszerzése, tantermek berendezésének felújítása.

Az oktatási intézmény pedagógusai több továbbképzésen vettek részt, ahol módszertani, szakmai ismereteiket bővíthették. A képzések után fejlesztő csoportok alakultak, melynek keretében a tantestület tagjai az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazását dolgozták ki. Ezeket szakmai napok, bemutató órák alkalmával ismertették meg kollégáikkal.

A tapasztalatcsere regionális szakmai műhelyekben folytatódott. A sajókazai pedagógusok itt az észak-magyarországi régió hasonló helyzetű iskoláinak módszereit, tapasztalatait, hasznosítható programjait ismerhették meg. A tantestület részt vett egy szabolcsi tanulmányúton is.A projekt ideje alatt fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus is foglalkozik a problémás gyerekekkel. A pedagógusokat mentorok segítik fejlesztő munkájukban.

Fontos eleme a programnak a segítő partnerekkel való együttműködés. Óvónők, védőnők, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, az önkormányzat munkatársai, volt roma tanítványaink, a településen működő „Segítő kéz tanoda” működtetői is támogatják az iskolában folyó fejlesztő munkát. A pedagógusok szeretnék megnyerni a hátrányos helyzetű diákok szüleit is. Ezáltal egy szemléletváltás alakulhatna ki, egy hatékonyabb együttműködés válthatná fel az eddigi sokszor elutasító magatartást. A projekt a diákok számára közösségi programokat, külső szakemberekkel, segítőkkel való találkozásokat tartalmaz, nagyobb szerepet kap oktatásukban az informatikai eszközök alkalmazása.

Lassúság
A személyi változások, a finanszírozás lassúsága gyakran okoznak nehézségeket. Az iskola dolgozói azonban bíznak abban, hogy a sok befektetett munka, az új módszerek, a korszerű eszközök, a partnerek támogatása segíti a problémák megoldását – jelentette ki Kiss Éva igazgatóhelyettes.