Állattartási támogatások

Nyíregyháza – Módosultak a nemzeti támogatások igénybevételének egyes feltételei, ezzel egyidejûleg több jogcím tekintetében a végrehajtással kapcsolatos feladatok átkerültek a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). Nemzeti támogatás 2007 [.pdf – 65KB]

A 14/2007 (III. 1.) FVM rendelet március 4-én lépett hatályba, ám a már korábban benyújtott kérelmeket és a még folyamatban lévõ ügyeket is az MVH bírálja el.

A támogatási kérelmeket formanyomtatványon lehet benyújtani az igénylõ lakhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH-kirendeltséghez.

Azok a termelõk, akiknek a 2006. évre vonatkozó  vágósertés állat-jóléti és haszonállat-tartási szabályok okozta többletköltségek támogatására vonatkozó tavalyi kérelmét az MVH keretkimerülés miatt elutasította, kérelmüket az eredeti kérelem benyújtásakor hatályos jogszabályok szerint június 15-ig újra beadhatják.

A rendelet által érintett jogcímek

2007 május 31-ig benyújthatók

• Az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása

• A vágóbaromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

• A növendék liba- és növendék kacsanevelõ telepek állategészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

• Az étkezési tojástermelõ baromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

• A vágósertés állategészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

• A zárt területen (vadaskert, vadfarm) nevelt, vadászható apró- és nagyvadak gyógyszeres kezelése, s a megfelelõ állategészségügyi megelõzés költségeinek részleges támogatása

2007 június 15-ig benyújthatók:

• A mezõgazdasági haszonállattartás állatvédelmi szabályainak megfelelõen elõállított vágóbaromfi 2007. évi termelési támogatása

• A haszonállattartásra vonatkozó elõírások betartása mellett elõállított vágósertés 2007. évi termelési támogatása

– Galambos Béla –