MÁSA: mire fizetnek plusz 5 ezret?

Magán kezdeményezésre cégek, vállalatok és a környékbeli települések lakói döntöttek úgy, hogy a Miskolci Állatsegítő Alapítvány közel 400 védence számára is megérdemelt a Mikulás ajándéka
Magán kezdeményezésre cégek, vállalatok és a környékbeli települések lakói döntöttek úgy, hogy a Miskolci Állatsegítő Alapítvány közel 400 védence számára is megérdemelt a Mikulás ajándéka - © Fotó: Ádám János
Miskolc – Vállalkozói díjat is kérne Miskolc új szemétszállítási cége.

„Mire megy el a MÁSA pénze?” – írta ki a Miskolci Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) közösségi oldalára Kisfalvi Nyina, az alapítvány alelnöke. Panasza így folytatódott: „A menhelyünkön keletkező szemetet a MIREHUKÖZ Nonprofit Kft. szállítja el, havonta 174 ezer forintért! Most pedig még „miskolci vállalkozói díjat” is kérnek tőlünk, ami havonta plusz 5000 forintot jelentene.”

Kisfalvi Nyina lapunknak azt is elmondta, a novemberi számlájukon jelentkezett először a plusz ötezerforintos tétel. „A szemétszállításra évente 2,1 millió forint megy el, miközben közhasznú feladatot látunk el. Vállalkozói tevékenységet nem folytatunk, iparűzési adót, átírási illetéket sem fizetünk, akkor a szemétszállítási díjnál miért számolnak fel vállalkozói költséget?” – tette fel a kérdést az alelnök.

„Nem áll módjukban”

Lapunk megkereste a szemétszállító céget, kérdéseinkre dr. Nagy Anikó jogi referens válaszolt: „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége a hulladékról szóló törvény és a Miskolc város hulladékgazdálkodási rendelete értelmében, minden ingatlanhasználót – természetes személy és gazdálkodó szervezetek (függetlenül ezek jogi státuszától, valamint tevékenységi körüktől) – terhel”. Hangsúlyozta azt is: ez alapján az alapítvány közhasznú tevékenységére, és vállalkozási tevékenységére tekintet nélkül, a hatályos cégadatai között szereplő telephely és székhely vonatkozásában is hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetésére köteles. Azaz, a rendelkezés nem tesz különbséget székhely és telephely között.

„Székhelyre, telephelyre (fióktelepre) is kötelezővé teszi a közszolgáltatás igénybevételét… a rendelet pedig attól függetlenül, hogy a cégszerű jelenlétből milyen mennyiségű hulladék keletkezik, kötelezővé teszi annak külön gyűjtését, és kötelezővé teszi arra a közszolgáltatás igénybevételét. Ettől jelen állás szerint eltérni nem tudunk. Másrészt, az, hogy a társaság az adott ingatlanon milyen tevékenységet végez, maximum a keletkezett hulladék mennyisége miatt releváns, azonban az alap-, minimum szolgáltatást a tevékenységi körtől függetlenül igénybe kell vennie. Ezáltal tehát az említett ötezerforintos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla az alapítvány székhelyére szól, amelynek kiállítása az idézett jogszabályon alapul.” A jogi referens kitért arra is: „Dicséretes az alapítvány működése, illetve az általa ellátott tevékenységi kör, azonban a közszolgáltatónak sajnos nem áll módjában figyelembe venni azt.”

ÉM-NSZR