Miskolci "bunkert" vegyenek!

Miskolci "bunkert" vegyenek!

Miskolc – Mire használják ma a
légoltalmi óvóhelyeket, milyen
állapotban vannak, és
egyáltalán szükség van-e
rájuk? – Meglátogattunk néhány
miskolci óvóhelyet, miközben
kérdéseinkre is választ
kaptunk.  „Óvóhelytúra” Miskolcon - az ötödik utca BGS-óvóhely „Óvóhelytúra” Miskolcon - a Városháza alatti ''bunker'' 

Bunker, vagyis légoltalmi
óvóhely
– előbbi
kifejezés a köznyelvben terjed el, de a
Polgári Védelem Miskolci
Kirendeltségének vezetője csak
ingatta a fejét a kifejezés
hallatán, mikor a miskolci és
Miskolc környéki
bunkerekkel” kapcsolatos
kérdéseinkkel keressük meg.
Maradtunk tehát a légoltalmi
óvóhely
kifejezésnél.
S miután ebben megegyeztük
záporoztak is a kérdéseink.


Mennyi óvóhelyet tartanak
számon Miskolcon és
körzetében, milyen állapotban
vannak, mire használják ezeket, és
szükség van-e fenntartásukra, egy
új típusú hadviselés
esetén mi ellen védhetnek? –
tettük fel kérdéseinket Leskó
Györgynek, a Miskolci
Polgári Védelmi
(PV)
Kirendeltség parancsnokának, mielőtt
elindultunk volna „felderíteni”
néhány miskolci
óvóhely
et. Erről
készült
videónk:
 

A legtöbb óvóhely


Megtudtuk: az óvó
helyek
számában az elsők
között vagyunk Magyarországon, ugyanis
Miskolcon 278, Miskolc
környezetében pedig (ez további 40
település) 312 óvóhelyet
tartanak számon. Igaz ez a lakosság
csupán 16 százalékának
elrejtésére szolgál. Hogy egy
esetleges háborús helyzetben mi lenne a
többi emberrel? Háború előtt
szükségóvóhelyeket
építenek – adta meg a választ a PV
parancsnok.

– Ez a meglévő
óvóhelyi vagyon, amit
igyekszünk megtartani, s ez nem könnyű a
mostani költségvetési
források mellett. Ami a
hatékonyságot illeti,
érdekesség, hogy Vietnámban a II.
világháborúban a légi
bombázások idején árkokban
húzták meg magukat, és –
jelentős légi támadás mellett
is – kisebb volt a veszteség. Az
óvóhelyek
decentralizálják a tömeget, s hogy
ez mivel járhat arra példa a II.
világháború egyik
sötét hazai fejezete, mikor a hatvani nagy
közösségi
támadásnál 260-ember halt meg egy
telitaláltnál. A minősített
óvóhelyeken kívül
egyébként van még több ezer
megerősíthető pince és
tároló

( ilyen például a Deszkatemplom melletti
föld alatti pince, ami leginkább egy kisebb
alagútrendszerhez hasonlít – a
szerz.).

Amíg háborúra esély
van…


Amíg háborúra esély van,
szükséges fenntartani az
óvóhelyeket
reagált másik
kérdésünkre Leskó
György
.

– Természetesen változik a
hadművészet, a hadviselés,
így a tömeghadseregek és a
tömeges légitámadás
veszélye kisebb. De! Példának
okáért a Trianon utáni
újrafelfegyverkezéskor (mikor
megkezdték a légoltalmi
óvóhelyek

kialakítását), senki nem gondolta
volna, hogy amerikai légierődök
fogják bombázni Magyarországot.
1936-ban arra alakították ki az
óvóhelyek rendszerét,
hogy a kis-antant országainak
támadóerejét elviselje, s
például 1944-ben Miskolc is
többszörösét viselte el a
légitámadások során, mint
amire számítottak. Ez is példa
arra, hogy a katasztrófa és a
válságkezelés esetében
mindig a legrosszabb helyzetre kell
felkészülni, s ez a
békekatasztrófa-helyzetre is igaz –
hangsúlyozta a parancsnok.

