Minden településen van, aki akar tenni…

A B.-A.-Z. Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet a nyáron indította „Hálózatépítés B.-A.-Z. megyei hátrányos helyzetű települések felzárkóztatására” című projektjét, melynek teljes költségvetése 45 millió forint.

– Programunk célja a megye kistérségeiben működő közművelődési intézmények és dolgozóinak bevonása a felnőttképzésbe, a közművelődési szakemberek felkészítése, képzése, hogy felnőttképző szakemberekké váljanak – mondta Molnár Aranka projektvezető.
Mindez a térségek fejlődését szolgálná, egy utat ahhoz, hogy önállóan találjanak ki programok, és pályázzanak a megvalósításra.
Négy kistérségben végeznek szükségletfeltárást – Sátoraljaújhely, Ózd, Mezőcsát, Edelény.

Célcsoportok
A négy kistérség 105 településére jutnak el, minden egyes területen 5 embert kérdeznek meg.
– Szerencsésnek mondható, hogy minden településen akad valaki, aki tenni akar a közösségéért, a térség fejlesztéséért. Így összeállhatott az első képzés modulja, a felnőttképzés és közösségfejlesztést tartalmazó program.
Melyre a közművelődésben dolgozó szakemberek és civil szervezetek képviselői mind a 15 kistérségből 25 fővel jelentkeztek.

– Fő célunk a kistérségek szereplői közötti együttműködés kialakításának erősítése, a lakosságmegtartó képesség növelése, fejlesztése. Önmagában a felnőttképzés nem jelent megoldást a hátrányos településeken, viszont tapasztalataink is azt mutatják, a közösségfejlesztéssel hatékonyabb lehet a program.

Célok, célcsoportok
Szeretnénk nyilvános fórumokat tapasztalatainkról.
Azt látjuk, a megkeresett célcsoport komolyan veszi programunkat, minden egyes településen nyitottan álltak hozzánk, ami azt jelzi, szeretnének kiutat találni a jelenlegi állapotból.
Célcsoportok:
– A kistérségekben dolgozó közművelődési szakemberek
– A kistérségekben élők. Kiemelt figyelmet az alacsony képzettségűekre

A projekt lépései:
– A megye 15 kistérségbôl közművelôdési szakemberek kiválasztása, tananyag elkészítése és a kiválasztott szakemberek képzése. A tananyag felnôttképzési és közösségfejlesztési ismereteket tartalmaz.
– 4 kistérség, amely mintatérségül szolgál a programban: Ózd-Putnok, Edelény, Mezôcsát, Sátoraljaújhely szükségletfeltárása.
– A négy mintatérségben a szükségletfeltárás során, a településeken megtalált aktív emberek közösségi munkássá képzése.
– A szükségletfeltárás, valamint a képzés során felszínre került, képzési igényekre épülő kurzusok megszervezése és lebonyolítása a négy mintatérségben.

Várható konkrét eredmények:
– 2 tananyag
– 20 fô kiképzett segítô felnôttképzô szakember
– 60 fô kiképzett közösségi munkás
– 30 fô szakképzésben vesz részt
– 40 fô felzárkóztató képzésben vesz részt

A projekt tágabb eredményei:
– Kedvezôbben alakul a munkanélküliségi ráta
– Egyenlôbb esélyek lesznek a munkavállalás során
– A felnôttképzéstôl eddig elzárkózott emberek képessé tétele a bekapcsolódásra, motiváltság az élethosszig tartó tanulásra
– A lakosság képzettségi szintének emelése