Közmeghallgatáson beszéltek az eredményekről Mezőcsáton

A közmeghallgatáson számolt be a polgármester
A közmeghallgatáson számolt be a polgármester - © Fotó: ÉM
Mezőcsát – A térségben lakosság­arányosan Mezőcsát nyerte el a legtöbb pályázati forrást.

Mezőcsát város hagyományai közé tartozik, hogy november első napjaiban tartják az önkormányzat közmeghallgatását. Ebben az évben 13-án került sor az eseményre a Művészetek Házában.

A program fő eleme a polgármesteri összefoglaló a legutóbbi közmeghallgatás óta eltelt egy évről. Siposné Horváth Anita polgármester beszélt az 5943 mezőcsáti életéről: a születésekről (44), a házasságkötésekről (34), és az erre az évre még bejelentkezett 8 jegyespárról és a halálesetekről (79).

Beruházások

A következőkben a polgármester tájékoztatta a megjelenteket a jelenleg folyó beruházásokról: a tanuszoda és a közösségi ház építéséről, valamint az új ravatalozó és urnafal használatbavételéről.

A következő nagy téma a közfoglalkoztatás volt, melynek keretében jelenleg 386 helye van a városnak, de ezt sem tudják teljesen feltölteni. A közfoglalkoztatottakkal sikerül járdát építeni, tetőcseréket végrehajtani több önkormányzati épületen és nagyon sok értéket teremteni – többek között a zöldség és gyümölcs termesztésével és tartósításával.

Az önkormányzat saját forrásból történő beruházásai közül említést érdemel két ingatlan megvásárlása, az adventi díszvilágítások bővítése, az önkormányzati bérlakások bejárati ajtajának cseréje és még számos más fejlesztés.
Amint azt a polgármester asszony elmondta: a térségben lakosságarányosan Mezőcsát nyerte el a legtöbb pályázati forrást. Ezeknek köszönhetően elindult az iparterület fejlesztése, hűtőház és árucsarnok építése, bölcsőde építése és az óvodák felújítása, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése.

Ezek mellett megkezdődött egy komplex felzárkóztató program Mezőcsát leromlott városrészein, a humánkapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében, a régi művelődési ház épületének felújítása, az önkormányzati hivatal felújítása, burkolatcseréje.

A materiális gyarapodás mellett sok erőt fordított az önkormányzat a lakosok támogatására, életminőségük javítására. Forrást különítettek el többek között rendkívüli támogatásra, pályáztak és nyertek a közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásért, nyári gyermekétkeztetésben részesítették a mezőcsáti gyerekeket.

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatunk újra­épült a németországi Worbis városával, mégpedig úgy, hogy kisebb közösségeket segített a két város vezetése a közvetlen kapcsolatfelvétel megteremtéséhez.

A humán értékek sorában említette Siposné Horváth Anita a hatalmas látogatottsággal bíró városi rendezvényeket, amilyenek a városi ünnepségek és fesztiváljellegű események.

Végezetül a település polgármestere felsorolta azokat a támogatási formákat, amelyek jelenleg az önkormányzat eszközkészletébe tartoznak: rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, köztemetés, iskolakezdési támogatás, Bursa Hungarica, időskorúak egyszeri, év végi támogatása. Emellett ingyenes lett a helyi újság, melyet minden háztartás megkap hónapról hónapra.

– ÉM –