“Közösen kell dolgozni Zemplén fejlesztéséért!”

"Közösen kell dolgozni Zemplén fejlesztéséért!"
"Közösen kell dolgozni Zemplén fejlesztéséért!"
Bőcs – Itt az ideje megtölteni tartalommal a megyei önkormányzat és a szövetség közötti megállapodást.

Ünnepi közgyűlését augusztus 16-án Bőcsön tartotta a Zempléni Településszövetség (ZTSZ). A házigazda település polgármestere, S. Nagy László arról beszélt, hogy kettős ünnepség a mostani: a szövetségé és a Hernád-parti községé, amelynek szombaton lesz a falunapi rendezvénye. A helyi korosztályok (óvodások, iskolások, nyugdíjasok) egy-egy villanásban mutatták be műsorukat a színpadon. Ezt követően dr. Mengyi Roland, a megyei közgyűlés elnöke fontos gondolatokat osztott meg hallgatóságával:

“Önök tudják a legjobban, mit jelent egy olyan szövetség, amelynek égisze alatt megvalósíthatók az elképzelések, a jobbító elgondolások. Önök tudják a legjobban, hogy mennyire megkönnyíti a munkát maga az összefogás, a szövetség. Amikor az egyéni kezdeményezések már nem érnének célba, akkor nem az elképzelések tárházát kell szűkíteni, hanem keresni egy olyan formát, amellyel a tervek könnyebben megvalósíthatók. Ezt ismerték fel a Zempléni Településszövetség alapítói, amikor 1994-ben életre hívták a szervezetet, és ennek ért be a gyümölcse, amikor új és újabb fejlesztési terveink, elképzeléseink megvalósításához hívjuk segítségül a szervezetet. Persze, önmagában a szövetség, mint szervezeti forma kevés. Ha azt nem töltik meg tartalommal, tudással, cselekvéssel, akkor hiába a legjobb a szándék, nem vezet eredményre, nem ér célt.

Nem öncélú fejlesztés

Nem véletlen, hogy a Zempléni Településszövetséggel partnerséget, együttműködést kötött a megyei önkormányzat. Nem véletlen, hogy ma már 70 település tagja a szervezetnek, és holdudvara egyre bővül. Ezek az eredmények azért születhettek, mert Önök tudták, mire van szüksége annak a százezer embernek, azoknak a speciális helyzetben lévő zempléni családoknak, akik megsegítésére és képviseletére a ZTSZ létrejött. Egy egy település, egy régió, egy megye fejlesztése az ott élőkért történik. Soha nem öncélú. Ha az volna, nem maradhatna életképes. Jómagam nemcsak politikusként, nemcsak a megyei közgyűlés elnökeként, hanem a térségért aggódó, az itt élő emberekért felelősséget érző közemberként is érdeklődéssel és nagyrabecsüléssel figyelem az Önök munkáját. Értem, és megértem motivációjukat, miként értem és megértem azt is, hogy céljaink közösek. Együtt, közösen kell dolgoznunk Zemplén fejlesztéséért. Meg kell találnunk a leghatékonyabb, legmodernebb, legcélravezetőbb eszközöket fejlesztési céljaink eléréséhez.

A jó hír az, hogy ebben a munkában nem vagyunk egyedül. Egy stabil, jól teljesítő ország részeként nagyobb esélyünk van a fejlődésre, mint valaha! Nem csak Magyarország, hanem megyénk is jobban teljesít! Első sorban a széles körű közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően csökkent a munkanélküliség. A nyilvántartott álláskeresők száma 2012 első negyedév végén 70,5 ezer volt, az idén azonos időszakban viszont már csak 65,8 ezer fő! A munkanélküliségi ráta az előbb említett időszakokban 19,4 %-ról egy év alatt 15,3 %-ra mérséklődött! Örömteli hír, hogy nőtt a vállalkozási kedv megyénkben! Ebben a folyamatban a zemplénieknek is van dolga, mert most kell nagyon pontosan meghatározni, hogy milyen konkrét, közös fejlesztésekre van szükség, most kell megtalálni ehhez a leghatékonyabb eszközöket és most kell elkezdeni a közös munkát, hogy új lendületet vigyen a szövetség életébe.

Itt az ideje, hogy megtöltsük tartalommal a megyei önkormányzat és a szövetség között létrejött megállapodást. Itt az idő, hogy a már megtalált kitörési pontokat megvalósítsuk. Ilyen a 37-es számú főút négysávosítása, a régóta tervezett 39-es út megépítése egy új Tisza-híddal. Ilyen rendkívül fontos kitörési pont még a történelmi borászati–szőlészeti kultúrára alapozott, ún. kiegészítő iparágak fejlesztése és a turisztikai attrakció koncentrált megjelenítése” – mondta befejezésül dr. Mengyi Roland.

Májer József, a ZTSZ elnöke elmondta, hogy 2014-ben igen jelentős évfordulóhoz érkezik a szövetség:20 éves lesz. Javasolta, hogy a tagtelepülések képviselői még az idén rohanás mentesen is találkozzanak egy erre alkalmas helyszínen. Bejelentette, hogy jövő ősszel Kovácsvágás ad otthont a ZTSZ napjának. Kecsmár István, Tiszacsermely polgármestere tolmácsolta a tiszakarádiak kérését, hogy térhessenek vissza a szövetségbe, amit a közgyűlés egyhangúan elfogadott. Köteles László, Komlóska polgármestere meghívta magukhoz, Zemplén gyöngyszemébe kikapcsolódó kirándulásra a szövetség tagjait, amelyet a jelenlevők örömmel vettek tudomásul.

Ezután dr. Mengyi Roland, Májer József, S. Nagy László elültették “Bőcs Rózsáját”, mely Márk Gergely utolsó levédett rózsafajtája, majd a sörkútnál megtörtént az ünnepélyes sörcsapolás, és nem kerülhetett más a poharakba, mint Borsodi Világos.

BGy