Menjen vagy maradjon, melyik jobb

Akt.:
Kecskemét, Tolcsva – Az alföldiek árfelhajtó szerepet említenek, a tolcsvaiak a helyi értékeket védenék.

Az Észak-Magyarország szeptember 11-i számunkban jelent meg a „Nem engedik a „rablást” című cikkünk, amely arról szólt, hogy az idei fagykárok miatt az alföldi régió felvásárlói is megjelentek a Tokaji Borvidéken, hogy az itt lévő szőlő egy részét kivigyék a borvidékről.

Erre reagált szeptember levelében Szőke Sándor elnök és Kisari István titkár. A levelet a Tokaj Kereskedőház Zrt. vezetésének is elküldték, ahol dr. Kiss István vezérigazgató reagált.


DUNa BORRÉGIÓ SZöLÉSZEK ÉS BORÁSZOK EGYESÜLETE
6000. Kecskemét, Tatár sor 6.
Tel.: (06) 76 495 746, Fax: (06) 76 504 520
E-mail: dunaborregio@gmail.com

Tisztelt Szerkesztőség!

2012. szeptember 11.-én megjelent „Nem engedik a „rablást” című cikkükre kell reagálnunk, mivel a tájékoztatást nagyon egyoldalúnak és sértőnek tartjuk!

A Duna Borrégió, (ma ez a pontos meghatározása az alföldi Kunsági, Csongrádi és Hajós-Bajai borvidéknek) borászatai, szőlőfelvásárlói mindig is jelen voltak „egyesek tulajdonosként is” a Tokaji, de például a Mátrai vagy Tolnai stb borvidékeken is! Kétségtelen, hogy ez a jelenlét nem azonos intenzitású minden évben. Függ a borpiaci lehetőségektől és szűkebb pátriájuk, a Duna Borrégió szőlőtermésétől is. Az utóbbi években azonban –főleg EU csatlakozásunkat követően- megjelentek Szlovákia, Csehország, de érdekes módon még Olaszország is szőlőfelvásárlási céllal a Duna Borrégióban. (Utóbbiak főleg az illatos szőlők felvásárlásában voltak érdekeltek.) Úgy gondoljuk, ez így természetes, az EU egyik alapelve, az áruk szabad áramlása okán is!

Ezért is kénytelenek vagyunk egyértelműen és határozottan visszautasítani Kiss István vezérigazgató úr pejoratív, dehonesztáló megjegyzését Hegyaljának az alföldi szőlőfelvásárlók általi kirablásáról! (Ismerjük és tiszteljük Kiss István vezérigazgató úr tevékenységét és odaadó munkáját Tokaj-hegyalja érdekében!) De ez a nyilatkozat nem szolgálja Tokaj érdekeit, csak feszültségeket teremt és rombolja az ágazat együttműködési lehetőségeit!

Ami a „silányabb” minőségű, még nem teljes érésben lévő szőlőt és a belőle készült bort illeti –amiről Vezérigazgató úr nyilatkozik- nehezen értelmezhető, már csak azért is, mert arra a mustfokra amit a szőlőfelvásárlók megvesznek, (tehát a 17-21 mustfok) a Tokaj Kereskedőház is hirdetett árat 90.-Ft/kg. Lehet, hogy az a gond, hogy a Duna Borrégió felvásárlói magasabb árat fizetnek? De akkor miért is beszélünk kirablásról? A Duna Borrégió szőlőfelvásárlói egy kicsit árfelhajtó szerepet töltenek be más borvidékeken annak érdekében, hogy alapanyagot biztosíthassanak a maguk számára. Maga a kifejezés, hogy „silányabb”, több okból is megfoghatatlan. Az adott fokhatár között megvásárolt szőlőből készült bort borászataink „Földrajzi jelzés nélküli „borként forgalmazzák, (EU eredetvédelmi rendelet), amely bor a maga kategóriájában megfelelő minőséget hordoz!

Követendő és üdvözlendő Vezérigazgató úr által kifejtett új együttműködési megállapodás, ami véleményünk szerint a termelő számára is hordoz egy kis kockázatot.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem olyan régen a Tokaji borvidék határozottan megtiltotta szőlőfelvásárlók tevékenységét területén. Még a határozat évében olyan katasztrofális szüreti idő köszöntött a borvidékre, hogy az egész termés veszni látszott. Bizony akkor nagyon sűrűn csörgött a telefon, hogy ne vegyétek komolyan a határozatot, küldjétek a felvásárlókat, és közös erőfeszítéssel mentsük a termést! Kár ezeket elfelejteni!

A magyar borászat, és a borvidékek érdekeit az szolgálná, ha nem az elkülönülés, a bezárkózás, esetenként a másik borvidék, vagy termékeinek lenézése történne, hanem a felmerülő problémák nyílt, egymás közötti, és nem a sajtóban történő megvitatása irányában és érdekében tudnánk előre lépni!
Tudjuk és hisszük, hogy minden magyar borvidéknek megvan a maga szerepe, és ezt kell képviselni az ágazat minden szereplőjének!

Kecskemét

2012-09-28

Szőke Sándor Kisari István
elnök titkár


Duna Borrégió Szőlészek és Borászok Egyesülete
6000 Kecskemét, Tatár sor 6.
Tel.: 76/495-746
Fax: 76/504-520
Tárgy: válasz

Tisztelt Titkár Úr!

Köszönöm a figyelemfelhívó levelüket, melyre azért reagálnék, hogy reményeim szerint megnyugtassam a Duna Borrégióban dolgozó szőlész-borász kollegákat.
A szerencsétlen megfogalmazású cikk tartalmát nem volt módom megtekinteni megjelenés előtt. Amennyiben elhangzott volna az a szó, amely utóbb kifejezetten hasztalannak bizonyult, az csak a mondanivalónk túlzott mértékű kiemelésére szolgált és semmi sértő szándékot nem takart.
Nagyra tartjuk az alföldi borvidéken dolgozók erőfeszítéseit és a borvidékükért végzett munkájukat a tekintettben, hogy az méltó helyen legyen említve a borvidékek között. Érthető, hogy egy ilyen megfogalmazás a borvidékükkel összefüggésben arra kényszerítette a képviselőket, hogy reagáljanak a cikkben leírtakra. Ezért érzem fontosnak, hogy leírjam az általam közölni kívánt tartalmat bővebb formában, mint ahogy az elhangzott a szerencsétlen szófordulatban.
Az általam elmondani kívánt tény az, hogy idén nem kap lehetőséget a Tokaji Borvidék a maga adottságainak megfelelő módon történő szőlő előállítására, mert eltűnik a szőlő mielőtt az beaszúsodhatna. Ezen az a tény sem változtat, hogy ugyan a felvásárlók meghirdetettek, a Tokaj Kereskedőház áraihoz hasonló, esetenként azt meghaladó árakat, de nem minősítették a szőlőt és nem differenciálták az árakat minőség szerint. Itt kitérnék arra, hogy esetleg az általuk meghirdetett ár túl magas ár lett volna és ez a Tokaj Kereskedőháznak okozott volna kellemetlenséget. A Társaságunk egyedüliként alkalmazta, a más felvásárlóra nem jellemző, minőségi kötődésű felvásárlási árakat (brt. 90-150 ft/kg) azzal a szándékkal, hogy a Tokaji Borvidék minőségi szőlőtermelése felé terelje a gazdákat. Megértetve velük, hogy borvidékünknek egyetlen kitörési pontja lehet a különleges, egyedi borok piacon való megjelenítése. Meggyőződésem, hogy a világörökségi kultúrtájunk többszáz éves hagyományaink megtartása pedig nemcsak egyfajta kitörési pont, de kötelezettség az itt élők számára.

Természetesen megérteni illik és kell, hogy a katasztrofális fagykárok miatt elengedhetetlen termékalapot vásárolnia a Duna borrégiónak. A Tokaji borvidéknek mindig is nagy öröm, hogy ha minden gond nélkül sikerül elhelyezni a szőlőtermését. Ebben évről-évre tagadhatatlan szerepe van az Alföldi Borvidéknek. Remélem, egyetérthetünk abban, hogy az idei intenzitású külsős felvásárlás nem segítette annak a minőségű szőlőnek a betakarítását, amiről Tokaj nevezetes. Hiszen sokuknak ismerős lehet az a mondás, hogy „akár szőlő akár kár, Simon-Júda a határ”. Szeretnék tehát rámutatni, hogy nem a külsős felvásárlókkal van a bajom, vagy az általuk alkalmazott árral, hanem a tradicionális szőlő-termelés szűkülésével.
Kérem a fent említett, helyi értéket védő gondolatokat megérteni szíveskedjenek.

Tolcsva, 2012. október 2.

Borbaráti üdvözlettel,

Dr. Kiss István
vezérigazgató