Közmeghallgatást tartott a miskolci közgyűlés – 2018. november

Akt.:
Illusztráció
Illusztráció - © Fotó: ÉM-archívum
Miskolc – Dr. Kriza Ákos polgármester vezetésével közmeghallgatást tartott Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése. Részt vettek rajta a város vezetői, a közgyűlés tagjai és a város önkormányzati intézményeinek és cégeinek vezetői.

8:43

A Magyar Marketing Szövetség pályázatán Miskolc város honlapja a legjobbnak bizonyult. A rendkívüli közgyűlés nyitányaként Dr. Kriza Ákos polgármester megköszönte a honlap tervezőinek, készítőinek a kimagasló munkát.

Dr. Papp Csaba polgármesteri biztos:

A város különös gondot fordít az időseire. Ennek részeként egy új, egységes intézmény jön létre a városban erre a célra. 2019. január 1-jétől a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménybe olvad az Őszi Napsugár Otthon.

Nem a spórolás volt a cél, de a felsővezetők számának csökkenése révén erről is szó van, de a megspórolt összegeket az ellátásra fordítják. Az egybeolvadással egy korszerű és feladatait még hatékonyabban ellátó intézmény jön létre.

Az intézmények összevonásáról szóló előterjesztést a közgyűlés többségi szavazással elfogadta.

A rendkívüli közgyűlés végetért.


Lenkey Gyula:

Bosszantó az utak kátyús állapota. Amíg kicsi a kátyú, nem foglalkoznak vele, de ha megvárjuk, míg nagy lesz, akkor a gond is nagyobb lesz.

A főutca kapualjai a Széchenyi utca és a Nagy Imre utca között katasztrofális állapotban vannak. Ez a város szégyene.

Szó volt a régi Villanyrendőr újraépítéséről is. Legalább egy táblát helyeznének el, hogy az emberek ismerhetnék a történetét.

Dr. Kriza Ákos polgármester:

Fontos a kátyúzás kérdése. Lesz jövőre egy applikáció, amely segíti a bejelentéseket és a gyors hibaelárítást.

A főutcai kapualjak állapota is sarkalatos kérdés. Amióta beindult az élet a főutcán, azóta a kapualjak is „benépesedtek”. Mihamarabb szeretnénk megoldást találni, hogy rend és tisztaság legyen.

A Villanyrendőr állandó visszatérő probléma. Még mindig vitáznak róla, hogy legyen, vagy nem.

A közmeghallgatás véget ért, a testület rendkívüli közgyűlésként folytatja munkáját.


8:11

Sipos Károlyné:

Harmadszor jövök ugyanazon probléma miatt. A Felsőruzsin körút egyes házai előtt a csapadékvízelvezetés nincs megoldva. A sajtóban hónapokkal ezelőtt az jelent meg, hogy újra kell tervezni az elvezetést. Eddig nem történt semmi. Az látható, hogy a cső el van törve. Mikor kezdődik el végre a kivitelezési munka?

Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos:

A probléma 2016 óta ismert. Szilágyi Szabolcs saját képviselői alapjából elvégezte a tervezést. Idén nem történt meg a kivitelezés, de jövőre lehetséges.

Fülöp Józsefné:

Szántó Kovács János utcai partoldal állapotát nehezményezte, amelyben nem történt hosszú ideje változás. Az épületben károsodás keletkezett. Továbbra is csúszik a partoldal és egyre több a károkozás az épületben, a járdában, és a villanyoszlopok is dőlnek. Miért nem lehet egy kompromisszumos megoldást találni?

Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos:

A támfallal kapcsolatban egy egyedi jogvitáról van szó. Vannak vizesedési problémák, de azt a lakóépületek csapadékvíz elvezetési hibái is okozzák.

Ducsay István:

A Diósgyőri Várfürdőt szeretnénk megmenteni. Négy éve azt mondták, hogy a vár felújítása után a fürdőt és a szaunát visszakapjuk. Ezt szeretnénk elérni.

Dr. Kriza Ákos polgármester:

Az eredeti helyszínen nem lehet megoldani a Diósgyőri Várfürdő újranyitását. Megvizsgáljuk, hogy más helyszínen lehetne-e. A vár további rekonstrukciója miatt azonban ez továbbra sem lehetséges. Később térhetünk vissza a témára.


7:54

Szirmai György:

Hat hónapja költöztem vissza Miskolcra és az Újgyőri főtér környékén lakom. Idős emberek nagytestű harci kutyákkal sétálnak a környéken, ami veszélyes az ott játszó gyerekek számára. Van-e megoldás erre?

Kovács László Csaba, a MiÖR vezetője:

Érkezett bejelentés ezzel kapcsolatban és megvizsgáltuk a helyzetet. A körzeti rendészünk naponta ellenőrzi a helyzetet. A vizsgált emberek szabályszerűen sétáltatták a kutyákat. Osztottunk nekik egy figyelemfelhívó csomagot, amelyben kutyapiszok összeszedésére alkalmas zacskók is voltak többek között. A továbbiakban is ellenőrizzük.

Herboly Vanda:

A Herman Ottó Kertszövetkezet megszűnt, így az adósságok miatt probléma van az ivóvízellátással a területen. A nyomáscsökkentett víz már 2016 óta nem jutott el a magasabban fekvő helyekre. Idén ősszel teljesen megszűnt a vízszolgáltatás. Egy közkút van, mert sokan életvitelszerűen laknak arra. Kút fúrása kivitelezhetetlen. Bármilyen hosszú távú, jó megoldása nyitottak vagyunk.

Bíró Vencel, a Mivíz igazgatója:

A víz korlátozása 2017 tavasza óta érvényben van, de a hálózat olyan állapotú, hogy eleve elfolyik a víz. Nem lehet egyik napról a másikra megoldani, mert nem tudunk nem létező szervezettel szerződést kötni. A Mivíz akkor tud szerződést kötni, ha a lakóközösség jogi személyiséget alkot. A belső hálózat nem felel meg a szabályoknak. Jobb lenne újat építeni.


07:37 Tizenhárman jelezték hozzászólásukat a közmeghallgatáson. Minden felszólaló számára három perc áll rendelkezésre. Ha lehetséges, helyben hangzik el a válasz, ha nem, később, írásban.

Molnár Attila:

15-20 éve helyezték el Diósgyőr történelmi városrész tábláit, amelyek a villamosrekonstrukcó miatti sávelhúzások miatt balesetveszélyesek. Előjelző táblák kellenének. Olyan szigeteket alakítottak ki, amelyek rendkívül balesetveszélyesek. A sínek minősége rengeteg minőségi problémát vet fel. A kopófelület minősége egyre rosszabb.

A gyalogosok közlekedését akadályozzák a belvárosi vendéglátóipari létesítmények által az utcára kihelyezett teraszok.

Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos:

A városhatárokat jelző táblákat nem a város helyezte ki, hanem egy civil szervezet. Ha közgyűlés úgy dönt, akkor újra kihelyezzük.

A járdaszigetek a gyalogosok védelmét szolgálják. Csak abban az esetben lehet balesetveszély, ha az autósok nem tartják be a szabályokat. A villamos pályaszerkezet teljes mértékben megfelel a szabályoknak. Folyamatos a profilköszörülés, amely javítja a helyzetet. Az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi a vágány állapotát.

A belvárosban kihelyezett teraszok minden esetben szabályosan történtek. Folyamatosan ellenőrizzük.

Szántó István:

Balesetveszélyesek a csatornafedelek. Szükséges lenne a csatornaregiszter elkészítése és a fedelek folyamatos ellenőrzése, cseréje.

A közlekedési táblák, útburkolati jelek elhelyezése több esetben hiányos. Ki, kik a felelősök ezekben a kérdésekben. Ha forgalomválasztások vannak, miért nem jelzik előre?

A Miskolci Önkormányzati Rendészet állománya milyen mértékben szakmai? Kapnak-e valódi szakképzést?

Bíró Vencel, a Mivíz igazgatója:

Nem rendelkezünk csatornaregiszterrel, de folyamatosan felmérjük a csatornafedelek állapotát és javítjuk, cseréljük. Az nem lehetséges, hogy egyszerre cseréljük mindent.

Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos:

A kerékpárúthálózat azon része, amely nem engedélyköteles, idén készült el, jövőre az építési engedélyköteles részek készülnek el.

Az útjelzéseket jogszabályok szerint helyezik el. Ha forgalmi rend változásáról van szó, kifejezett szokás a lakossággal előzetes egyeztetés. Folyamatos a közlekedésbiztonság ellenőrzése is a városban.

Kovács László Csaba, a MiÖR vezetője:

Az önkormányzati rendészeti egyenruhát jogszabályok határozzák meg és ugyanez érvényes a hatáskörre. A rendészet állományában vannak volt rendőrök, segítik a munkát. Nagyon jó az együttműködés a rendőrséggel, vezetői szinten heti egyeztetések vannak. Közös járőrpárosok is működnek.

ÉM-SZB


Fotó: ÁJ
Miskolc - A nyitvatartásról szóló miskolci önkormányzati rendelet kivételeket is meghatározott. A város lakóitól olyan bejelentések érkeztek az önkormányzathoz, amelyek az éjszaka is nyitva tartó vendéglátóhelyek kapcsán a vendégek hangoskodását, utcai viselkedését teszik szóvá. A főszabály A k...

Fotó: Ádám János
Miskolc – Csütörtökön reggel 7 órakor tartotta októberi rendes ülését Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése. A napirendi pontok közül kettő a közbiztonságra koncentrált. Megalkották például a város területén működő üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló helyi jogszabályt és foglalkoztak a...