Miskolcon kopogtat a jövő

Miskolcon kopogtat a jövő

Miskolc – Lehet-e Miskolc és
környéke számára
kitörési pont, a helyi gazdaság
új motorja a befulladt nehézipar helyett az
infokommunikáció, a mobil- és
komputervilág teremtette új iparág?


A kérdésre egy
kerekasztal-beszélgetésen kerestük a
választ, amelynek apropóját az
adta, hogy a Vodafone Miskolcon nyitotta meg
regionális ügyfélszolgálati
központját. A beszélgetésre
meghívottakról részletesen
lásd keretes összefoglalónkat!

A Vodafone vezérkara –
dr. Beck György
vezérigazgató, Podhorányi
László

vezérigazgató-helyettes és
Fejes Zoltán igazgató
– mellett a helyben is izmosodó
informatikai cégek képviseletében
Koleszár Péter,
Roósz Tamás, dr.
Vinnai Balázs
ügyvezető
igazgató, valamint a megyei kereskedelmi
és iparkamara titkára, dr.
Szilágyiné Baán Anna
,
továbbá Józsa
Viktória
, a Miskolc Holding Zrt.
gazdaságfejlesztési vezetője volt
ott.

Iskolákkal, az egyetemmel


Következzenek a bevezetőben feltett
kérdésekre adott válaszok –
újságcikké
tömörítve… Dr. Beck
György
vezérigazgató:
– Reális megközelítés,
ha azt mondjuk: igen lehetséges, hogy az
infokommunikáció
kitörési pontja legyen egy helyi
gazdaságfejlesztési
stratégiának. Az irány jó,
hiszen szolgáltatás és
fejlesztés típusú
üzletágakban kell hosszú
távon gondolkodni, mert az
összeszerelő üzemek gyorsan
tovább telepíthetőek, nem
kötődnek a környezetükhöz
túl szorosan. A Vodafone
letelepedése Miskolcon nemcsak
munkahelyeket teremt most, hanem kiépül egy
fejlesztési, oktatási,
humánpolitikai kapcsolatrendszer is,
iskolákkal, az egyetemmel, az azonos
profilú helyi cégekkel. Mi úgy
tapasztaltuk, hogy Miskolcon sok jól
képzett fiatal jelentkezett hozzánk:
és ez az egyik fontos feltétele az
informatikai cégek
megtelepedésének,
fejlődésének.

Koleszár Péter
ügyvezető igazgató: – Mint
munkaadó informatikai
vállalkozó, nap mint nap látom,
mennyire lényeges az
előrehaladásunkhoz hogy az informatikusok
számára itt Miskolcon is legyen
munkahelyválaszték, és legyen
„karrierlétra”, azaz ne kelljen
ahhoz elmennie valakinek, ha
középvállalkozások helyett
egy multinál szeretne dolgozni.
Miskolcon akkor fog igazán
lendületet kapni az informatika,
infokommunikáció, ha a paletta
kiszínesedik, a meglévő
képzési háttér és
fejlődő cégkör mellett
megjelennek az olyan nagy szolgáltatók
is, mint a Vodafone.

Kell a karrierkörnyezet

Dr. Vinnai Balázs
ügyvezető igazgató: –
Másfél évvel ezelőtt itt
ültünk, ugyanerről a
témáról beszélgetve, s azt
hangoztattuk: reális esélye van annak,
hogy egy Vodafone-hoz hasonló
típusú cég idejöjjön
és megtelepedjen, mert Miskolcon az
informatikának
infokommunikációnak
jövője, helye van. S lám, ma ez
valóság. Furcsa azt mondani, hogy az
én cégemnek, az IND-nek is jó, ha
idejön valaki, és hasonló
munkaerőt keres és alkalmaz mint mi. Az
IND-nek most már jelentős a saját
vonzereje is, de ha kialakul egy szakmai és
karrierkörnyezet az informatikusok
számára, abból mindenki
profitálni fog, minket is beleértve. De
minden erejével arra kell a városnak
törekednie, hogy korszerű
infrastruktúrát teremtsen a
vállalkozások
letelepedéséhez, akár
vállalkozások bevonásával
– ez alapvető feltétel.

