Marad a Gyõri Balett igazagtója

Kiss János marad a Gyõri Balett igazgatója. Errõl döntött csütörtöki ülésén Gyõrben a városi közgyûlés. Az igazgatói posztra hárman pályáztak.

Hárman pályáztak a Gyõri Balett igazgatói posztjára, Kiss János a jelenlegi igazgató, aki 19 éve irányítja a társulatot, a szintén alapító tag Demcsák Ottó, és Kun Attila balettmûvész, koreográfus.

Kiss János megbízatása június 30-án jár le, ezért írták ki a pályázatot. A közgyûlés a szakmai bizottság és az oktatási, kulturális – és sportbizottság javaslatára február 25-én döntött a Gyõri Balett igazgatójának személyérõl. Az indoklás szerint a magas szintû szakmai munkája és a Gyõri Balett érdekében kifejtett tevékenysége miatt választották újra az igazgatót, aki július 1-tõl újabb öt évig irányíthatja a társulatot.