Közvetítés a miskolci közgyűlés üléséről

Miskolci közgyűlés
Miskolci közgyűlés
Miskolc – Reggel 9 órától ülésezett a miskolci közgyűlés. Látogatóink, amint azt megszokhatták, most is nyomon követhették az ottani eseményeket a Borsod Online-on. Miskolc 2007-es költségvetése – tervezet [.pdf – 747KB] Miskolc városi Közgyűlés video video video video video

18.20 Véget ért a sürgősségi indítványok vitája.

A közérdekű bejelentések után zárt ülés következett. A képviselők jelenleg szavaznak.

18.13 Szabó Tamás (SZDSZ) képviselő szerint a RET-ben kellett volna a szakembereknek egyezségre jutniuk kizárólag szakmai alapon. Azt kérdezte, ki képviselte a miskolci kórházakat a tanácsban és hogyan szavazott.

Hardonyi András (MSZP), az egészségügyi bizottság elnöke válaszában kifejtette, a RET a miniszter által javasolt ágyszámokról tárgyalt, és Miskolc sem fogadta el ezt az ajánlatot. Arról nincs tudomása, hogy a Semmelweis Kórháznak ekkora hiánya lenne.

Szűcs Erika alpolgármester elmondta: Hardonyi András képviselte a RET-ben a miskolci kórházakat. A miskolci kórházaknak valóban vannak adósságaik a megszorítások miatt, de mivel ebben az évben ezek a megszorítások 12 hónapra oszlanak el, az adósság enyhülni fog. Hogy ez pontosan mennyi, csak a zárszámadás után lehet megmondani.

18. 03 Sürgősségi indítványok és előterjesztések megvitatása követte a napirendi pontokat.

Az első indítvány az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács egészségügyi ellátórenszer átalakítására irányuló miniszteri javaslatról szóló döntések jóváhagyása volt.

Szinay Attila (Fidesz) bejelentette, hogy tiltakozásul az egész kórházügy ellen (a megyei és városi kórházak vitája Miskolcon, a szakminiszterhez eljuttatott 11 ezer aláírás) a Fidesz frakció a szavazáson nem kíván részt venni. A frakcióvezető megosztotta a testülettel azon értesülésit, hogy állítólag a Semmelweis Kórház több 100 milliós adósággal küzd, ezzel szemben a Szent Ferenc Kórház gazdaságilag stabil.

17.55 Komposztálás III

Dr. Mokrai Mihálynak (MSZP) a jogi és ügyrendi bizottság vezetőjének ügyrendi javaslatát elfogadta a testület. Eszerint Miskolc Komposztálási rendszerének beindításáról második fordulóban májusban tárgyal a közgyűlés, ugyanis ekkor kerül napirendre a város hulladékgazdálkodási terve.

17.50 Komposztálás II

A képviselők szót adtak F. Nagy Zsuzsának, a komposztálással kapcsolatos hulladékgazdálkodási tanulmány egyik készítőjének. Mint elmondta: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a hulladéklerakókba kerülő biológiai lebomló szerves anyag tartalmat 2004-ben 75 százalékra kellett volna csökkenteni, ez év július 1-jéig pedig felére kellene csökkenteni. Ennek az elvárásnak azonban Miskolc nem tudott és nem tud megfelelni. A hejőpapi hulladékkezelő központban csak nyártól tudják hasznosítani a szerves anyagokat, a három hulladékudvar pedig nem működik. Ezért az emberek kénytelenek helytelen megoldásokat választani: elégetik a hulladékot vagy illegális helyre szállítják.

A napirendre került javaslatcsomag megvalósítása gyorsíthatja a lemaradást – hangsúlyozta F. Nagy Zsuzsa.

17.36Komposztálás I

Önálló képviselői indítványt nyújtott be Miskolc komposztálási rendszerének beindításáról Szinay Attila és Lenártek András fideszes képviselők.

– Közös ügyünk a komposztálás – fogalmazott Lenártek András. – Az elmúlt években nagy problémát jelentett a háztartási hulladék kezelése, melynek mennyisége egyre nő, kezelése pedig szakszerűtlen. A kertekben, parkokban pedig olyan zöldhulladék termelődik, ami a föld körforgását javítaná. A problémát rontja, hogy a zöldhulladékot már nem lehet a Nádasrétre szállítani, mivel az bezárt, így az emberek vagy elégetik vagy a kukába teszik az értékékes szerves hulladékot.