Dr. Szilágyiné Baán
Anna
kamarai titkár: – Nem mindig
pozitív kijelentéseket olvashatunk a
multi cégekről a politikusi
nyilatkozatokban. Mi védjük a helyi
vállalkozásokat, de tudni kell hogy
szükség van arra a
munkakultúrára is, amit a nagy
nemzetközi cégek hoznak. Főleg, ha a
kutatási, oktatási,
innovációs tevékenység is
kíséri a vállalati
jelenlétet. Mi kiemelten foglalkozunk a
szakképzéssel, s úgy
látjuk, hogy a képzett munkaerőre
alapozó üzletágak, mint az
infokommunikáció, fejlesztik
leginkább környezetüket. Fontos
áttörés a Vodafone
jelenléte – a nagyok megtelepedése
mindig tovagyűrűző hatású.

Élhető környezet

Roósz Tamás
ügyvezető igazgató: – Az
informatikai klasztert többek
között azért is hoztuk létre,
hogy az ebbe tömörült cégek
sikerrel tudják vonzani és megtartani a
képzett munkaerőt, itt helyben. De ehhez
nem elég a jó fizetés,
szükség van az élhető
környezetre, a szép belvárosra,
kulturális életre, állásra
a családtagoknak, jó iskolákra. Ez
a város feladata. Nekünk a
nívós szakmai környezetet,
előrelépési
lehetőségeket kell megteremtenünk:
bizonyos vagyok benne, hogy ha sikerül még
egy-két, az informatika
körébe tartozó nívós
céget idehozni, a fejlődés
átlépve a kritikus tömeget,
ugrásszerű is lehet.

Józsa Viktória
gazdaságfejlesztő: – A
városvezetés Miskolc
gazdaságfejlesztési
koncepciójában az
informatikának,
infokommunikációnak kiemelt
szerepet tulajdonít. Tudatában vagyunk
annak is, hogy az „élhetőbb”
város alapfeltétele az
előrelépésnek. Ezért is
fejlesztjük a belvárost –
átépített és új
terek –, építjük az új
uszodát, megújítjuk a
villamosközlekedést – csak
néhány példát
említve. De nagyon fontos, hogy legyen
korszerű, vonzó környezet a
cégek számára: ezért
épült meg a mechatronikai ipari park,
és ezért pályáztuk meg az
Egyetemváros mellett azt a tízezer
négyzetméteres
kutató-fejlesztő
központfejlesztést amelyben helyet
kaphatnak az informatikai fejlesztő cégek
is.

Miskolc nagyon akarta

Podhorányi László
a Vodafone
vezérigazgató-helyettese
Miskolcról indult
pályáján, mégsem
lokálpatriotizmusa mondatta vele:
döntő tényező volt, hogy
Miskolc a vetélytársainál
többet tett, a megkeresett további
négy városnál sokkal
meggyőzőbben akarta elnyerni ezt a
beruházást. De ha tovább akar
lépni a város a
szolgáltatóközpontok piacán,
további, a Macropolishoz hasonló,
korszerű épületeknek kellene
létesülniük.

– Mindezzel együtt biztos vagyok abban
– mondja –, hogy a
távközlés és az
informatika határainak
összeolvadásával, az
infokommunikáció reális
kitörési pont lehet a miskolci
régió számára. Ennek a
folyamatnak jelentős mérföldköve
a Vodafone megjelenése.
Fejes Zoltán, lakossági
értékesítési
igazgató pedig elmondta, hogy a
Vodafone régen jelen van
Miskolcon, ötvenen dolgoznak jelenleg
üzleteiben. Ez is fontos terület: a
kereskedelem is elérhető karrier a most
felvett új Vodafone-os
miskolci kollegák
számára.

A
vendégek: ki kit
képviselt
Dr. Beck György
vezérigazgató –
Vodafone
Podhorányi
László

vezérigazgató-helyettes
– Vodafone
Fejes Zoltán
igazgató – Vodafone
Dr Szilágyiné
Baán Anna
– a
B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara titkára
Józsa
Viktória

gazdaságfejlesztési
vezető – Miskolc Holding
Zrt.
Koleszár
Péter
ügyvezető
igazgató – a B.-A.-Z. Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
informatikai kollégiumának
vezetője
Roósz Tamás
ügyvezető igazgató –
Észak-magyarországi
Informatikai Klaszter
alapító
Dr. Vinnai Balázs
– IND Group ügyvezető
igazgató

– K.L. –