Megszûnik a kettõs adóztatás és az adóelkerülés lehetõsége Magyarország és az Egyesült Államok között

Megszûnik a kettõs adóztatás és az adóelkerülés lehetõsége Magyarország és az Egyesült Államok között
Az Országgyûlés hétfõn hoz törvényt az Egyesült Államokban és Magyarországon szerzett jövedelmek kettõs adóztatásának, illetve az adóelkerülésnek megakadályozására. A jogszabály hatálya a jövedelemadókra terjed ki.

Jelentõsége, hogy alkalmazásával kizárja a magánszemélyek, illetve a vállalkozások jövedelmének kettõs adóztatását, hiszen meghatározza, hogy az egyes jövedelemfajták, így például az osztalék, a kamat, vagy a  jogdíj tekintetében melyik szerzõdõ államnak milyen körben van adóztatási joga.

A magyar és az amerikai kormány képviselõje február elején írta alá a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezményt. Az Országgyûlés hétfõ ülésén ezt a megállapodást emeli törvényerõre.

A jogszabály a jövedelemadókra, vagyis Magyarországon a személyi jövedelemadóra, a társasági adóra és a különadóra terjed ki. Hatálya alá tartoznak ugyanakkor azok az adók is, amelyet a teljes jövedelem vagy a jövedelem részei után vetnek ki, beleértve az ingó- vagy ingatlanvagyon elidegenítésébõl származó nyereség utáni adókat és a vállalkozások által fizetett bérek és fizetések teljes összege utáni adókat. A társadalombiztosítási és a munkanélküliségi adókat ez a törvény nem érinti.

A törvény az osztalékadóra is vonatkozik, ám az így megállapított adó nem haladhatja meg az osztalék bruttó összegének 5 százalékát, ha a haszonhúzó egy olyan társaság, amely az osztalékot fizetõ társaság szavazati jogot biztosító részvényeiben legalább 10 százalékos közvetlen részesedéssel bír. Az osztalékadó azonban más esetekben sem haladhatja meg az osztalék bruttó összegének 15 százalékát.

A törvény szabályozza a kamat és a jogdíj után fizetendõ adókat is. Ha ez például az Egyesült Államokban keletkezik, ám a haszonhúzója magyar állampolgár, akkor ez a bevétel csak Magyarországon lesz adóköteles.