Megkülönböztetések a munkahelyeken

Dolgozó férfi
Dolgozó férfi
Debrecen – A cégek maguk határozzák meg, milyen végzettséget követelnek a dolgozótól. Bár mindennapos a diszkrimináció, nehéz bizonyítani, ritka a szankció.

Napjaink munkavállalója egyre több diszkriminációs problémába ütközik. Sok helyen például többfajta végzettséget követelnek, de van, ahol kettő is sok.
– Amennyiben egy állásajánlatra jelentkező személy egy munkakör betöltéséhez jogszabály alapján szükséges végzettséggel, képzettséggel rendelkezik, „túlképzett” indokkal nem lehetne elutasítani – tájékoztat MolnárnéTógyer Edina, az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Regionális Kirendeltségének jogásza. – A munkáltató azonban az álláshely betöltését a jogszabályban előírt végzettségen kívül az adott munkakörrel összefüggő, egyéb feltételekhez is kötheti.

Szankcionálható


Hasznos címek:
Egyenlő Bánásmód Hatóság:
Budapest 1024 Margit krt. 85.
Telefon: (1) 336-7843, fax: 336-7445

Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Debreceni Regionális Kirendeltségének Jogi-, és Titkársági Csoportja Debrecen Piac u. 42-48.
Esélyek Háza
Debrecen Piac utca 42-48.
Tel.: (52) 537-111

Debreceni Munkaügyi Bíróság
Debrecen Perényi út 1.
Tel.: (52) 521-555, fax: 06-52-521-554

http://www.eselyegyenloseg.lap.hu

http://www.afsz.hu

Ha valaki a munkavállalás során pl. életkora, neme, anyasága (terhessége), családi állapota miatt részesül ugyanarra az álláshelyre jelentkező, ugyanolyan végzettségű személyhez képest kedvezőtlenebb bánásmódban (nem őt veszik fel, kevesebb munkabért kap, előmeneteli rendszerben visszatartják), akkor az Egyenlő Bánásmód Hatóságához, illetve az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi felügyelőségeihez fordulhat, vagy a személyhez fűződő jogai megsértése miatt bíróság előtt érvényesítheti igényét. Amennyiben egy munkáltatóról az eljárás során megállapítják, hogy valakit más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez képest hátrányosan megkülönböztetett, a hatóság bírságot is kiszabhat. Ezután a vétkes vállalkozás nyilvántartásba kerül, és bizonyos ideig nem részesülhet állami támogatásban.

Ki tudják védeni

Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózaton belül működik az ország minden megyéjében az Esélyek Háza, amely célul tűzte ki az egyenlő bánásmódért és esélyekért való illetve a hátrányos helyzet elleni küzdelmet.
– Információs és koordinációs feladatokat látunk el. – mondta Újvárosy Andrásné, a debreceni Esélyek Háza irodavezetője. – A hátrányos megkülönböztetésekről feljegyzéseket készítünk, s jelzünk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felé. Feladatunk, hogy a különböző csoportok, az önkormányzati és a civil szervezetek között alakítsunk ki egy hálózatot. Ingyenes jogsegély szolgálatunkon jogász segíti a hozzánk fordulókat. Ha egy munkavállalót diszkrimináció ér, akkor utánajárunk, levélben megkeressük a munkáltatót, próbáljuk megtudni, mi is történt. Ezen a téren először az emberek gondolkodásmódjának megváltozására lenne szükség, ezért különböző programok és fórumok keretében próbálunk bekapcsolódni a tudatformálásba. A tapasztalatok szerint a diszkrimináció mindennapos dolog, de sajnos, a munkáltatókat senki sem vonja felelősségre, mert az efféle „vádakat” viszonylag könnyen ki tudják védeni, nehezen bizonyítható.

Viszont a médiában való megszellőztetése egy-egy esetnek példaértékű lehet. Ez az év az Esélyek éve, aminek négy különleges célkitűzés van: a jogok, a képviselet, az elismerés, és a tisztelet.

M. V. J.

Kapcsolódó anyagok:

  • Az államfőhöz fordul a LIGA a szabadság kiadásának új szabályai miatt
  • Alacsonyabb státus, magasabb bér
  • Megszűnhet a 36 órás munkahét