Az Avason nincs


Elmondta: az óvóhelyeket
különböző osztályokba
sorolják, a szerint, hogy milyen nyomást
viselne
k el, és hogy a benne lévők
hány napig képesek
elzárkózni. A legnagyobb
védőképességűekből
nem sok van, a többséget lakosság
alatti romteher elbíró
létesítmények képviselik.
Ezekből Miskolcon és
környékén 160 darab van, az
állomány 80 százaléka.
Ilyenek például a Petneházi
bérházak, a régi
Bulgárföld és
általában az 1960-as évekig
épül lakótömbök alatti
pincék (addig ugyanis a hazai
építőipari törvény
szerint minden közösségi
lakótérre lakossági
óvóhelyet kellett kialakítani). A
parancsnok nagy problémának nevezte, hogy
Avason például egyetlen egy ilyen pince
sincs.


A nagy befogadó képességű
óvóhelyek
egyébként a lakosságtól
távol helyezkednek el, ilyenek a gyár
területén található
objektumok (amik a munkások
elrejtetésére szolgáltak). A sokak
által ismert lillafüredi Szikla
például nem lakossági
óvóhely, hanem – a Honvédelmi
Minisztérium kezelésében
álló – légvédelmi
vezetési óvóhely, ami arra
szolgált, hogy a légvédelmi
csapatok harcát rejtetten vezessék onnan.
A gyári óvóhelyek mellett
megemlíthető még a Pereces-Barosakna
vonalon húzódó régi
Graenzenstein-alagút, ami
megépítésekor Európa
leghosszabb keskenynyomtávú
alagútja volt, ami 40 méter hosszan
kész óvóhely is egyben.

Kirabolt óvóhelyek


 - Két nagy óvóhely
építési hullám volt:
’39-44-ig, Horthy idején, illetve az 50-es
években, a Jugoszláv
hidegháborús helyzetben, de több
olyan létesítmény van,
aminek építése
Horty idején
kezdődött el és
Rákosi alatt
fejeződött be – magyarázta a
parancsnok. Utóbbira példa
Miskolcon az ötödik utcai BGS
(bomba-gáz-surgár biztos)
óvóhely (ahova
„óvóhelytúránkon is
ellátogattunk), s ami két ütemben
épült meg. Ugyanezen
óvóhely kapcsán kaptunk
arra is választ: mennyire nehéz
megőrizni a meglévő
óvóhelyvagyont.

Ezt az óvóhelyet ugyanis egészen
az elmúlt időszakig évente
legalább 3 alkalommal feltörték
és az ott tárolt
gumicsizmákból és egyéb
felszerelésekből lovasítottak meg a
környékbeli lakók, de a
mozdítható (vagy kis
energiabefektetéssel
mozdíthatóvá tehető)
fémanyagoknak is lába kelt (mint
például az árurakodásra
szolgáló ajtó).

A itt található négy
ajtóból kettő feltörhetetlen,
az ellopott kétszárnyú ajtó
helyett pedig egy megerősített kaput
helyeztek fel, a másik
árurakodásra szolgáló
ajtót pedig leláncolták,
azóta az óvóhelyre nem
tudnak bejutni az illetéktelenek.

„Bunkert” vegyenek!


Felvetettük a parancsnoknak, néhány
országban egészen különleges
célokra is hasznosítják ezeket az
óvóhelyeket. Hallani
például arról, hogy fapados hotelt
alakítottak ki bennük, s úgy
tűnik hasonló nálunk is
lehetséges, ha a Sziklát vesszük
alapul, ahol egy ideig szórakozóhely
működött.

– Nem csak, hogy lehetséges, de
örülünk is a hasonló
lehetőségeknek. Mint említettem
nehéz az óvóhelyvagyon
fenntartása, s a bérbevevők
karbantartják a
létesítményt. Vannak
egyébként ilyen példák, a
Deszkatemplom mellett lévő pincét
gombászok használták egy
időben, a Weidlich udvarban lévő
objektum moziként és
edzőteremként is funkcionált, a
Rácz Ádám utcán
lévő pincét pedig egy ideg
biliárdteremnek vették bérbe, de
többségében
raktározási célokra
igénylik meg használatukat.
Kikötés, hogy a bérbevevő csak
a szabályok szerint használhatja az
egységet, illetve szükséghelyzetben
24 órán belül ki kell
üríteni és eredeti
rendeltetésére átadni.