A képviselő emlékeztetett: a város már korábban megrendelt egy tanulmányt Miskolc komposztálási rendszerének megvalósíthatóságáról. A most benyújtott indítvány tartalmazza a zöldhulladék begyűjtésére és hasznosítására vonatkozó javaslatot is. Lenártek András munkacsoport létrehozását javasolta, mely foglalkozna a megszerezhető támogatásokkal is.

17.20 Miskolc idegenforgalmáról

Újra csak Fedor Vilmos kapott szót a következő napirendi pontnál: az idegenforgalom a téma. Pontosabban a korábbi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről tájékoztat az előterjesztés, és a 2007-es év turizmusmarketing feladattervét tartalmazza. Az alpolgármester hangsúlyozta, Miskolc számára nagyon fontos az idegenforgalom. Jelentős változás állt be az utóbbi időben a szakmában: teljesen más lett a területen dolgozók hozzáállása, megvalósult az összefogás. Az idegenforgalom alakulása kapcsán adatokat is közölt, ezek azt bizonyítják, hogy nőtt a városba látogató vendégek száma, és hosszabb időt töltenek itt a városban, mint a korábbi években. Míg 1997-ben 17 millió 900 ezer forintot költöttek itt, 2006-ban 65 milliót.

A vendégszám is növekedett, az itt töltött vendégéjszakák száma is. A konkurens városoktól (Pécs, Debrecen, Eger) eddig nagyon le voltunk maradva, most – számokkal támasztotta alá az alpolgármester – jóval közelebb kerültünk hozzájuk.

Zámbó Tiborné (MSZP) kért szót. Elmondta, a város nemrégiben nívódíjat kapott a regionális idegenforgalmi bizottságtól az idegenforgalomban elért eredményeiért.

Kocsis Levente (Fidesz) először is megköszönte az ismertetett adatokat Fedor Vilmosnak, mint mondta, ezeket hiányolta az előterjesztésből. Kritikával is élt a dicséret mellett: mint mondta, hiába nőtt meg a turisták száma, de sokan becsapottan távoznak a városból. Rendezetlennek, elhanyagoltnak tartanak bizonyos területeket, s ezt szóvá is teszik. Konkrét példákat is említ: a Junó szállót, az Antall József teret, a Népkertet, a Csónakázó tavat, s a mellette lévő néhai éttermet. Szerinte ezek felújítására is energiát kellene fordítani. Megemlítette még, hogy szerinte a városmarketingnek arra is megoldási javaslatot kellene találnia, hogy a fiatalokat hogyan tartsa meg Miskolc. A korosztálya ugyanis (a képviselő a legfiatalabb a közgyűlésben) szinte hiányzik a városból, legtöbbjük elvándorol.

Fedor Vilmos megköszönte konstruktív szavait.

17.00 Pályáztatás

Támogatják a képviselők a két következő napirendi pontba foglaltakat is (bár szavazni csak az ülés végén fognak az ügyben). Közművelődési érdekeltségnövelő valamint könyvtári érdekeltségnövelő pályázatot kíván benyújtani a város, ehhez van szükség önerőre. Mint Fedor Vilmos előterjesztő elmondta, korábbi évek hasonló pályázatainá közművelődési tevékenységre 27 milliót, könyvbeszerzésre 16 milliót nyertünk, viszonylag alacsony összeget, másfél millió körüli önrészt kellett hozzá biztosítani az önkormányzatnak. A képviselők hozzáállásából ítélve ennek most sem lesz akadálya.

16.54 A Szinva patakról

– Nem gondoltuk volna, hogy épp egy szennyezést követően kell tárgyalnunk a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolásáról szóló előterjesztést – kezdte beszédét a következő téma előterjesztője, Fedor Vilmos alpolgármester. – Most megtapasztaltuk, elég egyetlen felelőtlen ember és 3 mázsa hal pusztul el.

Fedor Vilmos a hét végi kocsonyafesztivál idején történt halpusztulásra utal, amikor növényvédő szer került a vízbe.

– Büszkék voltunk rá, hogy az utóbbi időben reggel 6-7 óra körül akár pisztrángot is lehetett fogni a vízből. – mondta még. – Most egy ideig ez a múlté..

