ÉM vitafórum a prostitúcióról

A probléma
A probléma
Az Észak-Magyarország vitafórum csütörtökön a prostitúció, illetve a türelmi zóna problémát járja körül. 

15.53:
Pásztor Albert újra hangsúlyozza, nem kellene a környéken élőknek kötekedni a prostituáltakkal. Ők csak békésen dolgozni szeretnének. Szerinte a környéken lakók náltal elmeséltek erős túlzás. A  Szinva utcaiak gúnyosan megjegyzik, ezek szerint a rendőrség szerint ez a béke szigete. Márpedig a környék önkormányzati képviselője sem mert eljönni a fórumra (pedig hívták), mert fél.  Puskár Tibor a fórumot berekesztette (a vita kezdett elfajulni) megjegyezte, egy kicsit talán előbbreléptünk… 

 

15.45:
Pásztor Albert elmondta, a céljuk az, hogy a prostituáltakat visszaszorítsák a Szinva utca környékére. (Mert továbbra is úgy tartja, hogy a probléma az, hogy másfelé is elkezdtek terjeszkedni.) Szerinte azt el kell fogadni, hogy a Szinva utca környékén lesznek. Szerinte nem a zóna miatt vannak a postik ott, hanem aért alakították ki a zónát, mert ott voltak a prostik. A Szinva utcaiakat ez nem nyugtatja meg. Szerintük mesterségesen kellene valahol máshol kialakítani a zónát – más országokban úgy csinálják.  Zárszóként minden résztvevő elmondhatja a véleményét. Nyírő Pál a törvényi háttér hiányát hangsúlyozza újra. Szerinte ezt a problémát meg kell oldania a törvényhozóknak, szigorúan lépni kell. Szinay Attila (Fidesz): a türelmi zónát ki kell jelölni. Az más kérdés, hogy van-e a rendőrségnek az ezzel adódó plusz feladatokra forrása.Garamvölgyi Attila (KDNP) egyik napról a másikra nem megoldható a probléma, legyünk türelmesek. Ki kell jelölni a türelmi nzónát. Mihalecz Péter aljegyző: sehol az országban nincs türelmi zóna. Törvényalkotásra lenne szükség.

 

15.33.

Pásztor Albert: nem arról van szó, hogy a Szinva utca környékén ez a szervezett bűnözés melegágya lenne. Ezek a nők családfenntartók, s nem futtatóik vannak, hanem családtagjaik. Van egy kör, akiknek ez megfelel, akik elfogadják a szolgáltatásaikat. Ezeknek a prostituáltaknak az a jó, ha béke van, ha tevékenységüket semmi nem zavarja.Szerinte rossz a lakosság hozzáállása a dologhoz. Nem kellene kiszólni és beszólni nekik, békén kell őket hagyni. Szerinte a gond az, hogy a prostituáltak elkedtek beljebb húzódni… A Szinva utcaiak azonban másképp látják a dolgot. Rossz zajokra ébredni éjszaka, rossz, ha a használt óvszert az ő kertjébe dobják. S rossz, hogy nem tehetnek semmit, mert ha a rendőrséghez fordulnak azt mondják, az nem védett terület, ígyis tűrniük kell. A vita egyre inkább két ember között zajlik: a rendfőrkapitány és a Szinva utcai szószóló között. Olvasónk szeretné elérni, hogy ne ott tevékenykedjenek a prostituáltak, Pásztor Albert viszont amellett kardoskodik, hogy tűrniük kell: ez a város széle, nem védett terület, stb.

15.06.

Olvasónk még folytatja: a new york-i egyezményt kellene felmondani. Szerinte mi is felmondhatnánk, más országok is megtették már. Puskár Tibor, a vita vezetője megkérdezte, szerinte mi lenne a megoldás. Szerinte türelmi zónát kellene létrehozni, de ne ott, ahol ők élnek. A Harmat utcáról érkezett vendégünk (neve elhallgatását kérte, mint ahogy az előző is azt kérte utólag). Ez ugyanaz a környék. Nem látta, hogy a rendőrök intézkedtek volna. Ha el is vinnék, rövid időn belül visszamegy. Szerinte a rendőrség nem vállalja fel a prostitúció felszámolását. Nem egyszer látták, hogy a prostituált cigarettávl kínálta meg a járőrt.  A harmadik vendég a Buzogány utcáról érkezett. (Az is a környéken van.)  Rendszeresen megfenyegetik.Nem mernek boltba járni. Nyolc kocsma van egyébként a környéken.) A járőrkocsi meg sem áll, pedig a prostituáltak ott álltak az út mentén. A Szinva utcai olvasónk veszi vissza a szót. Őt is rendszeresen feljelentik, mert mer nekik szólni. Felolvasta Pásztror Albert levelét is, aki azt írta neki, tűrnie kell. (Még sírva is fakad.) Így kell élnem már hét éve az önök döntése miatt, mondja és tovább sorolja. A hatodikos gyereke nem mer hazamenni este. A feleségét állandóan leszólítják, mert azt hiszik, hogy ő is prostituált. A barátaik elmaradoztak, mert őket is leszólítgatták a prostituáltak.  Tapolcai olvasónk azt kérdezi a pártok képviselőitől, hogy megértik-e az előbbi zokogó embert.

