Megerősítették a szövetséget Miskolcon

Dr. Kriza Ákos is beszédet mondott az ünnepségen
Dr. Kriza Ákos is beszédet mondott az ünnepségen - © Fotó: Ádám János
Miskolc – A fél évezredes évforduló kapcsán az Avasi Templomban rendeztek ünnepséget.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett múlt hét szombaton ünnepi közgyűlést az Avasi Református templomban a Tiszáninneni Református Egyházkerület Elnöksége és a Miskolci Önkormányzat.

Hivatástudat

– Ünnepi közgyűlésünk a reformáció 500. évének ünnepségsorozatából annak a dicső időszaknak állít emléket, melyben a református egyház vezetői és Miskolc város elöljárói együttesen alkották a város helyhatóságát, s a város ügyeit sikerrel igazgatták a miskolciak közmegelégedésére – kezdte ünnepi beszédét dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere.

– Ma ugyanakkor nemcsak egykori nagyjainkra, cselekedeteikre, és a reformáció miskolci elterjedésére jöttünk emlékezni, hanem szimbolikusan meg is erősíti a református egyház és a városvezetés azt a szövetségét, amely fonódott egykor a város magisztrátusában.

Fotó: Ádám János Fotó: Ádám János ©

Megerősítjük ezzel hitünket és elkötelezettségünket abban, hogy egy közösség életében a lelki gyarapodás a hit által ugyanolyan fontos – ha nem fontosabb –, mint amit a világi javak és az anyagi gyarapodás jelent. Ez a szemlélet vetette meg annak a protestáns etikának az alapjait, amely Kálvin tanai mentén új közösség építéséhez vezetett az európai keresztény világban. Max Weber, a jeles német szociológus mindennek lényegét egyetlen szóban fejezi ki: hivatástudat.

„Kiválasztottságunk hivatásunkban jelentkezik, s a fáradhatatlan hivatalvégzés pedig elűz minden hitbéli kételyt és Isten dicsőségére szolgál” – írja Weber A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című művében – idézett a műből dr. Kriza Ákos.

Ezután a Sárospataki Református Kollégium gyűjteményének igazgatója, Dienes Dénes egyháztörténész előadását hallgathatták meg az egybegyűltek, majd dr. Kiss János, Miskolc alpolgármestere Miskolc városa és a történelmi egyházak partnerségi lehetőségei címmel tartott előadást. Mielőtt ismertették és aláírták volna az ünnepi nyilatkozatot, Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka Az egyház jelen hitéleti, kulturális, művészeti, oktatási, diakóniai szerepe a város életében címmel mondta el gondolatait.

– ÉM-JLI –