Lex Selmeczi – Nyers Rezső: Célszerűtlen és értelmetlen

Célszerűtlen és értelmetlen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt is beemelni azon szervezetek közé, amelyek vizsgálhatják a magán-nyugdíjpénztárakat, azok eddigi működését, vagyonkezelését – mondta a Magyar Bankszövetség főtitkára, ifjabb Nyers Rezső. A bankszövetség hivatalos álláspontja a jövő héten születhet meg a Selmeczi Gabriella-féle törvénymódosító javaslatról. A főtitkár szerint a pénzügyi felügyelet mellé felesleges kijelölni a KEHI-t is az ellenőrzésre, mert ennek sem szervezete, sem szakértelme nincs ehhez. Emellett a javaslat sérti az adatvédelmi törvényt, mert a közvetlen kormányirányítású KEHI magánszemélyek titkosan kezelt adataihoz is hozzáférne – mondta Nyers Rezső.

A magán-nyugdíjpénztárakból az állami tb-kasszába átvándorló magán megtakarítások eddigi kezelésének ellenőrzésére és átvilágítására legyen joga a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak is – javasolja Selmeczi Gabriella (Fidesz) nyugdíjvédelmi kormánybiztos. Jelenleg olyan szervezeteknek van ellenőrzési joguk, mint például a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Állami Számvevőszék, Gazdasági Versenyhivatal, betétbiztosítási alapok, amelyek legfeljebb az Országgyűlésnek alárendelt vagy éppen attól független intézmények. A KEHI közvetlen kormány-irányítású szervezet, a kormány hatáskörébe tartozó intézmények gazdálkodását ellenőrzi.

A javaslat legfontosabb eleme, hogy a KEHI-t is felhatalmazza a pénzügyi szolgáltatóknál lévő bizalmas adatok (pénztártitok, üzleti titok, banktitok és értékpapír-titok) megismerésére. A magán-nyugdíjpénztárak különös sajátossága, hogy ezeknek a vagyonukkal belépő (befizető) tagok egyben tulajdonosai is, vagyis a megtakarítások állami átvétele előtt nem közpénzt, hanem magántulajdonú pénzt, befektetést, állampapírt, kötvényt, részvényt kezeltek.

A törvényjavaslat indokolásában Selmeczi Gabriella azt írja, hogy az indítványnak ez a része megfelel az adatvédelmi törvénynek, mert meghatározott közérdekű feladat teljesítéséhez kapcsolódik, az adatátvevő törvényi kötelezettségének ellátásához szükséges, az adatok felhasználása az ellenőrzés mértékéig célhoz kötött.

A Magyar Bankszövetségnek még nincs kialakított álláspontja a parlamentnek hétfőn benyújtott törvényjavaslatról, elnöksége várhatóan a következő hét elején tárgyal erről – mondta ifjabb Nyers Rezső főtitkár. Saját véleménye azonban az, hogy sem célszerűséget, sem értelmet nem lehet felfedezni a Selmeczi-féle indítványban.

Nyers szerint a törvényjavaslatnak már az elején olyan szakszerűtlen megfogalmazás olvasható, ami nem értelmezhető. A módosítás alapján a kormányzati ellenőrzési szerv jogköre kiterjedne a magán-nyugdíjpénztárakban kezelt eszközök (részvény, kötvény, állampapír) ellenőrzésére. Pénzügyi eszközöket nem lehet ellenőrizni – mondta Nyers Rezső.

A bankszövetségi tisztviselő ennél komolyabb kérdésnek tartja, hogy a kormánytól “távolabb álló” intézmények, különösen a pénzügyi szolgáltatókat professzionálisan felügyelő PSZÁF mellé beemelnék a KEHI-t is. A felügyeletnek ez alapfeladatába tartozik, van hozzá szervezete és szakértelme, ugyanezek a KEHI-ről nem mondhatók el – fejtegette Nyers Rezső.

A legsúlyosabb aggályt a pénzügyi szolgáltatóknál szigorúan védett személyes adatok kezelése, megismerhetősége szabályainak megváltoztatásával szemben veti fel a bankszövetség főtitkára. Szerinte, ha csak az állami átutalás efféle felügyeletéről lenne szó, az még elmenne, de az ezelőtti időben végzett vagyonkezeléshez kötődő személyes adatok kormányzati szerv általi megismerése sérti az adatvédelmi törvényt.

A személyes és személyhez kötődő vagyoni adatok kormány általi megismerhetősége súlyos bizalomvesztéshez vezethet a pénzügyi szolgáltatókkal szemben, mert az üzleti titkok védelme az egész gazdasági élet egyik alapértéke – fogalmaz Nyers Rezső. A hitelintézeti törvény pontosan meghatározza, mikor, hogyan lehet hozzáférni üzleti titkokhoz, például büntetőeljárás során – mondta a bankszövetség főtitkára. Vannak, akik úgy vélik, hogy a KEHI feladata az lesz, gyűjtse össze az átlépésnek “ellenszegülők” adatait. Nyers Rezső “hivatalosan ilyet feltételezni sem tud”.Sporthírek