Megalakult a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Pénteken megalakult a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. A Tanács a természeti környezetével harmonikusabban együtt élő társadalom kialakításának elősegítését tekinti küldetésének.

Az Országgyűlés által létrehozott testület 32 tagból áll. Elnöke Szili Katalin, társelnökei Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Katona Kálmán, a parlament környezetvédelmi bizottságának elnöke, Láng István akadémikus és Papp Zoltán orvosprofesszor.

A fenntartható fejlődés kérdéseivel foglalkozó testület létrehozásával az Országgyűlés a társadalmi részvétel erősítését is fontos feladatának tekinti. A Tanács a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégia rendszeres megújításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek egyeztető, véleményező, javaslattevő fóruma.