Ülésezik Nagykálló képviselő-testülete

Nagykálló – Képviselő-testületi ülést tart március 22-én 9 órától a polgármesteri hivatal melletti épületben lévő tanácskozóteremben a nagykállói önkormányzat.

Az ezt követő nyílt ülésen szó lesz a költségvetésirendelet módosításáról, a harangodi díjtételek megállapításáról, a „Nagykálló és Birketanya közötti kerékpárút építése” című pályázat benyújtásáról, romaügyi referens foglalkoztatásáról, az „Ipari és lakóterületek feltására” című pályázat benyújtásáról. A tanácskozáson előterjesztés hangzik még el műszaki tervdokumentációk megrendeléséről (csapadékvíz-elvezető rendszer, 4911. számú összekötő út), közkifolyók felülvizsgálatáról.

– M. Magyar László –