A Városháza alatt

Óvóhelytúránk
első állomása a
Városháza alatti pince volt, ami
központi
egységként funkcionált. Ez a
pince 1938-ban létesült, s itt kapott
helyet a városi riasztóközpont,
vagyis ahonnan az összes szirénát
irányították. A pice több
helyiséggel rendelkezik, többek
között két menekülő
útvonallal, amiből az egyik a
városháza udvarára vezet, a
másik a Széchenyi utcára. A
pincének több eredeti berendezése is
megmaradt, de egyéb célokra is
hasznosították az idők során,
így például üzemorvosi
rendelő is kapott itt helyet, míg ma
javarészt raktározási
célokat szolgál. Nézze meg a Városhaza
alatt készített
fotóinkat!: „Óvóhelytúra” Miskolcon - a Városháza alatti ''bunker''

A Petőfi téri pince


Szembeötlő az a lezárt vasajtó,
ami a Deszkatemplom mellett, a Petőfi téren
kapott helyet, s ami pincét sejtet az út,
a házak, s még a Deszkatemplom alatt is
elnyúlva. Kísérőnk,
Vojtonovszki Gábor, a
Polgári Védelem Miskolci
Kirendeltségének előadója
elmondta: itt valamikor hadikórház
működött. Az elmúlt
években gombászok vették
bérbe, jelenleg viszont üres.

Miután némileg
körülményesen – egy autó
állta el a bejáratot – bejutottunk
érthető volt a bérbevétel: a
pince vizes, párás, hideg, de
legfőképpen sötét.
Lámpák fénye gyengének
bizonyult, ezért nem tudtuk belátni nagy
területeket, de lassan
felderítethettük, sok e
lágazású barlangrendszer van a
föld alatt. Miközben a fejünkre
víz csepegett, felfedeztük, hogy a falakon
néhol
cseppkőképződmények alakultak
ki. Nem egy barátságos hely. Nézze meg az itt
készült képeinket: „Óvóhelytúra” Miskolcon - a Petőfi téri óvóhely


 


 


  A BGS-ben

Miskolc egyik legszembeötlőbb
óvóhelye az ötödik
utcán terül el. A Szikra mozi
lebontásával a főútról
is jól látható, de sokan –
miután a föld felett helyezkedik el –
gabonatárolónak, vagy hasonlónak
vélték a kockaépületet. Nem
az.

Aki megtekintette már közelebbről,
tudja is, hogy miért. A
bunkert” magas
kerítés veszi körül, ami
tüskés dróthálóban
végződik (aminek egy része
már megrongálódott). A vastag
betonfalakból vasrudak állnak ki, s ez
meg is magyarázza, hogy miként
lehetséges föld felett
óvóhelyet felépíteni, a
vasrudakra ugyanis álcahálót lehet
felhelyezni.

Ez a létesítmény
úgynevezett BGS-óvóhely, vagyis
bomba-gáz-sugárbiztos. A kapun bejutva
kísérőnk egy masszív
vasajtóhoz vezet minket, amolyan igazi
„bunkeros” bejárathoz.


Ez Miskolc egyetlen olyan légoltalmi
óvóhelye, ahol minden megmaradt (majdnem)
az eredeti állapotában (A gyár
területén egy ugyanilyen
óvóhely található –
mondta kísérőnk – , ahol 16
éve még a műtőasztal is
megtalálható volt, de mára csak az
ötödik utcai őrizte meg eredeti
állapotát.). Az
óvóhely földszin
tje tele van berendezésekkel,
kapcsolótáblákkal,
figyelmeztető táblákkal, a falon
megtalálhatók az oxigénpalackok
tartóvasai, mellette a reduktor lóg
árván. Az objektum saját
áramfejlesztővel rendelkezik, de a
berendezés már nem működik, nem
úgy, mint a szellőzőrendszer, amit
Vojtonovszki Gábor be is
indított nekünk.

Még az épület is beleremegett a
hangjába.

Az óvóhely összesen
négy szinttel rendelkezik, a felső
három szint a „lakószint”. Ma
raktározási célokra
használják az objektumot,
gumicsizmák, gázálarcok és
számtalan lim-lomnak tűnő holmi hever
itt. Egy időben a Vöröskereszt és
a Máltai Szeretetszolgálat csomagjai
kaptak itt helyet. A BGS-bunker
képei: „Óvóhelytúra” Miskolcon - az ötödik utca BGS-óvóhely


-OlKa-


Önnek mi a
véleménye? Szóljon hozzá
ITT!