LB döntés: a biztosító nem követelhet nyomozást megszüntetõ határozatot

A Legfelsõbb Bíróság csütörtökön kézbesített felülvizsgálati ítéletével helyt adott a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság keresetének és a Fõvárosi Ítélõtábla ítéletét helyben hagyva megállapította, hogy a K & H Biztosító Zrt. betöréses lopás és rablás biztosításra vonatkozó általános szerzõdési feltételein belül az a kikötés, hogy a károsult a betöréses lopás és rabláskár esetén köteles rendõrségi nyomozást megszüntetõ határozatot vagy jogerõs bírósági ítéletet beszerezni és azt a biztosító részére bemutatni, tisztességtelen kikötés. A Fõvárosi Ítélõtábla jogerõs ítéletét helyben hagyó Legfelsõbb Bírósági határozat megerõsíti, hogy ez a kikötés az alperesi biztosítóval szerzõdõ valamennyi félre kiterjedõ hatállyal érvénytelen.

A pernyertes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot képviselõ Kovács Kázmér ügyvéd arról tájékoztatta a Független Hírügynökséget, hogy a Fõvárosi Bíróság elsõfokú ítéletével nem jogerõsen még elutasította keresetüket, úgy foglalva állást, hogy a vitatott feltétel nem vezet egyoldalúan a biztosított jogainak csorbításához. A Fõvárosi Ítélõtábla a Fõvárosi Bíróság ítéletét amiatt változtatta meg, mert tisztességtelennek minõsítette azt, hogy a K & H Biztosító Zrt. kötelezettségként írja elõ Általános Szerzõdési Feltételeiben az emlitett hatósági határozatok beszerzésének követelményét.

A K&H Biztosító Zrt. a jogerõs ítéletet nem fogadta el, és felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsõbb Bíróságra, melyben kitartott a Fõvárosi Ítélõtáblával ellentétes álláspontja mellett, arra hivatkozott, hogy egy ilyen döntés sérti a biztosító ellenõrzési jogait és kötelezettségeit. Ezen érvelést elutasítva a Legfelsõbb Bíróság megállapította, hogy “a Fogyasztóvédelmi Hatóság által vitatott fenti feltétel tisztességtelenségének megítélése szempontjából annak van jelentõsége, hogy az ismertetett szabályozással a biztosító a szabályzataiban biztosított lehetõségeivel élve egyoldalúan, és indokolatlanul is mellõzheti a biztosítási esemény tisztázását, és saját teljesítését bizonytalan idõre elodázhatja”, ezért a Legfelsõbb Bíróság döntése nyomán a fenti szerzõdéses kikötést a továbbiakban a K & H Biztosító már biztosan nem alkalmazhatja, sõt az valamennyi szerzõdése esetében véglegesen érvénytelen.

A K & H Biztosító a második a biztosítók között, melynek hasonló szerzõdési feltételét a bíróság jogerõs ítélete tisztességtelennek, ezáltal érvénytelennek minõsíti.