Kérte a jelen lévő kisebbségi önkormányzati vezetőket is, hogy ők is hívják fel a Szinva mentén élők figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a patak tisztaságára. Szólt azokhoz is (a médián keresztül gondolta) , akik önkényesen foglaltak el egy-egy szakaszt a Szinva partján. Lépésükkel megnehezítik az önkormányzat célját, terveznék ugyanis, hogy sétányokat, bicikliutakat alakítanak ki a patak mentén. A patakszakaszok megközelíthetetlensége a takarítást is nehezíti. Az önkormányzat fel fog lépni az önkényeskedőkkel szemben, de időt veszít ezzel.

Az előtejesztés több képviselőt „megmozgatott”. Igen sokan mondták el véleményüket az üggyel kapcsolatban. Zambó Tiborné (MSZP) például a fokozottabb ellenőrzést, és a komolyabb szankcionálást szorgalmazta a szemetelőkkel szemben. Lenártek András (Fidesz) szerint is több pénzt kell áldozni a patakra, ők is (akárcsak Káli Sándor polgármester egy korábbi felszólalásában) elítélik a múlt heti szennyezőt, s komoly vizsgálatot várnak. Kezdeményezi – a fejlesztési elképzelésekben egyébként szereplő – további csobogók, látványelemek kialakítását.

Riba Istvánné (MSZP) azt ajánlja, hogy a Lyukó patakot (amely a Szinvába ömlik és erősen szennyezi azt) közmunkásokkal közmunka keretében tisztíttassák meg, s utána patakőrökkel védjék. Kovács Józsefné (SZDSZ) a MÁV telep környéki állapotokra hívta fel a téma kapcsán a figyelmet. A guberálók által széthullatott szemét ugyanis szintén a patakot szennyezi.

Fedor Vilmos megköszönte a képviselők hatalmas aktivitását a vita zárásaként, és megjegyezte, örül, hogy amikor a környezet a téma, ennyire egyetért városvezetés és ellenzék.

16.35 Módosítás…

Félreértettem néhány számot (tényt) Lenártek András (Fidesz) költségvetéssel kapcsolatos felszólalásában, ezeket ezúton szeretném javítani. Úgy írtam az előbbi tudósításban, hogy Miskolc 1,6 milliárdos adósságállománnyal rendelkezik. Ezzel szemben 2008-ra prognosztizálja a képviselő ezt az összeget. Jelenleg 1,2 milliárdról van szó.

A lehetőségként adott uniós Phare támogatásból miért csak 151 millió forintot tudtunk lehívni a tavalyi évben? – idéztem (rosszul) a képviselő szavait. Ezzel szemben azt mondta beszédében, hogy 151 milliót nem tudott igénybe venni a város.

A 11 milliárdos adósságállományhoz még hozzátartozik a 3,6 milliárd értékű MIK Zrt-s kötvénykibocsátás is, hangsúlyozta Lenártek András.

16.22 Káli Sándor polgármester a munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondta: a sajnálatos országos események (zavargások, tankok a fővárosban) miatt a befektetőket bizonytalanná tette. Ezért csúsznak a tárgyalások az új vállalatok betelepüléséről.

16.16 Lenártek András (Fidesz) szerint viszont az a baj az uniós pénzekkel, hogy ezek nem tűnnek túl vaskosnak, „Debrecen és Nyíregyháza el fog húzni mellettünk”. Miskolc lakosainak számát vizsgálva legalább 100 milliárd forintnak kellene a városba érkeznie, de a képviselő csak 50 milliárd körüli pénzről tud. A költségvetésben látja az önrésznél azt a többltet, amit a nagy pályázatok érkezése indokolna.

16.08 Tompa Sándor (MSZP) szerint a miskolciak arra kíváncsiak, hogyan működik majd a város, és milyen beruházások várhatók ebben az évben. Mint emlékeztetett rá, ettől az évtől lesznek elérhetőek az uniós pénzek. A Regionális Operatív Program keretén belül számos fejlesztésére jut majd pénz (gazdaság, szálláshelyek, panellakások felújítása, roma telepek felszámolása, utak építése), de a ROP-on túl is jutnak a városba uniós pénzek: a közlekedés fejlesztésére, környezet és energia programokra, oktatási és kulturális célokra.

15.51 Juga György (Fidesz) arra hívta föl a figyelmet, hogy Miskolc egy időzített szociális bomba tetején ül. Azok az emberek költöztek el az elmúlt években a városból, akik tudásukat, szakképzettségüket jól tudták hasznosítani a munkaerőpiacon, azok pedig maradtak, akik segélyekből élnek, és nem képesek hozzátenni a közöshöz. Mint a képviselő fogalmazott: ez az utolsó pillanat, hogy a város meggondolja a fejlesztések irányát. Hozzátette: az ellenzéki képviselők olyan javaslatokat fognak a város asztalára tenni, melyek segítenek kihúzni a várost a kátyúból.

15.42 A munkahelyteremtésre vonatkozó költségeket nem találja a költségvetés tervezetében Szinay Attila (Fidesz) frakcióvezető, de nem találja a közszféra béremelésére szánt összeget sem. Azon félelmét osztotta meg a testülettel, hogy ez talán intézmények bezárást, munkahelyek megszüntetését jelenti. Azt is szóvá tette a frakcióvezető, hogy a Panelprogram folytatására az idén kevés pénz jut.

15.33 Szűcs Tamás (Fidesz) azt hangsúlyozta, hogy az oktatást érintő előterjesztése előkészítése során javítani kell a kommunikáción. Megfontolandó az érdekvédők javaslata, miszerint létre kellene hozni a miskolci érdekegyeztetési tanácsot, hogy minél szélesebb körben lehessen megvitatni az oktatást érintő változásokat. A képviselő kérte az előterjesztés készítőit (az áprilisi közgyűlési ülésen tárgyalják majd a képviselők Miskolc oktatási rendszerének átalakítását), hogy elsősorban a szakmai szempontokat vegyék figyelembe. Szűcs Tamás módosító javaslatában kérte a diáksportra és a város Mecénás alapjára szánt összeg emelését.

15.25 Kocsis Levente (Fidesz) képviselő azon észrevételét osztotta meg a testülettel, hogy a költségvetés tervezete az idegenforgalmi adóból származó komoly bevételre számít, ugyanakkor az idegenforgalmi beruházásokra kevesebbet szán, mint tavaly. Ennek érdekében nyújtott be módosító javaslatot, mert mint fogalmazott, az idegenforgalomra szánt összeg a város gazdasági helyzetén javítana.

Doszpoly Orsolya (Fidesz) úgy látja, hogy Miskolc a kocsonyában pislogó béka feneke alá került. (Hasonlatát a szocialista képviselők zúgolódással fogadták.) Emiatt az emberek nem tudják majd kifizetni számláikat, és egyre többen kérnek segítséget az önkormányzattól. Módosító javaslatában kérte, hogy a város a szociális ráfordításait növelje meg 50 millió forinttal.

15.16 Folytatódik a költségvetés tervezetének vitája.

Ilyen súlyos költségvetése még nem volt a városnak – összegzett Tavaszi Zsolt (Fidesz). A hitelfelvétel drasztikusan nőtt, és mindemellett jelentősen nőttek az állampolgárok terhei is. A képviselő kérte, hogy a módosító indítványában megfogalmazott feladatokra (Népkert rendbetétele, Szilágyi Dezső Általános Iskola előtti parkoló kialakítása, a Petneházy Óvoda nyílászáróinak cseréje és homlokzatának felújítása, a bölcsődében előtető építése) szavazza meg a képviselő-testület a pénzt.

Ezt követően több területi önkormányzati képviselő is szót kért, hogy a közgyűlés támogatását kérjék körzetük útépítésére, fekvőrendőrök elhelyezésére, közlekedési lámpák telepítésére, játszóterek felújítására, oktatási intézmények rekonstrukciójára, bővítésére.

13.26 Költségvetés III.

A KDNP a kultúráért, oktatásért

Garamvölgyi Attila (KDNP) is a magas hitelállományt emelte ki beszédében, megdöbbentőnek tartja a nagyságát. Ő is elismeri, hogy a költségvetés tervezésénél egyetlen lehetőség volt, a költségek csökkentése. De szerinte sok olyan ember él Miskolcon, aki már képtelen szorosabbra húzni a nadrágszíjat. Ha látnánk, hogy eredményes lesz később a nadrágszíj összehúzás, talán elviselnénk,hangsúlyozta. De épp ezt nem látja, a problémát ő is a hitel visszatörlesztésben, a kialakuló adósságspirálban látja. Mindez fokozott hitelfelvételi kényszerhez vezet, vagyis már vezetett is, jegyezte meg.

