Megszüntetik az iskolai szegregációt

Tiszaújváros – A Vásárhelyi Pál Iskolát bezárják, a tanulókat más iskolákban helyezik el Tiszaújvárosban.

A város képviselő-testülete március 29-i ülésén felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy készítse elő – 2012. május 31. hatállyal – az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vásárhelyi Pál Iskola Dózsa György utcai telephelyének bezárására vonatkozó javaslatot, az ott tanuló 1-4. évfolyamos tanulók városi telephelyeken történő elhelyezésével.

Az intézkedésre azért volt szükség, mert Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által 2011. május 19-én lefolytatott hatósági ellenőrzés jogsértő helyzetet – szegregációt – állapított meg: a Vásárhelyi Pál Iskola telephelyen a többi telephelyhez viszonyítva kiugróan magas a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, és ezzel az intézmény megsérti az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseit.

Körültekintő elosztással

Az ősszel kezdődő tanévtől, a Vásárhelyi Pál Iskola telephelyen tanuló 1-4. évfolyamos diákokat az intézmény városi telephelyein helyezik el az önálló osztályközösségek megtartásával, illetve, amely évfolyamokon lehetőség nyílik rá, a tanulók már működő osztályokba történő integrálásával. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók telephelyek közötti aránya – a tanulók városi telephelyeken történő elhelyezésével – egyenletesebb eloszlást eredményez a jelenleginél.

A tanulók átkerülve a városi telephelyekre a megszokott feltételek biztosítása mellett folytathatják tanulmányaikat, ugyanakkor szélesebb lehetőség nyílik számukra a tanórán kívüli tevékenységek folytatásához, a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez.

A szakemebrek tudják, hogy a várható előnyök mellett valószínűleg nehézségekkel is szembe kell nézni. Az átszervezés megvalósítása során jól átgondolt, összehangolt tervező munkát igényel a tanulók városi telephelyeken történő elhelyezése, illetve az elhelyezés során az esetleges szülői, tanulói egyéni érdeksérelmek kezelése.

Megmaradó osztály

Az 3. és 5. osztályba lépő „vásárhelyis” tanulók integráltan elhelyezhetők a Hunyadi, Kazinczy és Széchenyi telephelyeken működő általános tantervű 3. és 5. évfolyamos osztályokban, illetve a 3. évfolyamon két tanuló az emelt szintű testnevelés képességszint mérésének sikeres teljesítése révén emelt szintű képzést biztosító osztályban kerül elhelyezésre. A tanulók eredményesebb integrációját mindenképpen ez az elhelyezés szolgálja. A szociális hátrányok leküzdését segíti a befogadó, heterogén környezet, ahol megfelelő mintát találva a tanulás iránti igényük fejlődhet, mindez a későbbiek során kedvezően befolyásolhatja iskolai sikerüket, formálhatja, alakíthatja az életvitelükkel kapcsolatos szemléletüket, jövőbeli terveiket.

A 2. és 4. évfolyamos „vásárhelyis” tanulók esetében a városi telephelyeken működő általános tantervű osztályok magas létszáma miatt nincs mód a meglévő osztályokba történő integrálásra, így elhelyezésük a jelenlegi osztályok megtartása mellett történhet, melyhez a személyi és tárgyi feltételek a Hunyadi Mátyás Iskola és az Arany János Iskola telephelyen is adottak. Az előterjesztésben a Hunyadi Mátyás Iskolát javasolták.

ÉM-SZB

 Raktár lesz a volt iskolából

Az átszervezés eredményeként csökkenthető a közoktatási feladatellátást biztosító intézményműködtetés költsége (például az épület fenntartási költségek csökkenése, órakedvezmények számának csökkenése), a megüresedő épület tárolási és raktározási funkciót tölthet be a jövőben.