Megyei terítéken az egészségügy

Miskolc – A kórházi ágyelosztásról szóló törvény is miniszteri határozat miatt több „egészségügyi” döntést is hoz csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődő ülésén a megyei közgyűlés.

A mezőkövesdiMozgásszervi Rehabilitációs Központ járóbeteg., illetve fekvőbetegellátása során szükségessé váló laboratóriumi vizsgálatokat április 1-jétől a miskolci megyei kórház laboratóriuma végzi el. Ennek érdekében a két intézmény együttműködési szerződést köt a megyei közgyűlés – mint fenntartó – jóváhagyásával. Ez auzárt válik szükségessé, mert április 1-jén lejár a mezőkövesdi intézmény laborjának működési engedélye és a finanszírozási feltételek nem elegendőek a megfelelő színvonalú működtetésre. Mint megtudtuk, legalább 12 fős személyzetre volna szükség. Az OEP által adott évi 5 millió forint erre nem elegendő, mert a kiadások elérik az évi 18 milliót.

Átcsoportosítás

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény nyomán történt egészségügyi miniszteri döntés alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház április 1-jétől 1412 aktív és 176 rehabilitációs ágyat működtethet központi finanszírozással. A törvény lehetőséget biztosít az érintett intézmény számára, hogy kezdeményezze az ágyszám legfeljebb 10 százalékának egyik szakmacsoportból másikba történő átcsoportosítását.

A megyei kórház a lehetőséggel élve kezdeményezi 5 belgyógyászati, 1 szülészet-nőgyógyászati, 10 gyermekgyógyászati és 8 pszichiátirai ágy terhére az onoklógia és onkradiológiai szakmacsoport ágyászmának 20-szal történő emelését, valamint a GYEK sürgősségi osztály számára 4 ágy biztosítását. Utóbbi korábbi kialakítása nagy vívmánya a megyei kórháznak és szeretnék megőrizni.

Minusz 9 millió?

Az „ágyszámrendelet” érzékenyen érinti az ugynacsak megyei fenntartású szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházat. Az intézmény igencsak nehéz esztendőket élt meg, hiszen csődközeli helyzetbe jutott és önkormányzati biztost is kirendeltek a kórház gazdálkodásánmak rendbehozatalára. Az önkormányzati biztos egyetértésével az az álláspont alakult ki, hogy a gazdálkodái nehéségek egyik oka, hogy az OEP által megállapított teljesítménykorlát alacsony, így évi 80-90 millió forinttal kevesebb pénz érkezik a finanszírozásra. A megyei önkormányzat jóváhagyásával a kórház vezetése pert indított az OEP ellen, ám a keresetlevelet – formai hibákra hivatkozva – elutasította. Az ismételt benyújtást követően a bíróság hiánypórlást rendelt el, de – ennek teljesítése ellenére – a keresetet ismételten elutasította.

Időközben egy szakértő segítségével áttekintették a számításokat és megállapították, hogy az és a jogszabályok által előírt közt nincs érdemi különbség. Éppen ezért a kórház vezetése kezdeményezi, hogy a közgyűlés döntsön a per megszüntetéséről.
Amennyiben a képvisleők igen mondanak a javaslatra arról is határoznak, hogy megszűnjön az önkormányzat által a kórháznak nyújtott havi 9 millió forint támogatás, amelyet eleve a per lezárultáig terveztek juttatni.


Egészségügyi témák

– Javaslat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a közfinanszírozott szakellátási kapacitások felosztására vonatkozó egészségügyi miniszteri határozatok megtárgyalására.

– Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház garantált kapacitásán belüli ágyszám-átcsoportosításra.

– Javaslat a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által indított peres eljárás megszüntetésére.

– Előterjesztés a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház energia-ellátó rendszere korszerűsítésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó Szolgáltatási szerződés megszüntetésének jóváhagyására.

– Javaslat a mozgó szakorvosi szolgálat átmeneti szüneteltetésére.

– Javaslat a Mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ orvosi klinikai laboratóriumi feladatának a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházba történő átadására.

 

Letölthető cikkek: