Mégsem tüntettnek a "miskolci miniszter" háza elött

Mégsem tüntettnek a "miskolci miniszter" háza elött
A monoki kezdeményezés támogatására tüntetést hírdettek Szűcs Erika lakása elé. A monoki polgármester az események “eldurvulásától” tartva tiltakozott, ezért az “akciót” lefújták a szervezők.

“A kezdeményezés békés jellegét nem látta biztosítottnak a monoki polgármester, támadási célpont és hamis állítások kialakulásának az esélyét vélte felfedezni amennyiben a rendezvényt megtartjuk. Tekintettel arra, hogy a rendezvény a monoki kezdeményezés mellett áll, ezért úgy döntöttem, hogy a 2008.06.28.17.00.-ra Miskolc Korach. M út 43. sz elé tervezett tüntetés elmarad.” – írta közleményében a tüntetés szervezője. Mellékletként csatolta a monoki polgármester levelét, amiben ez áll:
“F E L H Í V Á S
a tüntetés ellen
Tudomásomra jutott, hogy a monoki kezdeményezés támogatása érdekében Szűcs Erika Miniszter Asszony ellen saját házánál tüntetést kívánnak tartani.

A tervezett tüntetéssel és annak megtartásával nem értek egyet, attól teljes egészében elhatárolódok, és arra kérek mindenkit, aki a monoki kezdeményezést támogatja, hogy ne vegyenek részt a tervezett tüntetésen.

A monoki kezdeményezésnek az ereje a békés, nyugodt, higgadt megnyilvánulásban rejlik. A monoki kezdeményezés tiszteletben tartja a Magyarországon élő valamennyi állampolgár jogait, a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapszik, a magyar társadalom egyetlen rétegével szemben sem kirekesztő vagy gyűlölködő.

Szűcs Erika Miniszter Asszony a szociális törvény módosításán dolgozik, a törvénymódosítással kapcsolatban leült tárgyalni az érintett polgármesterekkel, saját tapasztalatom szerint Miniszter Asszony fontosnak tartja a polgármesterek véleményét, helyi tapasztalataikat, szaktudásukat, melyet az új szociális törvény megalkotásánál figyelembe fog venni.
Amíg ez a törvényelőkészítő munka folyik, mely a megoldásokat és a jobbító szándékot keresi, addig indokolatlan ebben az ügyben tüntetést szervezni.
Saját véleményem szerint egy politikusnak is van magánélete, melyet mindenkinek tiszteletben kell tartani, ezért nem elegáns, hogy ha egy politikus otthona elé terveznek tüntetést.

A monoki kezdeményezés ellenzői folyamatosan le akarják azt járatni, meg akarják buktatni. Erőszakosan arra törekszenek, hogy rásüssék a rasszizmus, a kirekesztés és a gyűlölködés bélyegét. Ilyen körülmények között óriási kockázattal járna egy tüntetés, ahol a békés tüntetők soraiba beférkőzhetnek olyan egyének, akik rasszista és kirekesztő szavak skandálásával magukra vonják a média figyelmét ezzel besározva a monoki kezdeményezés tisztaságát és egyúttal igazolást adva Kállai Ernő ombudsmannak, aki ezután joggal állhat ki sajtótájékoztatót tartva: ”Lám én megmondtam, hogy ezek rasszisták.”

A monoki kezdeményezés ellenzői azért akarják a rasszizmus bélyegét a monoki kezdeményezésre rányomni, hogy ezzel tereljék el a társadalom és a törvényhozás figyelmét a megvalósítandó céltól, a szociális törvény módosításáról. Az ellenzők jól tudják, hogy ha egy új szociális törvény születik, melyben a segélyek kifizetését munkához kötik, akkor ezzel a társadalom leszakadt rétegeinek felemelkedése, társadalmi beilleszkedése elkezdődik, így ezáltal a rájuk gyakorolt befolyás idővel csökken és megszűnik.

Országunk érdeke azt kívánja, hogy a monoki kezdeményezést békés úton, egymással összefogva, a maximális tiszteletet mindenkinek megadva vigyük végbe. Ezért kérek minden támogatót, hogy tartózkodjon minden szélsőséges megnyilvánulástól, véleménynyilvánítástól, tüntetéstől, demonstrációtól. Az ügy melletti szimpátiáját békés, példamutató, együttműködő magatartásával fejezze ki.

Hiszem, hogy a békés kezdeményezés biztosítani fogja a békés, boldog jövőt.

Tisztelettel
Monok, 2008. június 25.
Szepessy Zsolt sk.
polgármester

Előzmény: