Ülésezik a megyei közgyűlés

A megyei közgyűlés
A megyei közgyűlés
Miskolc – Ma délelőtt 10 órától a miskolci megyeháza dísztermében tartotta ülését márciusi ülését Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése. Az ülésről folyamatosan beszámoltunk.

15:24: Átmeneti kórháhelyzet

Az egészségügy átalakításáról szóló törvény végrehajtásáról szóló beszámoló tárgyalása ismét élénk érdeklődést váltott ki a megyei közgyűlés tagjai között. Ódor Ferenc a vita előtt jelezte, hogy megállapodás született arról, hogy 50 tüdő, 39 reumatológiai ágy június 30-ig továbbra is a Szent Ferenc Kórházban maradjon és “működjön” tovább.

Az elnök ismertette azt is, hogy az álláspont az, hogy a megyei kórház területén működő megyei nefrológiai fekvőbetegellátás is maradjon június 30-ig jelenlegi helyén. Az az álláspont is megfogalmazódott, hogy ugyaneddig a szikszói kórház még meglévő fekvőbetegellátási tevékenysége is marad jelen formájában. Ezeket az álláspontokat eljuttatják az egészségügyi miniszterhez.

Molnár Oszkár (Fidesz) hozzászólását azzal kezdte, hogy jelképes, hogy április 1-jén, azaz a “bolondok napján” lép életbe az új kórházfinanszírozás. Példaként említette, hogy a három hónap haladék jó a Szent Ferenc Kórháznak, de morbid, hogy a tüdőgyógyászati ágyakat átvenni kénytelen Semmelweis Kórház nem képes április 1-jéltől megfelelni a szolgáltatásnak. Szabó Csaba (Fidesz) úgy vélte, hogy ennek az átalakítási folyamatnak már most több száz áldozata van, akik nem kaptak megfelelő ellátást. Elfogadhatatlannak tartotta, hogy a megyei közgyűlésnek percenként változó körülmények között kell emberek életét befolyásoló döntéseket hozni.

Koleszár Lajos (MSZP), az egészségügyi bizottság elnöke jelezte, hogy sokmindenben egyetért a két oldal. Tény azonban, hogy a jelenlegi rendszer finanszírozhatatlan és pont a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak rossz. Kijelentette, hogy szerinte az április 1-jétől megyénknek jutó ágyszámok elegendőek lesznek a lakosság színvonalas ellátására. Mihályi Helga (MSZP) is jelezte, hogy érezhetőek a reform zökkenői, de a szükségessége is.

Szamosvölgyi Péter (Fidesz), Sátoraljaújhely polgármestere arról szólt, hogy a súlyponti kórházak (ilyen a sátoraljaújhelyi) finanszírozása sem megoldott, mert a szerződéstervezetben nem szerepelnek a számok. Csiba Gábor (Fidesz), a megyei kórház igazgatója azt is elhibázottnak tartotta, hogy a regionális egészségügyi tanácsokban 100 százalékos megegyezésnek kellett volna születni, ám ez eleve lehetetlen volt. A miniszteri döntés több helyen egyszerűen érthetetlen. Ezek közé tartozik a vesebetegellátás, amely csak az egészségügyi bizottság – és a közgyűlés – bölcsessége révén kap néhány hónap haladékot. Ez az idő talán elég lesz arra, hogy bölcsebb döntés szülessék.

A nefrológiai központ vezetője, dr. Ladányi Erzsébet főorvos asszony elmondta, hogy a fekvőbetegellátás megszüntetésével megyei szinten szűnik meg ez a fajta ellátás, mert három különböző helyen lesz az ellátás három alapfeltétele. Ódor Ferenc jelezte, hogy a megyei önkormányzat Miskolccal közösen keresi a megoldást az ellátás megtartására.

Az átmeneti ellátást nyújtó javaslatokat a közgyűlés elfogadta.

 

14.23: Földművelés és közoktatás

Orosz István, a megyei mezőgazdasági szakigazgatási hivatal főigazgatója a megye mezőgazdaságának helyzetéről tartott tájékoztatót a megyei képviselők számára. Külön szó esett a falugazdászokról, akik 49-en dolgoznak a megyében. A főigazgató információi szerint az év közepén létrejönne egy olyan tanácsadó szervezet, amelynek égisze alatt végeznék tovább munkájukat.

Szabó Csaba (Fidesz) szerint a mezőgazdasági igazgatás olyan átszerezést él át, amelyik rengeteg hátrányt okoz a gazdálkodók számára. Probléma szerinte, hogy az uniós pénzekhez bonyolult rendszeren át és csak lassan juthatnak hozzá a termelők. Orosz István jelezte, hogy olyan pályázatok vannak kiírva, amelyek jól hozzáférhetők.

Kormos Dénes volt kuratóriumi elnök a megyei közoktatási közalapítvány működéséről számolt be. Mihályi Helga (MSZP) beszélt arról az új kezdeményezésről, amely egy pedagógiai díj kitűzését célozta.

 

12.53: Elad(hat)ják az ITC-t

A megyei közgyűlés intézményeinél feleslegessé váló ingatlanokat jelölt ki értékesítésre. A javaslat tárgyalásakor Lukács András (MSZP) azt firtatta, hogy indokolt-e az ITC éületének értékesítésre kijelölése. Ügyrendi javaslatot is tett, amelyben azt kérte, hogy erről az épületről külön szavazzanak. Ugyanis az MSZP-frakció a többi ingatlan értékesítésével egyetért. Gergely Zsolt alelnök azt mondta, hogy az ITC épületének felújítása, karbantartása nagy anyagi áldozatokat kíván folyamatosan a megyei önkormányzattól és nem lát el közben semmiféle feladatot az önkormányzat tevékenységében. Úgy vélte, hogy az eladásból származó bevétel csökkentheti a megyei büdzsé anyagi gondjait.

Kormos Dénes (MSZP) nehezményezte a kialakulóban lévő gyakorlatot, hogy egy előterjesztés egyik soraként beszéljenek egy komoly ingatlan eladásáról. Úgy vélte, sokkal alaposabb előkészítésre lett volna szükség. Szabó Csaba (Fidesz), most egy elvi döntésről van szó, a konkrétumokról majd később kell szót váltani. Ódor Ferenc is jelezte, hogy egyelőre nem értékesítésről, hanem minősítés megváltoztatásáról van szó. Az elnök jelezte, hogy külön szavaztatja az ITC-t. Ennek ellenére a közgyűlési többség elfogadta valamennyi ingatlan – így az ITC – átminősítését is.

 

12.38: Politikai vita a megyei lapról, a Kulcsról

A közgyűlés döntése értelmében a jövőben dr. Sója Szabolcs, a megyei közgyűlés alelnöke képviseli a megyei önkormányzatot a regionális egészségügyi tanácsban.

Az ITC Kft. tőkeemeléséről szóló napirendi pont tárgyalása vitát váltott ki. Lukács András (MSZP) azt vetette Ódor Ferenc szemére, mondván, nem volt őszinte a februári önkormányzati ülésen, amikor nem mondta el, hogy az idei költségvetésben szereplő 50 millió forintnak az a szerepe, hogy abból finanszírozza egy Kulcs néven megjelenő megyei havilap, illetve az azt kiadó gazdasági társaság működését (A tudniillik az ITC Kt. hívta életre a kiadó társaságot. Ezért van szükség a tőkeemelésre – a szerk.). Lukács András megkérdezte, hogy mennyibe került az újság mutatványszámának megjelentetése? Nem lett volna jobb helye ennek a péznek máshol, ismerve a megyei költségvetés rossz helyzetét? A képviselő véleménye szerint „öntömjénezésről, egyszerű politikai marketingről” van szó az újság mutatványszámát látva. Ódor Ferenc jelezte, hogy az 50 millió forint valóban a lap megjelentetésre kell. Úgy vélte, hogy az újság tartalma megfelelő, de bármikor meghallgatnak erre vonatkozó javaslatokat. Fontosnak nevezte, hogy a lap folyamatosan beszámol majd a megyei önkormányzat munkájáról, a megye értékeiről. Teszi ezt legalább olyan hatásfokkal, mint korábban tették ezt az óriásplakátok és megjelenő más megyei kiadványok.

Kormos Dénes (MSZP) elmondta, hogy azok a bizonyos óriásplakátok a megyei önkormányzat által elfogadott turisztikai koncepció nyomán készültek. Szabályozott, ellenőrzött formában. Úgy véli azonban, hogy a megyei újság előkészítése ellentmondásoktól terhelt volt és még mindig nem tisztázódtak a viszonyok.

Gergely Zsolt alelnök jelezte, hogy a közgyűlés által elfogadott költségvetésből finanszírozzák a lap megjelenését. A kiadó társaság alapításának előkészítése a költségvetés elfogadása után kezdődött. Azért jelent meg mutatványszám felirattal az első szám, mert a szükséges jogi procedúrák nem zajlottak le. A kiadvány tartalmilag még formálódik. Elmondása szerint gyors munkával készült el az első kiadás. A költségekről „üzleti titok” miatt nem szólt az alelnök, de jelezte, hogy az utolsó fillérig elszámolnak a pénzzel.

Szamosvölgyi Péter (Fidesz) úgy vélte, hogy az ország egyik legnagyobb megyéjében szükség van arra, hogy tájékoztatni tudják a megyében élőket. A képviselő üdvözölte az újság megjelentetését. Véleménye szerint a kormány lényegesen nagyobb arányban költ pénzeket, milliárdokat propagandára.

 

12.07: Új főjegyző a megye élén: dr. Kovács János

A megyei közgyűlés legutóbbi ülésén született döntés nyomán pályázatot hirdetett az Illés Pál távozása nyomán megüresedő megyei főjegyzői poszt betöltésére. A pályázatra két jelentkező volt, egyikük azonban közben visszalépett. A mostani közgyűlésre így egyetlen jelölt, dr. Kovács János pályázata maradt. A pályázó korábban mezőgazdasági szövetkezet jogtanácsosa, egyéni ügyvéd, Tiszavasvári jegyzője, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivalat vezetője, főtisztviselő és irodavezető ügyvéd volt.

A napirendi pont tárgyalásakor az MSZP-frakció nevében Kormos Dénes elmondta, hogy a pályázó megfelel a kiírásnak. Megjegyezte azonban, hogy nem tartják szerencsésnek, hogy nem sikerült helyi, megyénkbeli szakembert találni, mert szükséges volna a helyismeretre. Panyik József (Fidesz) úgy látja, hogy a pályázó eddigi tevékenysége alapot ad ahhoz, hogy kitűnő munkát végezzen a megyei hivatal élén.

Ódor Ferenc elnök örömét fejezte ki, hogy a közgyűlés minkét oldala megnyugtatónak tartja a jelölt személyét. Megjegyezte, hogy Kovács János megyei születésű és iskoláit is itt végezte, így helyismerete nem vonható kétségbe.

A szavazáskor a jelölt személye 35 igen és 0 nem szavazatot kapott, 12-en pedig tartózkodtak. A döntés nyomán dr. Kovács János április 16-tól tölti be a megyei főjegyzői tisztséget.

 

11.50: Összefogás, erkölcsi támogatás kell

Farkas Félix (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy bűncselekményeknek nem szabad etnikai felhangot adni. Vargáné Kerékgyártó Ildikó (MSZP), Ároktő polgármestere a rendőrség és a helyi polgárőrség közös fellépésének megvannak az eredményei az aprófalvas területeken. További együttműködéseket szorgalmazott, amelyek finanszírozásához pályázati pénzeket is be lehet vonni. Hajdú András (Fidesz) hiányolta, hogy a kiskorúak és a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények kezelésére a rendőrségnek nincs még hatásos eszköze. További együttműködést sürgetett a problémák kezelésére. Megemlítette, hogy még több roma származású rendőrre lenne szükség. Lukács András (MSZP) is a bűnmegelőzésről, illetve a gyermek- és fiatalkorúak helyzetéről beszélt. Úgy vélte, hogy fogékony korban kell „megfogni” az embereket. Csiger Lajos (Fidesz) a bűnmegelőzési bizottságok szerepéről szólt, amelyek segíthetik a rendőrség tevékenységét. Kérdést is intézett a rendőrfőkapitányhoz arról, hogy miként próbálják elérni a polgárok biztonságérzetének javítását? A polgárőrség szerepét nagyra érkelte a hozzászóló és annak a féleémének adott hangot, hogy – amennyiben visszaszorul ez a mozgalom – fontos támasza gyengülhet meg a rendőrségnek. Kormos Imre (MSZP) lakossági feszültségként említette a lakosság elöregedését, amely a rendőrségtől is reagálást vár. Kormos Dénes (MSZP) a biztonságérzetről szólt, amelyent a rendőrség iránti bizalom, tevékenységének támogatása befolyásol. Úgy vélte, hogy a rendőrségnek jogi és erkölcsi támogatást kell adni munkája hatékony végzéséhez. Az MSZP-frakció nevében azt javasolta, hogy a korábban elhangzott speciális problémák megoldásához speciális eszközökkel – összefogva az erőket, lehetőségeket – nyúljanak hozzá. Ő is kiemelte a polgárőrség tevékenységét, amely országosan példamutató a megyében és nélkülözhetetlen.

Kökényesi Antal a felvetődött kérdésekre adott válaszadásakor ismét Olaszliszkát hozta fel példaként. Elmondta, hogy a helyiek és a rendőrség együttműködéseként elmondható, hogy a település közbiztonsága mára helyreállt. Szót ejtett a kábítószer problémáról, amelyben – elmondása szerint – nagyon jó felderítési mutatókkal rendelkezik a megye. A terjesztők elfogása, a terjesztési útvonalak ellenőrzés alatt tartása dolgában jó eredmények mutatkoztak tavaly. Adatok bizonyítják azt is, hogy a gyermekbűnözés is jelentősen csökkent. Egyetértett, hogy megelőzéssel lehet csak eredményt elérni. De ezt a szülő, a gyámhatóság, a pedagógusok nélkül ezt nem lehet tartani.

10.51: Terítéken a közbiztonság

Ötvenhét képviselő részvételével, Ódor Ferenc elnök vezetésével megkezdte munkáját Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése. Egy igencsak aktuális témával, a megye közbiztonságának helyzetével foglalkozik elsőként a testület. Az írásbeli beszámolóhoz Kökényesi Antal megyei rendőrfőkapitány szóbeli kiegészítést adott, amelyben összességében eredményesnek minősítette azt a munkát, amelyet a megyei rendőr-főkapitányság végzett a közbiztonság érdekében. „Neház éven vagyunk túl” – jelentette ki, utalva példaként a tavaly év elején történt hejcei légikatasztrófára, amely nagy feladat elé állította a rend őreit. Szólt az árvizek során végzett munkáról és az olaszliszkai gyilkosságról, amely társadalmi kihatásait tekintve is kiemelt bűneset volt. „Mindezek ellenére eredményes év volt 2006 rendőri szemmel” – tette hozzá. Elhangzott példaként a zsebtolvajlások visszaszorítása érdekében létrehozott akciócsoportról, a bűnmegelőzési programok sikereiről, amelyet országos díjjal ismertek el.

Természetszerűleg szó esett a napokban történt pénzszállító rablás felderítésének tanulságairól is. A főkapitány szerint igen nagy fegyvertény, hogy 2 órán belül sikerült a tettesek egy részének nyomára jutni. Elmondta, hogy az esetek nagyobb részében a lényeg az, hogy a rendőr minél gyorsabban a helyszínre jusson.

