Miskolc város napja – “Miskolc túllépett a sorsán”

Akt.:
Miskolc város napja – “Miskolc túllépett a sorsán”
Miskolc – A város napját ünnepelte Miskolc: városnapi díjak átadásával, ünnepségsorozattal.

A hagyományoknak megfelelően ünnepi közgyűlési ülésen adták át hétfőn Miskolc kitüntető címeit a Miskolci Nemzeti Színházban. A díszpolgári elismerést az idén Alakszainé dr. Oláh Annamáriának és dr. Nagy Kálmánnak ítélte oda a város testülete és közössége. (A velük készült interjút hétfői lapunkban olvashatták. – A szerk.) Ezenfelül még több mint húsz elismerést adtak át a Miskolcért dolgozó embereknek, közösségeknek, többek között a Pro Urbe díjat, a Gállfy Ignác-életműdíjat, a Herman Ottó Tudományos Díjat, a Pedagógiai díjat, az Év Sportolója elismerést és a Nívódíjat. Az ünnepi testületi ülést dr. Csiszár Miklós jegyző nyitotta meg, majd dr. Kriza Ákos polgármester köszöntötte a vendégeket. A csaknem félszáz kitüntetettet rövid filmen ismerhette meg az ünnepi ülés közönsége.

„A lélek is számít”

„Büszke vagyok, és köszönöm…” – ezekkel a szavakkal kezdte beszédét a polgármester. „Büszke és köszönöm, hogy egy ilyen nagy múltú város polgármestere lehetek” – fogalmazott. Kiemelte, hogy mára sikerült levetkőznünk azokat a sztereotípiákat, amelyek a szocializmus idején rakódtak a városra.

„Egy település közösségi élete olyan, mint egy ember, nem csupán a külső tényezők számítanak, hanem a lélek is. A lélek pedig mi vagyunk” – mondta a városvezető. Szerencsés kornak nevezte a mostanit, hiszen „az itt élők szorgos munkájának köszönhetően, ma már nem kell engedélyt kérnünk ahhoz, hogy merre is akarunk menni”.

„Miskolc olyan ciklusba ért, amelyet az érett férfi korhoz tudnék hasonlítani, az önrendelkezés, a teljesség kora ez” – vélekedett dr. Kriza Ákos.

„Nincs jobb, mint túl nagy fába vágni a fejszét” – fogalmazott a polgármester. Hangsúlyozta: „Jó látni, amikor az akadályokat sikerül félretolni. Akadály pedig volt bőven és van is, de mára azt látjuk, hogy elkezdtük újragombolni Miskolcot. Igazodunk a kor elvárásaihoz, mindezt úgy, hogy a hosszú távú jövőre is gondolunk” – emelte ki.

Kiemelkedő polgárok

A polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy Miskolc túllépett a sorsán, „vége az igénytelen ipari nagyváros imázsának”. Elmondta azt is, ma már egyre többen gondolkodnak másként a városról, amely elindult abba az irányba, hogy európai nagyvárossá váljon. Ennek kapcsán mondta el, hogy a város adóbevételei és a turizmus fejlődése is azt támasztja alá, hogy jó irányba halad Miskolc.

A kitüntetettek kapcsán hangsúlyozta: a város kiemelkedő polgárait ünnepelni minden évben nemes kötelezettség. Márai szavait idézve elmondta, Miskolcon sok a művész-katona, a harcos művész. „Ők azok, akiknek a hite erősebb, mert lelkük teljességével szervezik és megélik a közösséget” – fogalmazott.

– N. Szántó Rita –

Tisztelgés és ünnepség

Az ünnepi testületi ülés előtt dr. Kriza Ákos az egykori polgármesterek és neves miskolciak sírjánál helyezett el koszorút: a Deszkatemetőben Gálffy Imre és Szentpáli István, a Mindszenti temetőben Csoba Tamás, Halmay Béla, Honti Béla és Tóth Dezső, az avasi református temetőben pedig Horváth Lajos, Soltész Nagy Kálmán és Marjalaki Kiss Lajos sírjainál.Hétfő délután pedig folytatódott az ünnepségsorozat: fellépett többek között a Cross­over, a Bronson, a Sky Fanatic, este 8-tól pedig az Edda Művek városnapi koncertje zárta a rendezvénysorozatot.