14.50. Első kérdés: a Szinva utcáról.

Hét éve szenvedő alanya a problémának. 2000-ben már írtak levelet az akkori polgármesternek, Kobold Tamásnak, miszerint a prositúció még csak most van kialakulóban a körzetükben, tegyenek valamit. Kobold válaszolt, egyetértését fejezte ki, megígérte, mindent megtesznek, hogy ez ne alakuljon ki. Eltelt néhány hónap, s ott alakították ki a türelmi zónát. Az Észak annak idején azt írta, hogy a rendőrség mindent megtett, hogy törvényesen, minden körülményt mérlegelve, jól átgondoltan jelöljék ki a zónát. Érvekkel támasztja alá, miért volt rossz az akkori döntés. (Közintézményekhez, iskolához, lakóházakhoz stb. van közel. Drogos fecskendőt, használt óvszert dobtak az udvarára, stb.) A nagyon jó állapotban lévő lakását jóval ár alatt tudná eladni a korábbi téves, rossz rendelet miatt.

14.35 Mihalecz Péter aljegyző, Pásztor Albert rendőrkapitány mondta el elsőként véleményét, egyetértenek, hogy létezik a probléma. Mihalecz Péter szerint nincs olyan terület a városban, ahol türelmi zónát lehetne létrehozni.

Jelenleg Nyírő Pál közbiztonsági tanácsnok beszél, aki elmondta, bonyolítja a helyzetet, hogy a prostitúció megélhetési prostitúció is. Szerinte nyilvános házat kellene létrehozni, ehhez törvényi módosítás kellene. Tűzoltó munka amit itt csinálunk, hangsúlyozta.

Simon Gábor, az MSZP frakcióvezetője: kétfajta megközelítés létezik. Liberálisan kell kezelni a kérdéskört. A lányok munkaviszonyban vannak, tb-t fizetnek, szolgáltatást nyújtanak. Másik: az emberi jogi kérdéseket helyezi előtérbe.Eszerint bűncselekményről van szó. Egymással szögesen ellentmondó álláspontok, az ellentét nem feloldható. A türelmi zónás szabályozás a két álláspont között próbált lavírozni. Ehhez Miskolc csatlakozott, de a megoldási kisérletünk (türelmi zónát hoztunk létre Magyarországon elsőként és egyetlenként a szerk.) hozzáfűzött reményeket nem váltotta be. Vagyis ez sem lehetett megoldás. A középúton nem lehet járni, valamelyik felé el kell köteleződni. Ő az emberi jogi megközelítést favorizálná. Még hozzáfűzi, hogy az igénybevevő oldalt betegségnek tartja.

Szinay Attila (Fidesz frakcióvezető) szerint ami a Selyemréten tapasztalható, az a prostitúció legalja. Az ott lakók zaklatása jellemzi, s az ott megszerzett pénz tisztára mosása. Nem látja reálisnak, hogy a New York-i egyezményt fel kívánná mondani ezen a téren az ország. (Vagyis nem reális, hogy úgy szabályoznák a dolgot, mint ahogy Nyírő Pál ajánlja. Megkérdezi (Pásztor Albertnak címezve a kérdést), hogy elég-e, ha türelmi zónát hozunk létre. S ha lenne, van-e rá rendőr, aki be tudné tartani a szabályokat.

Garamvölgyi Attila, a KDNP frakcióvezetője elmondta, frakciója sosem tenné le voksát a prostitúció legalizálása mellett. Bár szerinte komoly társadalmi probléma. Komplex probléma. Legyen türelmi zóna, mert ez első lépés a megoldás felé, de iskoláktól, közintézményektől st. távol legyen. Ilyet nehéz lesz találni, a városhatáron kívül kell, hogy legyen.

14.15. Megkezdődött a fórum.

Puskár Tibor bemutatta a vendégeket, név szerint : dr. Mihalecz Péter aljegyző, dr. Pásztor Albert Miskolc rendőrkapitánya, Nyírő Pál közbiztonsági tanácsnok, dr. Simon Gábor, dr. Szinay Attila, Garamvölgyi Attila önkormányzati képviselők. Téma a prostitúció.