Már elérhetők az internetes sajtótermékek bejelentésére szolgáló nyomtatványok

Már letölthetők a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapjáról az internetes sajtótermékek bejelentésére szolgáló nyomtatványok. A www.nmhh.hu weboldalon található dokumentum segítségével 2011. június 30-ig kell bejelenteni a nyilvántartásban még nem szereplő internetes sajtótermékeket.

Az év elején hatályba lépett új médiatörvény az internetes újságokra, illetve hírportálokra vonatkozó nyilvántartás vezetését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) feladatává tette. A nyomtatott sajtótermékek nyilvántartását csak 2012. január 1-jén veszi át az NMHH, addig ezt a feladatot a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) látja el. A törvény hatályba lépésekor már működő, de sem a hivatal, sem a KÖH nyilvántartásában korábban nem szereplő médiaszolgáltatásokat, internetes és nyomtatott sajtótermékeket legkésőbb 2011. június 30-ig kell bejelenteni az NMHH hivatalánál (internet), illetve a KÖH-nél (nyomtatott sajtó).

Ha a sajtóterméket kiadó személy vagy társaság nyomtatott és internetes sajtóterméket, illetve internetes újságot és hírportált is megjelentet, köteles sajtótermékeit külön-külön bejelenteni. A médiatörvény szerint az NMHH hivatala a nyilvántartásba vételről a bejelentést követő 15 napon belül határozatot hoz.

A kitöltött bejelentőlapot és mellékleteit postai úton, eredetiben, cégszerűen aláírva kell eljuttatni a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Információszolgáltatási és Nyilvántartási Kompetencia Központ címére: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. vagy 6701 Szeged, Pf.: 689.