Küldjön hírt – Lelkipásztori kisegítők jubileuma Ózdon

Akt.:
Küldjön hírt – Lelkipásztori kisegítők jubileuma Ózdon
© Fotó: Kerékgyártó Mihály
Ózd – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 2017. február 2-án csütörtökön, az ózdi Ív-úti Szent Kereszt-plébániatemplomban tartott ünnepi szentmise keretében adtak hálát Istennek az ózdi világi lelkipásztori kisegítői, 20 éves évfordulójuk alkalmából.

1997 februárjában Ózdon tizenketten vállaltak világi lelkipásztori kisegítő szolgálatot. Felkészítésüket Balogh Gyula, pápai káplán, címzetes kanonok, plébános végezte. A nagy paphiány miatt a kisegítők felhatalmazást kaptak arra, hogy az egyházközség plébánosával egyetértésben és irányítása alatt áldoztatási tevékenységet, hitoktatást, vasárnapi igeliturgiát (nem szentmisét) és temetési szertartást végezhessenek.

A fogadalomtételt követően a megbízólevél ünnepélyes átadását dr. Seregély István látta el. Az akkori érsek-főpásztor beszédéből egy rövid részlet:

“Küldetésünket vagy nem tudjuk teljesíteni, mert egyszerűen elfogy az erőnk, vagy nem tudjuk elvégezni az igehirdetés feladatát. Ezért keresztény, világi embereknek kell igehirdetésre vállalkozniuk. Világi lámpatartókra van szükség. Krisztus világosságának hordozóit keresi ma a magyar egyház a keresztények közösségében, minden faluban, minden városban, minden egyházközségben, hogy hatékony legyen Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése és Isten üzenete mindenkihez eljusson. Egyetlen ember se vesszen el azért, mert nincs módja arra, hogy Jézus Krisztus evangéliumáról tudomást szerezzen.”

– Kerékgyártó Mihály –