Küldjön hírt – Tanítónő Nagybarca Kultúra Lovagja

Az ünnepségen (a kép bal szélén a nagybarcai ünnepelt)
Az ünnepségen (a kép bal szélén a nagybarcai ünnepelt)
Nagybarca – 2007 júniusában jött egy olyan gondolatom, hogy jó lenne felterjeszteni a Magyar Kultúra Lovagrend odaítélésére Csikász Gáborné Béres Erzsébet tanítónőt, aki a falunkban 13 évig iskolaigazgató is volt.

Abban az időben nagyon sokat tett falunk kulturális életében, közéleti munkásságában. Írtam egy méltatást róla, és ezt aláírattam 24 személlyel, akik egyetértettek a méltatással. Majd ezt igazoltattam a polgármester úrral is, Vadnai Zoltán Géza r. lelkész úrral is, majd utoljára pedig Tollas Tibor költő özvegyével, dr. Kecskési Mária „Maja” asszonnyal, néprajzkutatóval is. Vezeti a Tollas Tibor emlékházat, könyvtárat, helyi múzeumot. Rengeteget foglalkozott a gyerekekkel, különböző játékok szervezésével. Különböző kiállításokat szervez és vezet. Számítógépes tanfolyamokat szervez, annak idején szerkesztette és kiadta falunk újságját, a Nagy-Barczai Lámpást, lányával, Orsolyával. Részt vett a falunapok szervezésében, vezetésében, koszorúzások, s egyéb programok szervezésében. 1997-től vezeti a decemberben megrendezésre kerülő Tollas Tibor szavalóversenyeket, immár 18.-szor tavaly decemberben. Tevékenykedik a gyermekjóléti szolgálatnál. Elhunyt férje emlékére minden évben már közel 10 éve szervezi és vezeti a Csikász Gábor Asztalitenisz Emlékversenyt. Részt vesz a Bánvölgyi Borversenyek szervezésében és vezetésében. 2004-ben őt választották meg településünkön a Tollas Tibor Kuratórium elnökévé, melyet előtte a férje töltött be. 2005-ben megalakította az „Őszirózsák” női kórust, mely 2010-ben a „Borostyán” nevet vette fel. 2008-tól a Tollas Tibor Művelődési Ház igazgatója. A mostani díjkiosztón 38-an kaptak Magyar Kultúra Lovagja elismerést. Csikászné volt a 342. lovag a rendben, és itt a tizedik volt. Remegő térdekkel állt a színpadon Erzsike, amikor a lovagrend elnöke, Nick Ferenc a két vállára tette a kardot és azt mondta: ,,A Magyar Kultúra Lovagi címet adományozom”. Német, román, belga, ukrán, szlovák személyiségek is kaptak a magyar kultúra terjesztéséért elismerést. Köztük volt egy japán asszony, Yamada Hiroko, aki nagy barátságban volt az 1960-as Tokiói Olimpián a magyar tábor kedvelt vendégével, akit a magyar sportolók csak „Jucikának” szólítottak. Ekkor kapták meg neves magyar személyiségek is ezt az elismerést, Kozma Imre atya a Máltai Szeretet Szolgálat létrehozója, elnöke, Makovecz Imre építész, Máté Ottilia énekes előadóművész, Hegedűs Valér zongoraművész is.

– id. Dénes Károly, Nagybarca –
hirdetés
hirdet�s