Ülésezett a megyei közgyűlés

Ülésezett a megyei közgyűlés
Miskolc – Ma 10 órától tartotta áprilisi ülését Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése.

14.26: A fejlesztésről

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács működéséről, a régió fejlesztési célkitűzéseiről szóló napirendnél Lehóczki István (Fidesz) a Területfejlesztési Bizottság vezetője kérte, hogy a működésen túl a legközelebbi beszámolóban a pályázati lehetőségekről is kapjanak tájékoztatást. Az Országos Területrendezési Terv módosító javaslatára szóló vitában Kormos Dénes (MSZP) elmondta: a bizottságban javasolták a Tisza tó környezetének a javaslatba kerülését. Panyik József (Fidesz) frakcióvezető javasolta a hegyközségek jogait, érdekképviseletét erősíteni az anyagban. Dr.Szabó Csaba (Fidesz) felhívta a figyelmet a szőlőkivágást motiváló uniós szabályozás veszélyeire az ágazatra, javasolta további kontroll érvényesítését a tervezetben. Ritó Lászlóné (Fidesz) a hidvégardói vasúti közlekedés nehézségeit emelte ki. Gúr Nándor (MSZP) utalt a magyar-szlovák gazdasági útvonalak fontosságára, támogatásukról biztosította ezeket a terveket.

13.35: Az útügyekről…

A megyei közgyűlés beszámolót hallgattak meg a megye úthálózatának helyzetéről, fejlesztési lehetőségekről. Stoll Gábor igazgató szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy áprilistól szétválasztották a funkciókat, az útépítés (termelés) regionális szintű vezetéssel működik tovább öt társult megyékkel Miskolc központtal, Huszár János vezetésével. Az elkövetkező időben 4 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg ROP-pályázat révén.

Aros János (Fidesz) a 37-es út tarthatatlan állapotára hívta fel a figyelmet: különösen a Sárospatak és Sátoraljaújhelyi szakasz rossz, amelyet tavaly felmartak és azóta is úgy maradt. A bizonyos szakaszok fizetővé tétele óta a sárospataki Bodrog-híd forgalma megnőtt és kibírhatatlan állapotok uralkodnak a városban. Sója Szabolcs (Fidesz) ugyanilyen aspektusból a tokaji híd és környéke közlekedési állapotát hozta fel. Elmondta, hogy komplex tervek vannak egy elkerülő lehetőség kialakítására. A helyiek akár demonstrációval is nyomatékot adnának kívánalmunknak. Szamosvölgyi Péter (Fidesz), Sátoraljaújhely polgármestere jelezte, tudja, hogy nem a megyei közútkezelő szándékán múlik az útfelújítás, hanem a pénzen. Véleménye szerint megtorpanni látszik a korábbi évek nagy útépítési, -felújítási lendülete. Ríz Gábor (Fidesz) szerint Ózd térségét bünteti a közlekedési kormányzat, mert az utak állapota katasztrofális. Panyik József (Fidesz) a közmunka aktív részvételét hiányolt a közutak fenntartásából. Vécsi István (MSZP) s 37-es út témáját vetette fel ismét hozzászólásában, Tamás Barnabás pedig a 26-os útról kérdezett, mondván a kamionforgalom kibírhatatlan.

Stoll Gábor válaszában jelezte, hogy ígérhet sokmindent, de pénze nincsen. Javaslatokat tehet és tesz és szakmailag alátámasztja azokat. Az igazgató a 37-es út sátoraljaújhelyi szakaszáról szólva azt mondta, hogy minden programban elöl szerepel az aszfaltozása. A Miskolchoz közelibb szakasz Gesztelyig lesz 4 sávos, Bodrogkeresztúrig azonban – takarékosság miatt – csak gyorsítósávos lehet. Az igazgató szerint van esély rá, hogy egészen Szerencsig 4 sávos legyen az út. Azt is elmondta, hogy arra is lát esélyt, hogy Bodrogkeresztúr után is folytatódjék a szélesítés. Az igazgató jelezte, hogy van közmunkaprogra, amely regionális szinten 6 hónap időtartamra 200 főt tudnak majd foglalkozatni

