Megalakult a megyei közgyűlés

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés
Miskolc – Kolenkó Gábor korelnök vezetésével pénteken megalakult az új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés.

Ha minden rendben ment volna az október 3-i helyhatósági választásokon, akkor már hetekkel ezelőtt megalakulhatott volna a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés. Arkán azonban meg kellett ismételni a választást (a megyei önkormányzatra vonatkozót is), így nem lehetett jogerősen megállapítani a végerdeményt és annak alapján kiosztani a megyei közgyűlési mandátumokat. Az okrtóber 30-án megismételt voksolást követően azonban jogerős végeredmény született, így az alakulóülés első napirendi pontjaként pontos mandátumkiosztásról tudott számot adni dr. Putnoki-Nagy Pál, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság elnöke.

Az elnök beszámolt róla, hogy a megyeszékhelyen kívül élő választópolgárok négy jelölőszervezet megyei közgyűlési listáira adhatták le voksaikat. A négy közül három szervezet – a Fidesz-KDNP, az MSZP és a Jobbik – lépte át az 5 százalékos küszöböt, az LMP azonban nem szerezhettet mandátumot. Az 59-ről 30 tagúra csökkent megyei közgyűlésben a Fidesz-KDNP 17, a Jobbik 7, az MSZP pedig 6 mandátumhoz jutott. Az alakulóülésen megjelent mind a harminc képviselő, akiknek dr. Putnoki-Nagy Pál átadta a megbízóleveleket és letették az ilyenkor szokásos esküjüket.

A többség döntött

A törvények alapján a megalakult megyei közgyűlés saját soraiból választ elnököt. Elnököt bármelyik képviselő jelölhet, a jelöltté váláshoz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés esetében legalább 20 képviselő támogatása szükséges. A Fidesz-KDNP frakció nevében Török Dezső frakcióvezető dr. Mengyi Roland listavezetőt jelölte, aki 24 támogató szavazot kapva vált jelöltté. Az ugyancsak Török Dezső vezette öt tagú szavazatszedő bizottság ellenőrzésével megtartott gépi titkos szavazás nyomán dr. Mengyi Roland 23 igen szavazattal, ellenvoks nélkül és 7 tartózkodással lett a megyei közgyűlés elnöke. Az újdonsült elnök fizetését havi bruttó 579 750 forintban állapította meg a közgyűlés, míg havi költségtérítése 177 325 forint lesz.

Két alelnököt választottak

Dr. Mengyi Roland szélfoglaló beszédében megköszönte elődje, dr. Ódor Ferenc munkáját, aki – mint mondta – igen nehéz politikai időszakban irányította eredményesen a megyei közgyűlés munkáját. Olyan időszakban, amikor az országos politika a megyék ellen dolgozott és minden módon igyekezett ellehetetleníteni a megyei önkormányzatok tevékenységét. Az új elnök szerencsés és jobb jövőt ígérő fordulatnak minősítette, hogy immár egyforma az országos és a megyei politikai akarat, amely hatékonyabb munkát előfeltételez az előttünk álló ciklusra.

A testület több ponton módosította a közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, majd az elnök javaslatára egy főállású és egy társadalmi megbízatású alelnököt választott. Előbbi posztot Ríz Gábor országgyűlési képviselő, utóbbi pedig Csiger Lajos, volt mezőkövesdi apolgármester (mindketten a Fidesz-KDNP frakció tagjai) tölti be. A közgyűlés szavazott az alelnöki juttatásokról is. A főállású alelnök havi bruttó fizetése 579 400 forint, költségtérítése havi 114 880 forint lesz, a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja 251 000 forint, köktségtérítése pedig 50 200 forint lesz havonta.

A közgyűlés döntött a bizottsági struktúráról, illetve a bizottságok tagjairól, elnökeiről és alelnökeiről is (lásd mellékelt táblázatunkat).

Voks

  • 427 307 választópolgár vehetett részt a megyei közgyűlési választáson
  • 240 608 jogosult élt válazstójogával
  • 232 353 érvényes szavazatot adtak le
  • 8263 érvénytelen szavazat volt

A megyei közgyűlés bizottságai

Egészségügyi bizottság

Elnök: Dr. Csiba Gábor
Alelnök: Dr. Sója Szabolcs
Tagok: Kolenkó Gábor, Szalai Szabolcs, Tóth Gábor, Vitális István, Szegedi Judit Katalin, Pasztorniczky István, Szitka Péter, Lukács András, Fazekas Zoltán, Kiss András, Doboné Koncz Judit, Tarnavölgyi László, Körmöci Attila, Dr. Koleszár Lajos, Pap Zsolt


