Meglepetés: Január 21-ig kell dönteni a magánpénztárban maradásról

Meglepetés: Január 21-ig kell dönteni a magánpénztárban maradásról
Úgy tűnik, a kormány semmit nem bíz a véletlenre: mindenképpen a magánpénztári tagok teljes körű átlépését akarja bebiztosítani

A parlament honlapján megjelent törvényjavaslat ugyanis a maradni szándékozóknak személyes nyilatkozattételt ír elő, amit először írásban kell kérni. A határidő 2011. január 21., vagyis aki eddig a határidőig nem jelzi írásban a szándékát, automatikusan átléptethetik az állami rendszerbe.

Megjelent a parlament honlapján a magánnyugdíjpénztári vagyon államosításáról szóló törvényjavaslat, amely számos “érdekes” kitételt tartalmaz.

A kormány többek közt tovább nehezíti azok dolgár, akik maradni szeretnének a magánkasszákban. Ha nem lett volna eléggé visszautasíthatatlan ajánlat az, hogy a maradók elveszítik állami nyugdíjjogosultságukat, és nekik kell nyilatkozniuk a maradásukról, akkor a kormány most rátett egy lapáttal: a maradási szándékot személyesen kell bejelenteni, ráadásul ezt 2011. január 21-ig írásban lehet jelezni. Nem világos, mi lesz azok sorsa, akik nem jelzik eddig a határidőig személyes bejelentési szándékukat. Az sem világos, hogy egészen pontosan hol lehet majd személyesen megjelenni, valamint az sem, hogy ezeknek a helyeknek lesz-e elegendő kapacitása az ügyfelek fogadására.

Itt kell nyilatkozni a a tagoknak

magán-nyugdíjpénztári tagnak a magánnyugdíjrendszerben fennálló tagsági jogviszonya fenntartásának szándékáról – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – személyazonosságának ellenőrzése céljából személyesen, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervnél (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) kell nyilatkoznia. Azt a magán-nyugdíjpénztári tagot, aki a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv előtti nyilatkozattételben testi fogyatékossága, egyéb egészségügyi ok miatt vagy azért akadályozott, mert személyi szabadságát korlátozó büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll, nyilatkozattételének lehetővé tétele érdekében – kérésére – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felkeresi (a továbbiakban: helyszíni nyilatkozattétel). A helyszíni nyilatkozattétel lehetőségét a magán-nyugdíjpénztári tag 2011. január 21-éig írásban kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől. A nyilatkozattételre rendelkezésre álló időtartam alatt tartósan külföldön foglalkoztatott, tartós külföldi szolgálatot teljesítő vagy külföldi tanulmányokat folytató magán-nyugdíjpénztári tag (a továbbiakban: tartósan külföldön tartózkodó pénztártag) nyilatkozatát személyesen a Magyar Köztársaság külképviseletén is megteheti. A nyilatkozattételre vonatkozó részletes eljárási szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg – szól a törvény 18. paragrafusa.
Forrás: www.vg.hu

 További hírek a Magyarország kategóriából

Sporthírek