Szerinte azonban tévesen dönt a városvezetés azzal, hogy a kultúra, az oktatás és a sport területén kíván a kiadásokból lefaragni. Hiszen ezek a területek a város erősségei, ezeket inkább ki kellene használni, fejleszteni kellene. Néhány millió forint megtakarításáért nem kellene ezeket a területeket megcsorbítani. Kéri képviselőtársait, hogy a módosító indítványok megszavazásánál ezt vegyék figyelembe.

13.20 A vezérszónokok a költségvetésről II.

Lenártek András (Fidesz) szerint közel sem megnyugtató a kép a költségvetés kapcsán. Egyrészt ez egy zsugorodó költségvetés, fogalmazott, amelyben az önkormányzatnak egyre szűkülőbb mozgástér jut. Másrészt rossz irányba halad a város ezzel, hiszen további hitel felvételére kényszerül. Harmadrészt megfojtó adóssághalmaz jellemzi a költségvetést.

Kevesebb pénz jut az egészségügyre mindez óriási problémákhoz vezethet majd ezen a területen.

Lenártek András hangsúlyozta, hogy egyetlen új beruházás indul az idén, az összes többi az előző évben kezdődött. Az adósságállománnyal kapcsolatban pedig adatokat is közölt: eddig szerinte közel 11 milliárdot vett fel a város hitelként. Ehhez még 3,1 milliárd jön, az idei, mindemellett 3,6 milliárd forintos kötvénykibocsátása is várható az önkormányzatnak.

2002-ben, amikor az MSZP átvette a városvezetést, 3,3 milliárdos volt az adósságállomány, ez négyszereződött meg. Ezt vissza is kell törleszteni, jegyezte meg. Az idén 1.6 milliárd forintot jelent, amely összeg jövőre tovább nő, s ez a fejlesztési lehetőségeinket tovább csökkenti. Lenártek András megkérdezte: nem azért nőtt az idén ilyen magasra a hitelállomány, mert a választások előtt túl sokat költött a városvezetés fejlesztésre? Költöttek, amíg lehetett a siker érdekében, arra gondolva, majd ráérnek gondolkodni később, mi lesz velünk? Azért megjegyezte, fontosak voltak a fejlesztések, de rosszirányúak, mert nem munkahelyteremtő fejlesztések voltak.

Rossz költségvetési, gazdasági politikának vagyunk az áldozatai, mondta. S még beszélt arról, hogy nem érti, hogy a lehetőségként adott uniós Phaire támogatásból miért csak 151 millió forintot tudtunk lehívni a tavalyi évben. Azaz a lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni.

A kialakult adósságspirálból nehéz lesz kimászni, zárta le beszédét Lenártek András.

13.04 A költségvetésről – a frakciók vezérszónokai I.

Elkezdődött a 2007-es év költségvetésének vitája.(A képviselők együtt tárgyalják a 2006-os év IV. negyedévi előirányzatának változásait és az idei költségvetést).

Az előterjesztés vitájában elsőként a pártok vezérszónokai szóltak.

Szebeni Péter (MSZP) szerint az egyensúlyteremtést megalapozó költségvetés ez. A bevételi oldal teljesen átalakult (a központi bevételek csökkentek, a saját bevételek viszont nőttek). Arról beszélt, hogy a költségvetés összeállításánál a pontos irányt az adta, hogy a város működőképessége fennmaradjon, illetve az ellátórendszert biztosítani tudja. Fontos, hogy a korábban leszerződött feladatokat finanszírozna tudja a város, s a már elnyert pályázatok, de még el nem kezdett beruházásokhoz szükséges fedezetet is biztosítsa.

Mivel szűkösebb a rendelkezésre álló összeg, ezért át kell gondolni a kötelező és az önként vállalt feladatokat (az oktatás és az egészségügy átalakítása ide tartozik). Meg kell találni mindenhol a takarékossági lehetőségeket. Ha ezt nem tenné meg a város, akkor nem jutna fejlesztésekre, holott az a munkahelyteremtés alapja is. Hangsúlyozta, hogy a kiadások nagy része még mindig működési kiadás. S mivel a költségvetés nem lehet forráshiányos, így hitelt is fel kell vennie Miskolcnak. Ennek egy részét a működésre kell elkölteni. Említette, hogy a megszorítások ellenére több pénzt tervez a város a szociális támogatásokra. Az intézmények támogatása azonban jelentősen csökken. Egyetlen intézménynél marad meg a korábbi mértékű támogatás, az MVK Zrt.-t nem kívánja terhelni tovább az önkormányzat, hiszen nem kívánja növelni a lakosság közlekedési költségeit.

