Megkönnyíthető a munkába járás

Azoknak a munkanélkülieknek, akik lakóhelyüktől távol tudnak csak munkalehetőséget találni, munkához jutását a helyközi utazás, a csoportos személyszállítás és a lakhatási hozzájárulás támogatása segíti elő.

Az utazás segítése

A helyközi utazás költsége – részben vagy egészben – akkor támogatható, ha a munkaadó vállalja a legalább hat  hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – munkanélküliként nyilvántartott személy foglalkoztatását, és hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – a működésével összefüggő okból – nem szüntette meg.

Munkábajárásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a hét végi hazautazás. A támogatás időtartama mind a munkaadó, mind a munkavállaló részére legfeljebb egy év lehet.
Nem csak egyéni, de csoportos utaztatás támogatására is van lehetőség. Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját vagy bérelt járművel, egy vagy több településről legalább négy munkavállaló – korábbi regisztrált munkanélküliek és megváltozott munkaképességűek – beszállításáról gondoskodik a munkavégzés helyszínére.

A támogatás akkor adható, ha az érintett munkavállalók lakóhelye olyan településen van, hogy a munkahelyre, tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazás nem, vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg. Aránytalan nehézségről akkor lehet beszélni, ha a munkaadónál a munkarend nem igazodhat a tömegközlekedési eszközök menetrendjéhez és emiatt az ingázás a napi két órai időtartamot meghaladja.

A támogatás mértéke a munkavállalók lakóhelyétől a munkahelyig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részével lehet azonos. A munkaügyi központ kirendeltsége a támogatást a munkaadó részére 3-12 hónapos időtartamra állapíthatja meg.

Lakhatási hozzájárulás

A munkanélküliek munkába vonásának elősegítése érdekében a munkaadót terhelő lakhatási költségek is csökkenthetők támogatással, abban az esetben, ha a munkavállaló állandó lakóhelye – Magyarország tereületén belül – nem egyezik meg a foglalkoztatás helyével.

Ilyen támogatásában részesülhet az a munkáltató, amely a munkaügyi központ által hat hónapja – pályakezdő és megváltozott munkaképességű esetén három hónapja – nyilvántartott munkanélküli nem lakóhelyén történő foglalkoztatását vállalja, és lakásbérlet, albérlet, fizetővendég-szolgálat díjának megfizetéséhez havonta hozzájárul, illetőleg ezeknek a munkavállalóknak az elhelyezését munkásszállón oldja meg. Ezen kívül hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működésével összefüggő okból – nem szüntette meg.