Kisebbségi bizottság

Elnök: Farkas Félix
Alelnök: Vadnai Zoltán Géza
Tagok: Budai Erzsébet, Kisgergely András, Mihályi Helga, Berki Elemér, Kovácsné Király Éva, Szalóczy Tibor, Takács László


Kulturális és Idegenforgalmi bizottság

Elnök: Bíró László
Alelnök: Holcman László
Tagok: Budai Erzsébet, Kolenkó Gábor, Szamosvölgyi Péter, Szeles András, Csabai Gyula, Dr. Grajzné Nikházi Zsuzsanna, Tölgyesi Gergely, Demkó Dóra, Kocsisné Heiler Éva, Dóka János


Oktatási és Sport bizottság

Elnök: Szeles András
Alelnök: Budai Erzsébet
Tagok: Baricska János Istvánné, Marton Péter, Szamosvölgyi Péter, Hoczáné Frankó Anna, Holcman László, Kormos Dénes, Mihályi Helga, Molnár János, Obbágy Csaba, Farkas Zoltánné, Buda József, Rozgonyi István, Egyed Zsoltné, Jámbor Márk, Nyeste László


Pénzügyi, Közbeszerzési és gazdasági Vállakozási, Területfejlesztési bizottság

Elnök: Török Dezső
Alelnök: Kolenkó Gábor
Tagok: Aros János, Marton Péter, Tóth Gábor, Pasztorniczky István, Bíró László, Vécsi István, Szitka Péter, Negrutz Ágoston Miklós, Zsigrai Árpád, Bodnár László, Orosz Lajosné, Szeményi Lajos, Molnár Géza, Dr. Szakály László, Ördög Jakab


Szociális és Gyermekvédelmi bizottság

Elnök: Baricska János Istvánné
Alelnök: Szalai Szabolcs
Tagok: Dr. Csiba Gábor, Vadnai Zoltán Géza, Szegedi Judit Katalin, Hoczáné Frankó Anna, Csabai Gyula, Joó József, Czeglédi Sándor, Román Iván, Farkasovszki Viktor, Szokircsák István


Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló bizottság

Elnök: Lukács András
Alelnök: Vécsi István
Tagok: Aros János, Farkas Félix, Török Dezső, Vitális István, Kisgergely András, Kontra László, Serfőző Szabolcs, Panyik József, Dr. Fábry Zoltán, Kiss Sándor


Így látják a frakcióvezetők

Török Dezső, Fidesz-KDNP:
„Megújult a Fidesz-KDNP megyei frakciója és a megyei közgyűlésnek is fiatalabb, lendületesebb elnöke van, így a képviselőcsoport is fel fogja venni a ritmust és egy sokkal pörgősebb munkábna fogunk belevágni. A bizottsági szerkezetből jól látszik, hogy az is jobban igazodik a kor követelményeihez és a bizottságok elnökei is nagyobb hangsúlyt és nagyobb felelősséget fognak kapni a munkában. Összességében az eddignél sokkal hangsúlyosabb lesz a bizottsági munka. A tevékenység egyik fókuszpontjában a munkahelyek megőrzése és újak létrehozása, végeredményben a megye lakosságának megtartása a cél.”


Miklós Árpád, Jobbik Magyarországért Mozgalom:
„Egyértelműen ellenzéki frakcióként határozzuk meg magunkat, hiszen a Fidesznek sé a KDNP-nek önállóan megvan a döntésekhez szükséges többsége. Konstruktív ellenzék leszünk, nem döntjük el előre, hogy kivel szavazunk együtt, az adott téma és helyzet dönti el, hogy hová állunk. Ha a megye és a haza érdeke valamit megkíván, akkor azt megszavazzuk, ha nem, akkor nem. Az emberek között is az alapján teszünk különbséget, hogy akar-e dolgozni, vagy sem. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy a munka legyen az első, mert csak ezzel lehet a megye boldogulását előremozdítani.”


Kormos Dénes, Magyar Szocialista Párt:
„A frakció a megye fejlődése érdekében együttműködő partnerként kíván dolgozni. Elsődleges céljaink között szerepel a térség felzárkóztatása. Ha közvetlenül a megyei önkormányzat feladatait nézzük, akkor a szociális gondozás, a gyermekvédelem, az egészségügy és az oktatás áll a középpontban. Ebben partnerek leszünk. Amiben nem, az már látszott az alakulóülésen, hogy a szervezeti és működési szabályzat módosítása csorbítani kívánja a közgyűlés ellenőrző jogkörét.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Belső tartalékok feltárása és külső források bevonása

eszak | 2010.11.05 17:08
Miskolc – Ríz Gábor és Csiger Lajos lettek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnökei.

A megye érdekeit fogom szem előtt tartani

eszak | 2010.11.05 17:22
Miskolc – Dr. Mengyi Roland: „Tisztesség, következetesség, azonnali tettrekészség. Ez jellemzi munkámat.”