Martin János Szakképző Iskola: Pályázati pénzből egyedi programok

Martin János Szakképző Iskola: Pályázati pénzből egyedi programok
Miskolc – A Martin János Szakképző Iskola a TÁMOP 3.1.4. “Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázatának projektzáró rendezvényét a Miskolc Városi Szabadidőközpontban tartotta.

Az intézmény Európa Uniós pályázaton 175 millió forint támogatást nyert el. Ebből valósulhatott meg az új köznevelési tartalmak bevezetése a tanulás-tanítás folyamatába, a minőségi oktatás- nevelés, az új és korszerű ismeretek közvetítése a tanulók felé. A pályázat révén a gyerekek mindennapos testnevelés foglalkozásokon vehettek részt 6 sportágban, a pedagógusoknak módszertani és szaktárgyi továbbképzéseket tartottak. Az iskola tanárai a környezettudatosságot szolgáló, környezeti nevelést támogató Öko tábort szerveztek a diákoknak négy alkalommal, nemzetiségi napokat, népismereti, kulturális és szakmai tanulmányi programok tartottak. A pályázat keretében a tanulók részt vehettek az idegennyelvi hetek és az egészségnapok rendezvényein, számos innovációs program kidolgozásában, megvalósításában (média, gazdasági és pénzügyi ismeretek, stb). A mai kor igényeihez szabták az IKT-vel (információs és kommunikációs technológiákkal) támogatott közismereti és szakmai tanórák tervezését és megtartását. Emellett megtartottak számos egyéb programot, mely színesítette és gazdagabbá tette az intézmény életét, és mindennapjait.
A pályázat által intézménybe került erőforrás (humán és tárgyi) a további években is biztosítja a szervezeti kultúrába beépült pályázati elemek fenntarthatóságát.
hirdetés


hirdet�s