Megerősödött a “Debreceni Élet”

„Három éve vagyunk itt, és nagyon szeretnénk már saját ingatlant vásárolni vagy építkezni” – tárta fel Kiss József, lelkész az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Debreceni Élet Gyülekezete gondjainak legsúlyosabbikát.

Nincs benne semmi új: a Bibliából tudjuk, hogy az emberek újjászületnek, betöltekeznek a Szentlélekkel és nyelveken szólnak. E szavakkal mutatott rá hitük szentírási alapjaira Kiss József, a Szentlélekkel „szoros közösségben” élő Evangéliumi Pünkösdi Közösség (EPK) Debreceni Élet Gyülekezetének lelkipásztora, amikor egy hétköznap estén a közösségükről beszélgettünk.

Bérletben

Az imateremben a gyülekezet dicsőítő ének- és zenekara próbált, gyerekek és felnőttek összeszokott együttese gyakorolt visszafogottan, de igazi megméretésre készülve: abban a megtiszteltetésben volt ugyanis részük, hogy a debreceni Jézus-fesztivál harmadik heti nagy rendezvényén – a Kossuth téren – a saját szerzeményeikből is előadhattak néhányat.

– Hitünk énekei régi és új pünkösdi énekek, sokat közülük más felekezetű emberek is énekelnek – kommentálta a hallottakat Kiss József, aki most egyetlen lelkésze a kis közösségnek. A pünkösdiek gyülekezeteit presbitérium és lelkipásztor, az egyházat – az Evangéliumi Pünkösdi Közösséget – az országos presbitérium és az országos elnökség vezeti.

– A pünkösdieknek van akkreditált teológiájuk, főiskolai és egyetemi szintű egyaránt, de elfogadják lelkipásztornak azokat is, akik nem rendelkeznek teológiai végzettséggel. Engem 1996-ban kent fel lelkipásztornak az Evangéliumi Pünkösdi Közösség elnöke – mondta el a lelkész, aki főállásban szolgál a gyülekezetnek.

A Böszörményi út és a Bolyai utca sarkán álló épületnek már csak a neve emlékezteti a debrecenieket arra, hogy egykor csak áruház volt. Itt, a „Délibáb” néven ismert épület második emeletén talált magának alkalmas helyet az Úr dicsőítésére (és néhány kisebb termet a gyermekrendezvények számára) a gyülekezet.

– Három éve vagyunk itt, és nagyon szeretnénk már saját ingatlant vásárolni vagy építkezni – tárta elém a lelkész a gondok legsúlyosabbikát. Majd az előzményekre terelődött a szó. Megtudtam, hogy az „Élet” a harmadik pünkösdi gyülekezet a megyei jogú városban – az első még az ötvenes években jött létre.

A környék legrégebbi, mintegy hetven évvel ezelőtt alakult ilyen gyülekezetei azonban Hajdúsámsonban és Hajdúhadházon vannak. A hajdúsámsoni pünkösdi közösség plántálta ezt az új debreceni gyülekezetet.

Saját újság

– Én abban az időben ifjúsági lelkipásztor voltam Sámsonban, de itt laktunk Debrecenben, ahol akkor már elég szép számban voltunk pünkösdi keresztények, akik Sámsonba jártunk. Egy alkalommal behoztunk egy evangélizációs sátrat és egy héten át hirdettük benne az evangéliumot.

– Az alatt az egy hét alatt több mint kilencven ember fogadta be Jézust a szívébe. Ekkor döntött úgy az anyagyülekezet, hogy új gyülekezetet plántál. A „Debreceni Élet” azóta megerősödött és már könyveket, hangkazettákat, havonta megjelenő saját újságot ad ki.

G. I.