Még több környezetbiztonsági kutatás

Miskolc – A Miskolci Egyetem és az Innocenter Kft. sikeresen pályázott.

Újabb uniós projekt zárult le a Miskolci Egyetemen, melynek címe: „INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓI TEAMEK LÉTREHOZÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE A NEMZETKÖZI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KUTATÁSI TERÜLETEKEN”

A Miskolci Egyetem és az Innocenter Kft. sikeres pályázata révén újabb források biztosították a nemzetközi pályázati programokba való bekapcsolódás előkészítését. A konstrukció által a projekt keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás 242.854.462 Ft, támogatási intenzitása 100%. A projekt megvalósításának időtartama: 2015.04.01-től 2015.11.30-ig tartott.

Célok

A projekt átfogó célja volt a Miskolci Egyetem nemzetközi kutatás-fejlesztési potenciáljának növelése a környezetbiztonsági kutatások területén. Ezen átfogó cél megvalósítása érdekében a Miskolci Egyetem jelen projekt keretében három kiemelt célt fogalmazott meg, mely célok a következők voltak:

A kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése. Ennek keretén belül a kutatók kutatás-módszertani továbbképzésének megvalósulása, az európai uniós kulcstechnológiákhoz igazított új kutatási területek megtalálása, innovatív pilot kutatási projektek megvalósulása.

Következő cél a gazdasági szférával való együttműködés fokozása. A nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, nemzetközi kapcsolat- és hálózatépítés, a kutatói teamek és a vállalkozások közötti tudományos együttműködések elősegítése, valamint a kutatás-fejlesztést támogató tudományos adattárak, adatbázisok beszerzése, fejlesztése.
Harmadik cél pedig a Miskolci Egyetem K+F+I feltételrendszerének javítása, a tudástermelés fokozása érdekében, vagyis fiatal kutatók alkalmazása, fiatal kutatók, doktoranduszok és hallgatók bevonása, és ez által tapasztalatszerzés a nemzetközi kutatásokban.

Két kutatás

A projekt alapvető tevékenysége két speciális környezetbiztonsági kutatási terület fejlesztésére épített. Az egyik a CO2 geológiai formációkban történő elhelyezésének környezetbiztonságával, a másik pedig a geotermikus energiatermelés felszín alatti környezetbiztonságával foglalkozott. Mind a két kutatási terület fejlesztése a hazai nemzetstratégiai célokhoz és az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz igazodva összhangban van a Miskolci Egyetem közép- és hosszú távú céljaival.
A projekt eredményeként a nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel való intézményes együttműködésre építve növekedett a Miskolci Egyetem potenciálja a kutatás-fejlesztés és ezen keresztül az innováció területén.