Matyóföld Kultúrájáról

Matyóföld Kultúrájáról
Mezőkövesd művelődéstörténetéről, a mezőkövesdi szőlészetről, a zeneiskola, a könyvtár történetéről hallgathattak meg előadást az érdeklődők a „IV. Matyóföld Kultúrájáról” című felolvasó ülésen.

A Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete rendezte meg a negyedik felolvasó ülést a könyvtár olvasótermében. A program megnyitóján Hajdú András alpolgármester kiemelte, a városvezetés tervei között szerepel egy olyan kötet megírásának előkészítése, amely Mezőkövesd történetét hitelesen, egy kötetbe foglalva tárja az olvasó elé. A köszöntő gondolatok után Hajdu Ráfis János vezette be az érdeklődőket a XX. századi szőlészet világába. A borkészítés után Bíró József segítségével ismerhették meg a jelenlévők az idén jubiláló, kiemelkedő színészeink életét, munkásságát. Az ülés harmadik témája a városi könyvtár története volt, amelyet Csirmazné Cservenyák Ilona előadásában hallgathatott meg a közönség. Dorogi Ferenc jóvoltából pedig megismerhették azokat a Matyóföldről, a matyóságról szóló írásokat, véleményeket, amelyek 1927-ben jelentek meg különböző könyvekben, folyóiratokban, tanulmányokban. Mikszáth Kálmán, Kosztolányi Dezső, Bibó István és Fekete Gyula munkásságát pedig Gyenes László vázolta fel a résztvevőknek.
A felolvasó ülés hatodik előadója Kissné Dudás Mária volt, aki Mezőkövesd mai vallási életét mutatta be. Az egyházi téma után a mezőkövesdi Zeneiskola múltjáról, történetéről Mozerné Horga Stefánia, a tagintézmény vezetője beszélt.
Pap Pál jóvoltából Matyóföld hagyományainak, népművészetének jelenébe, a matyóság fennmaradásáért végzett munkába tekinthettek be az ülésezők.
Dala József fia, Sorki Dala Andor prezentációjában Matyóföld művelődéstörténetét taglalta, mutatta be. Az artézi kutat, a mezőkövesdi mélyfúrású kutak létesítéséről, a mezőkövesdiek életében elfoglalt funkcióikról, a kutak jelenlegi állapotáról tartott érdekes, figyelemfelkeltő előadást Szlovák Sándor.
A felolvasó est zárásaként Lázár Mihály Csonka János örökségét, a mezőkövesdi Kismotor és gépgyár  megalakulását, működését, a gépiparban elfoglalt helyét mutatta be a kultúrakedvelőknek.