Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat: Üdvözlik a hatóság döntését

Akt.:
Miskolc – “Miskolc város vezetése az úgynevezett Számozott utcákban élőket társadalmi származásuk, kedvezőtlen vagyoni helyzetük valamint a roma nemzetiséghez tartozásuk miatt annak a veszélynek tette, illetve teszi ki folyamatosan, hogy hajléktalanná válnak vagy Miskolc bel- vagy külterületén található szegregátumokba kényszerüljenek” – olvasható a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat közleményében.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2015. július 15-én hozott határozatában egyértelműen és világosan rámutatott arra, hogy az eljárás alá vont önkormányzatnak a tulajdonosi feladatai és felelőssége mellett a szociális feladataira és szerepére is figyelemmel kell lennie. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kötelezi, hogy a jogsértő állapotot szüntesse meg, ennek érdekében 2015. december 31-ig dolgozzon ki intézkedési tervet arra, hogy a Számozott utcákban élők lakhatási feltételeit – különös tekintettel az emberi méltóság és az egyenlő bánásmód követelményeinek tiszteletben illetve megtartására – a településen hol és milyen körülmények között, valamint milyen pénzügyi források bevonásával kívánja biztosítani.

A Hatóság felszólította az önkormányzatot arra is, hogy az intézkedési terv elkészültéig hagyjon fel a diszkriminatív gyakorlatával az érintett területen élőkkel szemben.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az önkormányzattal szemben a lefolytatott vizsgálata eredménye alapján 500.000,- Ft bírságot szab ki, amelyet a Miskolci Önkormányzat 30 napon belül köteles megfizetni. Áll az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatában.

A Roma Polgárjogi Mozgalom valamint a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat üdvözli az Egyenlő Bánásmód Hatóság döntését. Jelen döntés is bizonyítja, hogy Miskolc Megyei Jogú Városában nem érvényesülnek, a jogállamiság alapelvei melyet a 2014 májusa óta hangsúlyozunk.

Reményünket fejezzük ki a tekintetben, hogy a városvezetése a jövőben a jogot nem csak használni kívánja, hanem betartani is.

Bízunk benne, hogy a városvezetésre az újabb elmarasztalás kijózanítólag hat majd és felhagy az ellenségképek gyártásával a nyomortelepeken élők stigmatizálásával.

Megköszönjük a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda munkatársainak áldozatos munkáját, hogy képviselték az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt a miskolci a roma nemzetiséghez tartozó családok érdekeit. Bízunk benne, hogy a jövőben is ilyen eredményes lesz a közös szerepvállalásunk a miskolci roma lakosokat érintő ügyek kapcsán.

Miskolc, 2015. július 24.

Roma Polgárjogi Mozgalom
Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat