Közösen a tokaji kistérség gyermekeiért

Akt.:
Befejeződött a „Közösen a tokaji kistérség gyermekeiért” című program, mely az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 184.710.000 forint támogatásból valósult meg 2012 április és 2014 szeptember között.

A TÁMOP-3.3.7-09/1 „Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” kiírt pályázaton 184 710 000 Ft-ot nyert a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. A „Közösen a tokaji kistérség gyermekeiért” projekt hat intézmény által korábban kidolgozott „Komplex tehetségfejlesztéssel, tehetséggondozással a hátrányok leküzdéséért”, a „Tehetséggondozás a Tokaji Többcélú Kistérségi Társulásban”, a „Pedagógiai szakszolgálat tevékenységének bővítése” és a „Támogató pedagógus” című pályázati tervek összehangolásából állt össze.

A pályázat keretében – a tokaji járásban – három területen valósult meg az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek esélyegyenlősége érdekében.

A tehetséggondozás területén képesség-és kompetenciafejlesztő, tehetséggondozó és egyéb, kreatív képességet fejlesztő alkotó programokon vehettek részt a tokaji járásban élő óvodások, általános- és középiskolások. A tanórán kívüli foglalkoztatás, nevelés elemei voltak:

  • tehetségazonosítás különféle módszerekkel, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyerekekre,
  • több mint 300 gyermek tehetségfejlesztése 17 tehetséggondozó műhelyben pedagógusok, civil szervezetek, a térségben élő művészek, szakemberek bevonásával,
  • szervezett és rendszerszemléletű tehetségfejlesztő program indítása, a tehetségek bevonása, életpályájuk megalapozása, karrierjük követése.

Támogató pedagógus tevékenységi körben:
Közel 200 hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanuló nevelésének-oktatásának segítése, szüleik, hozzátartozóik felkészítése a gyerekekkel való együtt tanulásra, az iskolai eredményesség és a társadalmi beilleszkedés elősegítése 11 mentor-támogató pedagógus közreműködésével.

Pedagógiai szakszolgálat fejlesztése területén:
A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók tanulási képességeinek célzott speciális fejlesztése, a szociokulturális hátrányból fakadó elmaradások csökkentése a pedagógiai szakszolgálat kapacitásának bővítésével: 2 gyógypedagógus, 2 pszichológus és 3 utazó pszichológus foglalkoztatása.

A projekt időtartama: 2012. április – 2014. szeptember.
Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9.
Tel.: 47/352-216; Fax: 47/552-096
E-mail: titkarsag@ranoi.sulinet.hu
Honlap: www.ranoi.hu; www.ktkgy.hu