Módosítják a médiatörvényt – részletek

A médiatörvénnyel kapcsolatos módosító javaslatok négy kérdést érintenek: a kiegyensúlyozottság kérdését, a származási ország elvét, a lekérhető szolgáltatások és sajtótermékek regisztrációját és a csoportok megsértését

Erről szerdai közleményében tájékoztatott a  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkársága.

A kiegyensúlyozottság kérdésével kapcsolatban a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tájékoztatással kapcsolatos követelményeknek (hiteles, gyors, pontos) a médiarendszer egészének tekintetében kell érvényesülniük, és nem az egyes médiaszolgáltatók vonatkozásában. Ez az eredeti jogalkotói szándék szerint is így volt – áll a közleményben. A kiegyensúlyozottság követelményét emellett a javaslat a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatások vonatkozásában megszünteti, és a továbbiakban is csak a televíziók és a rádiók tekintetében tartja fenn.

A származási ország elvével kapcsolatban a javaslat kiveszi a bírságot a külföldön letelepedett szolgáltatókkal szemben alkalmazható szankciók közül, és – szintén az eredeti jogalkotói szándékot világossá tévő rendelkezéssel – egyértelműen utal arra, hogy a médiahatóság kizárólag a magyarországi terjesztés vonatkozásában jár el.


A regisztrációs kötelezettség

A lekérhető szolgáltatások és sajtótermékek regisztrációjával kapcsolatban a javaslat egyértelművé teszi, hogy e szolgáltatások esetében a médiahatóság által vezetett nyilvántartásba vétel nem feltétele a szolgáltatásnak, a regisztráció intézménye pusztán e szereplők adatainak hozzáférhetőségét biztosítja. A szöveg ennek alapján eljárási szempontból változtatja meg a regisztráció szabályait. Ehhez kapcsolódva a javaslat az eredeti jogalkotói szándékot egyértelművé téve és a törvény normatív tartalmát nem változtatva kifejezetten utal a “médiaszolgáltatás” és a “sajtótermék” definíciójában arra, hogy csak a “rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett”, tehát üzletszerűen végzett tevékenységek tartoznak e fogalmak alá. A módosítással nem változik a regisztráció kötelezettségének hatálya, vagyis azoknak a szereplőknek a köre, akiket a törvény nyilvántartásba vételre és ezzel kapcsolatos bejelentés megtételére kötel ez – derül ki a közleményből.

Csoportok megsértésével kapcsolatban a módosítás az Európai Bizottság a múlt hét hétfői brüsszeli tárgyaláson megfogalmazott felvetésének megfelelően hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, amely tiltotta személyek, csoportok nyílt vagy burkolt megsértését, a kirekesztés tilalma ugyanezen a ponton megmarad.
– Független Hírügynökség –