A költségvetésben elkülönítettek 200 millió forint pályázati keretösszeget is, ezzel a következő évek pályázatait készítik elő.

Néhány most kezdődő beruházást említett még Szebeni Péter (Semmelweis kórház, Olasz-kút) amelyek az idei évben indulnak, bár az tény , hogy a beruházások száma lecsökken az idei évben.

Ha néhány év múlva visszatekintünk az idei költségvetésre, nem ezt találjuk majd a legfényesebbnek, kezdte beszédét Szabó Tamás (SZDSZ). Ám hozzáfűzte, ennek ellenére ebben a pillanatban ez tűnik a legelfogadhatóbb költségvetésnek, így a frakciója támogatni fogja a szavazásnál. A központi költségvetés célelőirányzatai megváltoztak, a bevételi oldal módosult, a város pedig nem tudja tovább növelni a bevételeit. A hitel sem növelhető tovább. Ebből következik, hogy a kiadási oldalt kell kiigazítani. Ez nagyjából megtörtént, hangsúlyozta a képviselő. Következménye, hogy a beruházás mennyisége nem tartható tovább, a működés is „deficites”, a működési kiadás egyenlege negatív, hitelre van szükség. Ebből következik, hogy a nagy ellátórendszereket felül kell vizsgálni, és az önként vállalt feladatokat is át kell tekinteni. Pénzbeni támogatás helyett másfajta gondolkodásra kell áttérni: a városnak egyfajta gesztori szerepet kell átvállalnia, fogalmazott Szabó Tamás.

12.12 Lehangoló adatok

Kobold Tamás (FME) napirend előtti felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a költségvetést a társadalmi, gazdasági folyamatokat megismerve, azokat elemezve kell megalapozni. A nemrég megjelent KSH adatokat hozta példaként: 2002-től 2007-ig Miskolc lakossága 7907 fővel csökkent, 2003-2006 között 22 971 ember költözött el a városból, emellett 4,5 százalékkal kevesebb gyerek született, mint 1999 és 2002 között. A foglalkoztatottak száma is csökkent 2001 és 2005 között 3 ezer fővel. A miskolci ipar teljesítménye 2001-től 2005-ig érzékelhetően nem nőtt, azonban a megye iparából a részesedése 15 százalékról 20 százalékra csökkent.

A városvezetés irányt tévesztett és a város hajója a pénztelenség, a be nem váltott ígéretek, az elszabadult közüzemi díjak, a pozícióvesztés, a leépülés zátonyai között hányódik iránytű és sokszor kormányos nélkül” – fogalmazott a képviselő

11.46 Minél több ágy

Nehéz a helyzet, mert nem lehet olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó – kezdte felszólalását kórházügyben Szűcs Erika (MSZP), egészségügyért is felelős alpolgármester. – A koncepció kialakításakor szó sem volt presztízsről. Bár a város azzal van tele, hogy én akarom megvenni a Szent Ferenc Kórház épületét, hogy Wellness-szállót alakítsak ki benne, de erről egyáltalán nincs szó. Hogy miről van szó? Arról, hogyha elfogadjuk a szakminiszter január 8-iai ajánlatát, akkor a mi koncepciónkhoz képest a város 77 aktív ággyal kapna kevesebbet. Ráadásul a felszabaduló munkaerő nem talált volna magának új munkahelyet a városban. Tehát a szempont az volt, hogy minél több ágyat, minél több munkahelyet mentsünk meg, és hogy a kialakított egészségügyi rendszer finanszírozható legyen az OEP által – mutatott rá az alpolgármester, hozzátéve: nem alternatíva a Szent Ferenc Kórház azon javaslata, hogy szűnjön meg a Diósgyőri Kórház. A Semmelweis Kórházban olyan informatikai rendszer kiépítése történt, amely alkalmas lesz a digitális röntgen-archívum fogadására, továbbítására. Az ellátás színvonalát javítja az áprilisra elkészülő szűrőcentrum is mely szintén komoly infrastrukturális rendszerrel rendelkezik majd.

