Megalapozott szakmai tudással

Fülöp Károlyné a csengeri PV iroda megbízott vezetője átveszi az elismerést Pernyák Sándortól
Fülöp Károlyné a csengeri PV iroda megbízott vezetője átveszi az elismerést Pernyák Sándortól
Hazánkban 16 éve emlékeznek meg minden év márciusában a Polgári Védelemről. Idén a hangulatos határ menti település, Csenger városa adott otthont a Polgári Védelmi Nap megyei szintű rendezvényeinek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Elsőként Apáti György,Csenger város polgármestere köszöntötte a vendégeket és az állománygyűlésen megjelent személyi állományt. Ezt követően Fülöp István, a megyei közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, aki hangsúlyozta: a katasztrófavédelem első számú irányítója változatlanul a megyei védelmi bizottság, illetve a helyi védelmi bizottságok, ezért nagyon fontos, hogy ezekben a testületekben megalapozott szakmai tudással és kellő határozottsággal legyen képviselve a katasztrófavédelem ügye. Arra kell törekedni, hogy a tűz– és a polgári védelem jogszabályokban előírt feladatok minden esetben megvalósuljanak. Az árvizek és a belvizek, rendkívüli időjárási viszonyok elleni védekezés során végrehajtott feladatok alapján egyenlőség jelet lehet tenni a polgári védelem és a katasztrófavédelem közé.

A megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédét követően elismerések átadására került sor.

A katasztrófahelyzetekben tanúsított helytállásuk, valamint a lakosságvédelem területén, beosztásukban huzamosabb időn át végzett kiemelkedő munkájukért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, megyei közgyűlési emlékérem bronz fokozatát vette át Jászfai Csaba pv. alezredes, és Csepely Zsigmond pv. alezredes, kirendeltség-vezető .

Az országos katasztrófavédelmi főigazgató pénzjutalomban részesítette: Pokrovenszki András pv. alezredes kiemelt főelőadót, munkatársi címet adományozott Kaibás Andrásnénak, a Záhonyi Polgári Védelmi Kirendeltség előadójának. Emléktárgyat és Katasztrófavédelmi Emlékérmet vett át Kaposi Mihály nyugállományú. pv. őrnagy.

Pernyák Sándor tű. ezredes megyei katasztrófavédelmi igazgató további 11 főt részesített elismerésben.

– Fullajtár András –