Ódor Ferenc felolvasta Bene László országos rendőr-főkapitány levelét, amelyet a közgyűlésnek küldött. A hozzászólások között Panyik József, a Fidesz frakcióvezetője szerint az önkormányzati szabályozás tökéletlensége bizonyosodott be ismét. Példának hozta fel az olaszliszkai ügyet, amelynek kérdése, hogy mennyiben rendőrségi és mennyiben helyi közösségi kérdés. Véleménye szerint álságos lenne azt mondani, hogy a rendőség oldja meg az ügyet, az önkormányzat ilyen esetben csak széttárja a karját, hogy nincs pénze a közrend biztosítására. Megemlítette azt is, hogy a tavaly őszi zavargások idején tanúsított rendőri magatartás rontotta a testületbe vetett hitet. A frakcióvezető megköszönte a megyei rendőrség tavalyi munkáját, amely példamutató volt.

Balogh Attila (MSZP) a szocialista frakció nevében köszönetet mondott a megyei rendőrség tevékenységéhez, amelyet sokszor igen nehéz körülmények között kell végezniük. Fontosnak nevezte a megelőző felvilágosítást, amely vidéken, idős emberek között nagyon lényeges. Megemlítette a balesetek számának emelkedését az abaúji térségben. Elmondása szerint a rendőri jelenlét elriasztó hatású.

 

9.40: Ülésezik a megyei közgyűlés

A testület továbbá beszámolót hallgat meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Megválasztják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat főjegyzőjét is. Javaslat hangzik el az önkormányzat Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsban való képviseletére, a Nemzetközi Kereskedelmi Központ (ITC) Kft. törzstőke emelésére és társasági szerződésének módosítására, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményeknél lévő nélkülözhető ingatlanvagyon további hasznosítására.

Tájékoztató lesz továbbá a megye mezőgazdaságáról, a mezőgazdasági igazgatás átszervezéséről, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2006. évi munkájáról.

Az „ágyszámrendelet” érzékenyen érinti az ugyancsak megyei fenntartású szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházat. Az intézmény igencsak nehéz esztendőket élt meg, hiszen csődközeli helyzetbe jutott és önkormányzati biztost is kirendeltek a kórház gazdálkodásának rendbehozatalára. Az önkormányzati biztos egyetértésével az az álláspont alakult ki, hogy a gazdálkodási nehézségek egyik oka, hogy az OEP által megállapított teljesítménykorlát alacsony, így évi 80-90 millió forinttal kevesebb pénz érkezik a finanszírozásra. A megyei önkormányzat jóváhagyásával a kórház vezetése pert indított az OEP ellen, ám a keresetlevelet – formai hibákra hivatkozva – elutasította. Az ismételt benyújtást követően a bíróság hiánypótlást rendelt el, de – ennek teljesítése ellenére – a keresetet ismételten elutasította.
Időközben egy szakértő segítségével áttekintették a számításokat és megállapították, hogy a jogszabályok által előírt közt nincs érdemi különbség. Éppen ezért a kórház vezetése kezdeményezi, hogy a közgyűlés döntsön a per megszüntetéséről.
Amennyiben a képvislők igent mondanak a javaslatra arról is határoznak, hogy megszűnjön az önkormányzat által a kórháznak nyújtott havi 9 millió forint támogatás, amelyet eleve a per lezárultáig terveztek juttatni.

Egészségügyi témák

– Javaslat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján a közfinanszírozott szakellátási kapacitások felosztására vonatkozó egészségügyi miniszteri határozatok megtárgyalására.

– Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház garantált kapacitásán belüli ágyszám-átcsoportosításra.

– Javaslat a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház által indított peres eljárás megszüntetésére.

– Előterjesztés a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház energia-ellátó rendszere korszerűsítésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó Szolgáltatási szerződés megszüntetésének jóváhagyására.

– Javaslat a mozgó szakorvosi szolgálat átmeneti szüneteltetésére.

– Javaslat a Mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ orvosi klinikai laboratóriumi feladatának a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházba történő átadására.