Kitüntetések és díjak Miskolc Város Ünnepén

 • Pro Urbe címet kapott Lehóczki László több éves önzetlen, lelkiismeretes munkájáért, melyet önkéntes és karitatív módon végzett mentési és felderítési területen.
 • Pro Urbe címet kapott Mándy András Pál a közösségért, a bányászatért és a bányászhagyományok ápolásáért végzett munkájáért.
 • Pro Urbe címet kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportja a hátrányos helyzetű és leszakadó rétegek felkarolása, támogatása, segítése terén végzett sokoldalú és fáradhatatlan tevékenységéért.
 • Pro Urbe címet kapott a Miskolci Múzsa Díj Alapítvány a mozgássérült emberek rehabilitációját elősegítő tevékenysége, valamint a város kulturális életében meghatározó szerepet betöltő alkotók, közösségek elismerésére alapított díja kapcsán.
 • Gálffy Ignác életmű díjat kapott Farkas József, a Miskolci Egyetem nyugállományú professzora tudományos és közéleti tevékenysége révén.
 • Herman Ottó-díjat kapott Kékesi Tamás kiemelkedő szakmai, tudományos és oktatói tevékenysége elismeréséül.
 • Szemere Bertalan közéleti díjat kapott Joósz Gábor egész életét végigkísérő közéleti tevékenységéért.
 • Szabó Lőrinc-díjat kapott Györgyei Géza több évtizedes, színvonalas irodalmi tevékenységéért.
 • Kondor Béla képzőművészeti díjat kapott Jurecskó László, több évtizede meghatározó szereplője és formálója Miskolc képzőművészeti életének.
 • Reményi Ede zenei díjat kapott Hrabovszky Sándorné magas szintű zenészi, zeneoktatói tevékenységéért.
 • Déryné színházi díjat kapott Füsti Molnár Ágota, aki művészeti tevékenységével és több évtizedes szakmai munkájával hozzájárult a Miskolci Nemzeti Színház sikereihez.
 • Város Építészeti Alkotói díjat kapott a diósgyőri vár rekonstrukcióját végző építész és belső építész kollektíva, közöttük Csépfalvay Gyula, Szekér György, Ferencz István, Hidasnémeti János és Botos Judit, kultúrtörténeti jelentőségű munkájáért.
 • Bizony Ákos kitüntető jogi díjat kapott Görömbey István midig az embereket szolgáló, a jót és az igazságot, a polgári tisztességet érvényre juttató tevékenységéért.
 • Benkő Sámuel-díjat kapott Lakatos Zoltán a foglalkozás-egészségügy, a prevenció, a szenvedélybetegek gyógyítása, az egészségnevelő tevékenység területén végzett munkájáért.
 • Benkő Sámuel-díjat kapott Offenbecker Józsefné a szociális és az idősügy terén végzett magas szintű szakmai és vezető tevékenységéért.
 • Pedagógiai díjat kapott Hoskó Bertalanné több évtizedes pedagógusi, oktatásvezetői, oktatásszakértői tevékenységéért.
 • Pedagógiai díjat kapott Schmidtné Törő Ágnes iskolája ügyei iránt tanúsított végtelen odaadása, időt nem kímélő törődése, kisugárzó nevelő tevékenysége kapcsán.
 • Pedagógiai díjat kapott Kegyes Jenő több évtizedes pedagógusi, oktatásvezetői tevékenysége elismeréseként.
 • „Miskolc Város Turizmusáért” díjat kapott Mészáros László a színvonalas szolgáltatás, a vendéglátás és a turizmus terén végzett tevékenységéért, a gazdasági, kereskedelmi és turisztikai fejlődés elkötelezett támogatásáért.
 • Az „Év sportolója” díjat kapta Dubei Debóra a női kosárlabda sport terén elért eredményeiért.
 • Az „Év sportolója” díjat kapta Kiss Attila a hosszútávúszás terén elért sporteredményei elismeréseként.
 • Az „Év sportolója” díjat kapta a Miskolci Jegesmedvék Sportegyesület fergeteges győzelmi sorozatáért, a magyar bajnoki cím megszerzéséért, és azért, mert megnyerték a Mol Ligát és a Magyar Kupát.
 • „Miskolc város sportjáért” díjat kapta Veréb György magyar labdarúgó, kapusedző sportpályafutásáért, Miskolchoz való ragaszkodásáért, hűségéért.
 • A „Civilek támogatásáért” díjat kapta a Mento Környezetkultúra Kft. a civilek tevékenységét segítő munkássága elismeréseként.
 • „Az év civil szervezete” díjat kapta az Észak-Keleti Átjáró Egyesület a városi identitás vizsgálata, a helytörténeti kutatások, és az ezek eredményeit bemutató kiállítások, kiadványok, rendezvények szervezése terén végzett tevékenységéért.
 • Pro Minoritate díjat kapott a RUKISÖSZ Közhasznú Egyesület, mely példaértékű tevékenységet végez a ruszin nyelv és kultúra ápolásában, a város más nemzetiségi szervezeteivel való jó együttműködés építésében és a kuruc hagyományok ápolásában.
 • Nívódíjat kapott Kiss Anita és Maródi Attila párosa, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola néptánc-pedagógusai és a Szinvavölgyi Néptáncműhely szakmai vezetői, akiknek munkájához mindkét területen jelentős, országos eredmények kapcsolódnak.
 • Nívódíjat kapott a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ, szakmai kollektívája ugyanis egy súlyos égési sérüléseket szenvedett kislány megmentése érdekében kimagasló, összehangolt gyógyító munkát végzett.
 • Nívódíjat kapott Buri Jenő az igényes cigányzene tolmácsolásáért.
 • Nívódíjat kapott a Reflex Zenekar 40 éves zenei pályafutásáért.
 • Nívódíjat kapott a Búza téri görög katolikus templom rekonstrukciós terveit elkészítő kollektíva, közöttük Eperjesi Szabolcs, Kiss Attila és Seres Tamás, kreatív munkájuk minőségéért.
 • Nívódíjat kapott Tomislav Sivic, a Diósgyőri VTK volt vezető edzője kiemelkedő, sikeres sportedzői munkájáért.
 • Nívódíjat kapott a Rádió M Kft. friss, érdekes és naprakész munkájáért.
 • Nívódíjat kapott a Zip’s Kft. nívós vendéglátói tevékenységéért és Miskolc pozitív képének formálásában betöltött szerepéért.
 • A B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentpáli István Kamarai Díját kapta Bódi László, a Halbo mce Zrt. vezérigazgatója teljesítményéért.
 • Geofil Díjat kapott Wanek Ferenc erdélyi magyar geológus, egyetemi adjunktus, tudománytörténész munkásságáért.