Lenkovics Barnabás: függessze fel az állam a vasúti mellékvonalak megszüntetését

Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa azt indítványozza az illetékes minisztereknél és a kormánynál, hogy függesszék fel a vasúti mellékvonalak megszüntetését. Megállapításai szerint ugyanis ez a kistérségek elsorvasztásához vezethet és az elöregedett aprófalvak kihalása is felgyorsulhat. Az ombudsman egy panasz miatt indított vizsgálatot a márciusban megszüntetett 14 szárnyvonal ügyében – olvasható az Országgyűlési Biztos Hivatalának sajtóközleményében.

Lenkovics Barnabás amiatt indított vizsgálatot, hogy egy panasz érkezett hozzá a márciusban megszüntetett 14 vasúti mellékvonal egyike miatt. Az ombudsman Kóka János illetékes miniszternek és a MÁV vezérigazgatójának is feltett több kérdést az üggyel kapcsolatban, a válaszok azonban nem érkeztek meg időben, így ezek nélkül foglalt állást.

Lenkovics Barnabás megállapította, hogy a mellékvonalak megszűntetésével az emberek autókba kényszerülnek, melyek káros anyag kibocsátása és hangja is nagyobb, mint a vonatoké. Ráadásul az elzárt, kistelepüléseken élő idősek és diákok mozgása egyre nehezebbé válik, a főként idősek lakta aprófalvakban a kihalás jelentősen felgyorsulhat.
Az ombudsman vizsgálata rámutat, hogy a vasútfelszámolások elsősorban az infrastrukturálisan elmaradottabb térségeket érintik ezzel pedig az esélyegyenlőtlenséget növelik.

Lenkovics Barnabás azt is kifejti: nem lehet tudni, hogy az intézkedések alapjául szolgáló utasszámlálás milyen módszerekkel történt. A bevétel-alapú ugyanis nem tükrözi a valóságos utasforgalmat, hiszen sokan a nagyobb állomásokon váltják meg jegyeiket.
Az ombudsman jelentésében arra is felhívja a figyelmet, hogy a tervezett 28 mellékvonal megszüntetésével a kormány szerint 8,5 milliárd forintot lehetne megtakarítani. Három éve azonban egy adómódosítás okozta forrásszűkülés miatt a kormány már 7 milliárd forinttal rontotta a MÁV eredménypozícióját.

Az ombudsman vizsgálatában megállapította, hogy a kistérségek infrastruktúráját nem szabad elsorvasztani. Kiemelte, hogy a mellékvonalak megszüntetése a kistelepülések munkahelyteremtő, valamint népességmegtartó képességét veszélyezteti a legsúlyosabban. Arra is rámutatott, hogy a döntések meghozatala során az érintett állampolgárok mellőzésével megsértette a demokratikus jogállam követelményeit.

Az ombudsman szerint mivel még az Európai Unióban sincs egységesíthető, bejáratott módszer a regionális mellékvonalak gazdaságos üzemeltetésére, ezért Magyarországon az államnak a MÁV-val és az önkormányzatokkal összefogva saját modellt kell kidolgoznia ezzel kapcsolatban.

Bár sajtóhírek szerint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyik tervében számos további mellékvonal megszüntetése szerepel, de az ombudsman vizsgálata csak az eddig már felszámoltakra terjedt ki.