Változott a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egyszeri pénzbeli támogatás kifizetésének időpontja

By nagytomi1
Miskolc – Az egyszeri gyermekvédelmi kedvezményt egy évben kétszer fizetik ki. 2010.-ben a pénzbeli támogatások megigénylése és kifizetése július és november hónapban történtek az akkori jogszabályi feltételeknek megfelelően.

2011. évben változott a kifizetésekre vonatkozó jogszabály:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kimondja, hogy annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, a tárgyév november 1-én fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri pénzbeli támogatást kell folyósítani, melynek összege 2011. évben gyermekenként 5.800 Ft.

Idén tehát július helyett augusztusban érkezik meg a kérelmezőkhöz az egyszeri gyermekvédelmi támogatás. Az időpontváltozás indoka, hogy a támogatás kifizetése az iskola kezdés időpontjához közelebb essen, ugyanis az iskolás gyermeket nevelő családoknál augusztus-szeptember hónapban növekednek meg a kiadások.

MMJV Önkormányzata 2010. júliusában pénzbeli támogatásban 8.000 fő kiskorú- és 470 fő nagykorú gyermeket részesített összesen 49.126.000 Ft értékben. 2010. november hónapban szintén 8.000 fő kiskorú és 400 fő nagykorú kapott támogatást, mely 48.720.000 Ft nagyságrendű volt. Miskolc városa tavaly összesen 97.846.000 Ft gyermekvédelmi támogatást folyósított az erre jogosultaknak.

– MMJV Polgármesteri Hivatal –Miskolc.
BOON.HU

Az adósaid maradtunk Tempfli püspök atya

Ma is hitetlenkedve újra és újra olvasom, s mérhetetlen fájdalommal veszem tudomásul a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség rövid, csütörtök déli közleményét, amelyben arról tájékoztatták a Bihari Naplót is, hogy 2016. május 25-én Nagyméltóságú és Főtisztelendő Tempfli József nyugalmazott nagyváradi római katolikus megyéspüspök, életének 86., papságának 54., püspökségének 27. évében, hosszú betegség után, szentségekkel ellátva elhunyt. 
tovább »


hirdetés