Miskolci megemlékezések

Miskolci megemlékezések
Miskolc – Reggel 9 órától megkezdődtek az ünnepi megemlékezések Miskolcon. Az eseményekről folyamatos tudósítást adtunk.   Ünneplés Felsőzsolcán 2007.03.15. Március15. - Miskolc 2007.03.15. Miskolci ünnep 2007.03.15. video video

Ünnep: rendbontás nélkül
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is megkezdõdtek a március 15-i megemlékezések, több helyen már véget is értek és rendben lezajlottak.
A fõkapitányság illetékesétõl megtudtuk, hogy a rendõrség a terveknek megfelelõen kezdte meg munkáját azokon a településeken, ahol március 15-re ünnepséget jelentettek be.
Mint arról korábban beszámoltunk, összesen 113 rendezvényrõl van tudomása a hatóságnak.
Mindenütt méltóságteljesen, jó hangulatban teltek a megemlékezések, rendõri beavatkozásra sehol sem került sor.

 

16:30 – Eddig 83 bejelentett ünnepi rendezvény ért végett megyénkben. 

 

15:00 – A március 15 -ei meghirdetett és bejelentett események jelentős része lezajlott megyénkben. Rendbontásra és rendőri intézkedésre nem került sor.

 

12:04 – Petõfi tér

Az ünnepi felvonulás következõ állomása gróf Batthyány Lajos emléktáblája volt, majd a felvonulók immár mintegy négyezerre duzzadt serege a fellobogózott Petõfi térre vonult. Itt a Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ficak diákszínpada fogadta ünnepi mûsorral a megjelenteket. A rendkívül kedvezõ idõjárásban zajló záróakkord szintén koszorúzással fejezõdött be a politikai társadalmi történelmi szervezetek képviselõi rótták le kegyeletüket Petõfi Sándor szobránál. Végül a bányász fúvószenekar a Szózattal fejezte be az ünnepi műsorsorozatot. Az egész rendezvény teljes nyugalomban, rendzavarás nélkül zajlott le.

11:20 – Lévay és Deák szobra

A századvég jeles költõje Lévay József szobrához ért a koszorúzó küldöttség, ezt követõen Deák Ferenc szobrán helyezték el virágaikat a zenét a Palota Rézfúvós Együttes szolgáltatta az esemény alatt.

11:06 – Szemere-kert

A felvonulók következõ állomása a Szemere-kert, ahol Szemere Bertalan szobrán helyzeték el a megemlékezés virágait. A menet élére innentõl a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Huszár és Lovas Hagyományõrzõ Egyesület lovasai álltak, akik a Deák tér felé vették az irányt.

11:00 – Széchenyi szobor

Az ünneplõ sokadalom a bányász fúvószenekar nyomában átvonult a Széchényi szoborhoz, ahol az önkormányzat képviselõi koszorút helyezetek el a Petõfi emléktáblánál. Mostanra az ünneplõ közönség létszáma elérte a mintegy 2500 fõt.

10:20 – Erzsébet tér

Eddig semmi…

Tán sohasem kellett még így kezdeni március 15-i tudósítást, de érti mindenki a hír lényegét: eddig még semmi olyasmi nem történt, ami felborította volna az ünnep rendjét, megtépázhatta volna méltóságát. A miskolci megemlékezés-sorozat elsõ nagyobb állomásánál tart jelenleg a szokásostól talán szûkebb tömeg, amelynek hangulata is érzékelhetõen feszültebb – csendesebb. A hallgatóság csendjét a szavalatok és beszédek alatt egyszer törte meg rövid sípszó: mikor Káli Sándor lépett az emelvényre. A megyeszékhely polgármestere azzal kezdte: 109 esztendeje áll a téren Kossuth Lajos szobra. Miskolc az “ország előtt” állított emléket a történelmi alaknak – emlékeztetett. “Egyvalamiben gazdagabbak vagyunk a többi városnál, és ez Miskolc hite.” – mondta. Arról beszélt, hogy a miskolciak a szabadságharc után sem váltak hûtlenné az eszméhez. Miskolc ereje sokszínûsége mellett erkölcsi tartásában van. Sokféle vélemény kavarog – jegyezte meg – de le tudunk ülni megbeszélni. Hol egyik, hol másik “csoportosulás” vezeti a várost, az országot. De a lényeg, hogy előre haladjunk. – mondta.

9:37 – Avasi temetõ

Közös koszorúzás

Közös koszorúzással kezdõdött a március 15-i ünnepségsorozat. Kilenc órakor az avasi temetõben az MSZP részérõl Káli Sándor, Orosz Lajos, az ellenzék képviseletében Répássy Róbert és Tavaszi Zsolt helyezte el a megemlékezés virágait elõször Palóczy László, Szemere Bertalan és Horváth Lajos, majd Butykai József sírjánál kiscserkészek segítségével.
A meghitt hangulatú megemlékezésen Ács Gyula tárogatóművész muzsikált.

Korábbi cikkek: