LB-részítélet: a Holcim elkésett az elővásárlási joggal

A Legfelsőbb Bíróság hétfőn hozott úgynevezett részítélete szerint a Holcim Hungária Cementipari Zrt. elkésett az elővásárlás jog érvényesítésével, és így nem szerezhette meg azt a körülbelül 1 milliárd forintot érő ingatlanvagyont, ami miatt 16 éve pereskednek.

A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárás során hétfőn jóváhagyta a Fővárosi Ítélőtábla 2009-ben hozott jogerős részítéletét, így az ellen további felülvizsgálat nem lehetséges.

A felperes Holcim Hungária Cementipari Zrt. azért kezdeményezett úgynevezett tulajdonjog megállapítása iránti pert a Magyar Cement Mész- és Cementipari Kft. és az Állami Vagyonkezelő, az ÁVÜ, illetve jogutódja ellen, mert szeretett volna megszerezni körülbelül 1 milliárd forint értékű ingatlanvagyont. A hétfőn befejeződött felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróságnak azt kellett eldöntenie, hogy a Holcim Hungáriának volt-e elővásárlási joga és ennek alapján megszerezhette volna-e a még 1994. augusztus 8-án megkötött privatizációs szerződésben szereplő ingatlanokat.

A Holcim, mint felperes elsősorban arra hivatkozott, hogy az alapításkor, 1988 novemberében apport címén megszerzett számos gépet, berendezést és feldolgozó üzemrészt a korábbi Mészművek vagyonából, amelynek következményeként szerinte a földre is elővásárlási joga volt. A Fővárosi Ítélőtábla 2009-ben hozott jogerős részítélete az elővásárlási jogra alapított kereseti kérelmet elutasította, a további kereseti kérelmek elbírálása céljából pedig az eljárás folytatására hívta fel az első fokú bíróságot.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős részítéletével szemben a Holcim Hungária felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Ennek elbírálása után Bodor Mária legfelsőbb bírósági bíró a részítélet indoklásako kiemelte, nem sérült az elővásárlási jog, mert a Holcim elkésett az elővásárlási jog érvényesítésével. A privatizáció részleteiről folyó jogvita kapcsán a bíróság emlékeztetett arra, hogy ahol az ÁVÜ működött közre a privatizációban, ott semmilyen további engedélyre nem volt szükség.
– Független Hírügynökség –