12.52:Terítéken az egészségügy

Sója Szabolcs, a közgyűlés egészségügyért felelős alelnöke bejelentette, hogy kezdeményeik 20 aktív ágy átcsoportosítását a megyei kórházból a szikszóiba, hogy a belgyógyászati fekvőbeteg ellátás megmaradjon a térségben élők egészségügyi ellátása érdekében. A testület egyhangúan támogatta a javaslatot, mint ahogy azt is, hogy növekedjen a neurológiai szakellátás óraszáma.

Kormos Dénes, az MSZP-frakció újdonsült vezetője a közgyűlés elé terjesztette a közgyűlés előtt, sajtótájékoztatón elmondott javaslatot, miszerint integrálják a szikszói kórházat a megyei kórház szervezeti keretébe.

Csiba Gábor (Fidesz), a megyei kórház főigazgatója azt mondta, hogy egyszerűbb lett volna megtartani Szikszón a fekvőbeteg ellátást. Véleménye szerint a felvázolt megoldás gazdasági csődhöz vezet. Elmondása szerint inkább a korábban beterjesztett megoldást támogatja.

Koleszár Lajos (MSZP), az egészségügyi bizottság elnöke elmondta, hogy át kellene gondolni a helyzetet. Azt javasolta, hogy alakítson ad-hoc bizottságot a közgyűlés, hogy ne maradjon le a térség az országtól. Elmondása szerint több helyen élnek a fenntartók az intézményi integrácó eszközével, mert ez biztosíthatja a megmaradást, a gazdaságos működtetést és a színvonalas ellátást. „Kétségtelen – mondta -, hogy nem jó házasságot kötni egy szegény emberrel…”. Megemlítette, hogy az integrációnak része lehetne a Szent Ferenc Kórház is. Ezáltal a régióban egy erős súlyponti kórház alakulhatna ki.

Csiba Gábor nem látja értelmét az ad-hoc bizottságnak, mert az a miskolci kórházak dolgában sem működött jól.

Sója Szabolcs alelnök arra emlékeztetett, hogy 11 évvel ezelőtt is volt hasonló gond és mégis sikerült úrrá lenni a helyzeten és a mai napig – meglátása szerint – hatékonyan működtek a kórházak és még fejlesztésre is jutott, például Szikszón. Az alelnök azt javasolta, hogy az MSZP-frakció nyújtsa be írásban a javaslatot, hogy érdemben is megvitathassák.

 

11.33:Áthúzódó feladatok miatt nő az idei hiány

Harmincnyolc milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárt az elmúlt költségvetési évet a megyei önkormányzat – állapította meg az elkészített jelentés. A tervezett 2 milliárd forint hitellel szemben a likviditás biztosításához „mindössze” 300 millió forint kölcsön felvételére volt szükség. A hiány a tervezett 2,2 milliárd forint helyett 1,5 milliárd forintban teljesült.

Panyik József, a Fidesz frakcióvezetője képviselőcsoportja nevében azt mondta, hogy a tavalyi tervezéskor figyelmeztették az akkori vezetést arra, hogy a költségvetés olyan formában – a hatalmas hiány miatt – teljesíthetetlen, illetve csak számszakilag teljesíthető. Elmondta, hogy az idei hiány még ennél is nagyobb lesz és ez a tendencia nem megfordítható. Mindez azt jelenti, hogy a feladatok ellátásának színvonala nem javul, sőt romlik. A frakcióvezető felvetette, hogy akár azt is megtehetnék, hogy nem fogadják el a zárszámadást, de az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében nem teszik. A következmény azonban, hogy az idei költségvetés terhére kell áthúzódó feladatokat megoldani.

Gyárfás Ildikó (MSZP) méltánytalannak tartotta a vádakat és jelezte, hogy milliárdos nagyságrendben hajtottak végre fejlesztéseket tavaly és azt kívánta a jelenlegi megyei vezetésnek, hogy: „csinálják utánunk”.

Szabó Csaba (Fidesz) jelezte, hogy a jelenlegi vezetés nehezebb helyzetben van, mint a tavalyi, mert – mint mondta – a belügyminiszter nyilvánosan jelentette ki, hogy a kormány nem finanszírozza idén a megyei önkormányzatokat.

Gyárfás Ildikó viszontválaszában elmondta, hogy az előző vezetés több olyan kidolgozott pályázatot hagyott maga után, amely idén sikeres lehet, így jelentősen gyarapodhat a rendelkezésre álló pénz. Az előző vezetés is pályázatok útján igyekezett – sikeresen – pótolni a forrásokat. A pályázati anyagok sikeres felhasználásában az MSZP frakció támogatja a jelenlegi vezetést.

Az elmúlt évi zárszámadás tárgyalása – részben – politikai és személyeskedő vitává alakult át a továbbiakban. Ódor Ferenc – elnöki jogkörével élve – lezárta a vitát. Vitazáróként elmondta még, hogy nem vitatja az előző vezetés aktív és eredményes lobbitevékenységét. Hozzátette azonban, hogy kétségtelenül nagyságrendekkel rosszabbodott a megyei és más helyi önkormányzatok helyzete ebben az évben. A most irányító koalíció konstruktivitását jelzi, hogy elfogadja a zárszámadást és ez egy „történelmi” pillanat, hogy a két oldal azonos állásponton van a kérdésben. A zárszámadást a közgyűlés végülis 47 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. Az elmúlt évről áthúzódó 2,8 milliárd forintnyi feladatot beépítették az idei költségvetésbe. Ennek következménye többek között mintegy 1,5 milliárd forintnyi hitel bekalkulálása.

 

10.37: MSZP-javaslat: Vonják össze a megyei és a szikszói kórházat

A megyei önkormányzat MSZP-frakciója azt javasolja, hogy integrálják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházhoz a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházat. Mivel mindkét intézmény a megyei önkormányzat fenntartásában működik, a megyei közgyűlés dönthet a kérdésben. A frakció elkészítette a javaslatot és a megyei közgyűlésben elő is terjeszti azt.

Kormos Dénes újdonsült frakcióvezető elmondta, hogy az integrációval megoldható lenne, hogy Szikszón is megmaradjon az aktív kórházi ellátás és erre alapozva még színvonalasabb legyen a térség járóbeteg-ellátása is. A fenntartó ugyanis saját hatáskörben oszthatná el a rendelkezésére álló ágyszámot, azaz a megyei kórháztól aktív ágyakat helyezhetne át Szikszóra. Ezt a megoldást támogatja Füzesséry Zsolt, Szikszó polgármestere, aki jelezte, hogy az utóbbi időben azt tapasztalta, hogy a térségben élők nagyon aggódnak az intézmény sorsáért. Koleszár Lajos, a közgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke azt is felvetette, hogy az integrációba bevonható lenne a miskolci Szent Ferenc Kórház is, amely szintén megyei fenntartású egészségügyi intézmény és a szikszóihoz hasonló gondokkal küszködik.

 

10.22: Gyárfás Ildikó lemondott megyei frakcióvezetőségéről

A miskolci megyeháza Dísztermében megkezdte munkáját Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése. Az áprilisi ülés napirendjének tárgyalása előtt Gyárfás Ildikó, a közgyűlés MSZP-frakciójának vezetője bejelentette, hogy a mai nappal lemond frakcióvezetői megbízatásáról. Indokként elmondta, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök olyan feladattal bízta meg, amely a fővároshoz köti, így nem tudja felelősséggel ellátni frakcióvezetői teendőit. Azt is bejelentették, hogy a Magyar Szocialista Párt megyei közgyűlésbeli képviselőcsoportját a mai nappal Kormos Dénes eddigi frakcióvezető-helyettes irányítja frakcióvezetőként.