Miért és meddig áll még üresen a már felújított pszichiátria?

Dr. Pap Tibor orvosigazgató: „A jövő héten megkezdjük a költözést”
Dr. Pap Tibor orvosigazgató: „A jövő héten megkezdjük a költözést”
Miskolc – Nem épületstatikai gondok, sem pedig a szakorvosok és szakdolgozók hiánya miatt csúszik a beköltözés.

Az Észak-Magyarország többször is hírt adott arról a rehabilitációs pályázatról, amelynek része a Miskolci Semmelweis Kórház összességében 210 ágyasra tervezett pszichiátriai épületének felújítása, kibővítése. Az átépítés idejére a 144 ágyas aktív osztály betegeit átköltöztették a diósgyőri kórházrész 95 ágyára. (Akinek az állapota megengedte, s volt, aki befogadja, azt hazabocsátották, illetve az izsófalvai pszichiátriai otthonban kaptak helyet.)

Augusztusra ígérte

A visszaköltözést, illetve a Szent Ferenc kórházrész pszichoterápiás osztályának átköltözését a főigazgató „reálisan augusztusra” ígérte. Időközben (május 1-jétől) távozott az intézmény éléről dr. Tűzkő Judit főorvos (belefáradt a feladatba), a stafétát dr. Cserép Edina Editnek adta át, aki addig a debreceni klinikán adjunktusként dolgozott, itt pedig megbízott osztályvezető főorvosi státuszt kapott (emellett jelenleg is tanít a Debreceni Egyetemen).

Minthogy a felújított épület jelenleg is üresen áll, megindultak a találgatások. Az Észak-Magyarországhoz kétféle híresztelés jutott el. Az egyik szerint az emeletráépítés miatt statikai problémák léptek fel, az alap nem bírja el a plusz terhet, a másik szerint azért nem költöznek vissza, mert nincs elég szakorvos, sem pedig szakápoló.

Közbeszerzési eljárás

– Az épülettel kapcsolatban semmilyen statikai probléma nem merült fel – reagált a kórház főigazgató főorvosa, dr. Tiba Sándor. – A kivitelezési szakaszban a padlószint megbontásakor derült ki (ami a tervezés időszakában nem volt tudható), hogy a közművezetékek fizikailag olyan állapotban vannak, hogy a későbbi megnyugtató működés miatt cserélni szükséges őket. A vezetékek cseréjéhez szükséges pótmunkákra közbeszerzési eljárást kellett végigvinni, csak utána lehetett megkezdeni a cserét. Ez okozta az időbeni csúszását.

A főigazgató kijelentette: a MISEK-ben működő pszichiátriai ellátástípusok megfelelnek a minimumkövetelményeknek, 13 pszichiáter szakorvos és 96 szakdolgozó biztosítja az új épületben 213 ágyon folyó ellátást. Ahogyan eddig is, a szakrendelők és gondozók elsősorban a Csabai kapui szakrendelő épületében működnek majd, de járóbeteg-ellátás a központi épületben is lesz.

– Szalóczi Katalin –


Mi költözik, mi nem?

Az új épület 213 ágyán aktív pszichiátriai, aktív addiktológiai, krónikus pszichiátriai, addiktológiai rehabilitációs és pszichiátriai rehabilitációs ellátás folyik majd. Amikor minden osztályrész beköltözik az osztályvezető főorvos által előzetesen meghatározott helyére, akkor az úgynevezett „lapos” épületben megszűnik a pszichiátriai ellátás (hiszen a pályázat is rehabilitációs ellátásról szól). Az előző elképzeléshez képest azonban a pszichoterápiás rehabilitációs tevékenység – az adott szakma vezetőivel egyeztetve, illetve meghallgatva az érintett betegcsoport kérését – marad a Szent Ferenc kórházrészben.