11.28 Nem jutottak egyzségre

A közgyűlési ülésen megjelent dr. Kása Miklós, a Szent Ferenc Kórház igazgatója, az intézmény dolgozói és betegei is.

Káli Sándor polgármester Szabó Tamás felvetéseire válaszolva kifejtette: az egészségügyi rendszer egy részét lenyomták az önkormányzatok torkán. Miskolcon valóban 4 kórház működik párhuzamos ellátásokkal. Ennek az a következménye, hogy az elmúlt években úgy történtek a fejlesztések, hogy amelyik kórház ki tudta harcolni magának a fejlesztést, ott fejlesztettek. – Ha a Semmelweis vagy a Diósgyőri Kórház aktív ágyai szűnnének meg, akkor most azoknak a kórházaknak a dolgozói ülnének itt – jegyezte meg a polgármester. – A helyi egyeztetés lehetett volna a megoldás, de ebben az ügyben 15 éve nem tudtak egyezségre jutni az illetékesek. Ezért a döntést kiadtuk a kezünkből – állapította meg.

11.15 Nem lesz engedélyük

Miskolc egészségügyi rendszerének átalakítása volt a témája Szabó Tamás (SZDSZ) képviselő napirend előtti felszólalásának. Hangsúlyozta, a városvezetés által elkészített koncepció nem felel meg az egészségügyi reform egyik kívánalmának sem: nem csökkenti a párhuzamos ellátásokat, nem lesz az ellátás hatékonyabb és olcsóbb, és nem csökkennek a betegutak sem. A Szent Ferenc Kórház hatástanulmányt készített, melyből kiderül, mi történik, ha a városi elképzelések megvalósulnak. A miskolci tüdőbetegeket a Semmelweis Kórház 50 ágyon nem fogja tudni ellátni, a betegek Edelénybe kényszerülnek. Ezzel nő a betegszállítás költsége is. Több száz millió forint kell majd ahhoz, hogy a a Szent Ferenc Kórházban meglévő technikai feltételeket kialakítsák a másik két intézményben. Szabó Tamás elmondta azt is: jelentős költséggel járna a Szent Ferenc Kórház digitális röntgen-archiváló rendszerének a máshol történő kialakítása is. Véleménye szerint a Semmelweis és a Diósgyőri Kórház nem fogja megkapni áprilisra az új szakmákra a működési engedélyt, mivel nem rendelkeznek a minimumfeltételekkel.

Az országban egyedülálló, hogy a egy város vezetése presztízsből erős lobbitevékenységet folytasson annak érdekében, hogy két városi kórházat megmentsen úgy, hogy egy megyei kórháztól két szakmát átvállal – tette hozzá a képviselő.

10.45 Káli Sándor polgármester Lenártek András felvetésére válaszolva hangsúlyozta: a Pólus Program által Miskolc a nanotechnológia és a mechatronika kutatás-fejlesztési központja lesz, a Miskolci Egyetem tudásközpontjában. Hozzátette: bár Miskolc környékén létrejöttek munkahelyek az utóbbi években, de az igaz, hogy ez nem elég. Stalbilizálni kell az ország és a város helyzetét, ezt követően várhatók kedvező változások.

9.20 A miskolci emberek kilátástalan helyzetét festette le Lenártek András (Fidesz). Mint mondta, a növekvő szolgáltatási díjak és egyre nehezedő megélhetés miatt a családfenntartók abban sem bízhatnak, hogy esetleg többletmunkával egészítik ki a családi költségvetést. Mert azoknak is bizonytalan amunkahelyük, akiknek van ilyen. A kéviselő azt javasolta, hogy a fejlesztésre szánt pénzeket inkább munkahelyteremtésre fordítsa a város.

Bár a városvezetés kitörési pontként jelöli meg az uniós pénzeket és a Pólus Programot, de ezek a programok nem nagy durranások – fogalmazott Lenártek András.

9.00 Megkezdte munkáját Miskolc közgyűlése. A napirend előtti felszólalások előtt egyperces néma felállással tisztelget a testület a közelmúltban elhunyt Polányi Imre vasdiplomás tanár és dr. Mészáros István, a Tiszáninneni Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke emléke előtt.

A közgyűlés ezt követően arról szavazott, hogy 7 sürgősségi határozatot felvegyen a napirendbe.

A napirend előtti felszólalásokat Horváth Ottóné (MSZP) kezdte. Elmondta: készül Miskolc oktatási rendszerének átalakításáról szóló előterjesztés. Egyelőre folynak az egyeztetések, az érdekeltekkel történő párbeszédek. A városvezetésnek három fontos szempontot kell figyelembe vennie: a tanulólétszám csökkenését, a törvényi változásokat, valamint az intézményhálózattal szembeni elvárásokat. A város elkötelezett az oktatás színvonalának emelése mellett – hangsúlyozta Horváth Ottóné. Ezért sok önként vállalt feladattal is rendelkezik Miskolc: a pszichológusi hálózat működtetésével, a dysleia perevencióval és a dyslexiás gyermkeket nevelő csoportok működtetésével.

A miskolci képviselő-testület reggel 9 órakor kezdődő ülésén, amint arról előzetesen beszámoltunk, a legfajsúlyosabb napirendi pont a költségvetési törvényről, annak megalkotásáról szóló. Vagyis: mire mennyit szán mindannyiunk pénzéből a város, hol lesznek elvonások, megszorítások, mennyi hitelt fog felvenni Miskolc. A mintegy százoldalas tervezetet napok óta ismerhetik látogatóink, az a Borsod Online-ról letölthető. És: bemutattuk a módosító indítványokat is, amelyek zöme a Fidesztől érkezett.Túl ezeken a frakciók prominenseinek véleményét is ismerhetik.

A Borsod Online látogatóit az Észak-Magyarország munkatársai tudósítják a testület üléséről.

Kapcsolódó cikkek:

Bevételcsökkenéssel számol a miskolci önkormányzat
A fideszesek módosítanának
A KDNP is módosítana a költségvetésben
Négy frakció négy témáról

Miskolc 2007-es költségvetése – tervezet [.pdf – 747KB]


Döntések

1. Tisztségviselői beszámoló (25, 12, 0)

2. A 2006. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzat változásai

Javaslat a 8/2006. (III. 8.) sz. önkormányzati rendelet módosítására (24, 0, 12)

3. Javaslat az önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására (módosítókkal) (26, 12, 0)

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének megalkotására (módosítókkal) (26, 11, 0)

5. Jelentés a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására vonatkozó intézkedési terv végrehajtásáról ( 37, 0, 0)

6. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (37, 0, 0)

7. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása (36, 0, 0)

8. Javaslat az I-30/95.202/2006. sz. közgyűlési határozat módosítására ( 36, 0,0)

9. Tájékoztató a 2006. évre vonatkozó idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről. Javaslat a 2007. évre vonatkozó turizmus-marketing feladattervre (25, 0, 11)

10. Javaslat Bükkszentkereszt község Önkormányzatának, valamint Kistokaj község Önkormányzatának a Miskolci Központi Háziorvosi Ügyelethez történő csatlakozására vonatkozó új szerződések megkötésére (35, 0, 0)

11. Önálló képviselői indítvány:

Javaslat Miskolc város komposztálási rendszerének beindításáról (kétfordulós, így nem döntöttek)

Sürgősségi előterjesztések:

1. Az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács egészségügyi ellátórendszer átalakítására irányuló miniszteri javaslatról szóló döntésének jóváhagyására 24, 0, 0 (21-en nem szavaztak)

2. A Semmelweis kórház valamint a diósgyőri egységes térítési síj szabályzatának módosítása 25, 8, 0

3. A DKSK Sport Marketing Kft.-vel kötött támogatási szerződés azonnali hatályú felmondása 36, 0, 0

4. A Miskolc Városi Sportiskola sportági kínálatának bővítésére és a Lékó Péter Sakkiskola megalapítására 34, 2, 0

5. A Miskolci Szimfonikus Zenekar vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése, magasabb vezetői álláshelyre történő pályázat kiírására 36, 0, 0

6. A Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a Mandorla Közművelődési Egyesület helyiséghasználati szerződés meghosszabbítása 36, 0, 0

7. A lóverseny- és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésének engedélyezésével kapcsolatos döntés meghozatala 36, 0, 0

8. Miskolc Holding Zrt. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjai megválasztása (két fordulóban tárgyalják, így nem született döntés)