Közmeghallgatás iskolabezárásról Érpatakon

Közmeghallgatás iskolabezárásról Érpatakon
Közmeghallgatás iskolabezárásról Érpatakon
Érpatak – Érpatakon az általános iskola aulájában kezdődött péntek délután a képviselő-testületi üléssel egybekötött közmeghallgatás. Orosz Mihály Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, s elmondta a rendezvény célját: szólni az időszerű feladatokról, meghallgatni a lakosság véleményét, észrevételét.

Gyermán László tanügyigazgatási szakértő ismertette az iskola helyzetével kapcsolatos tudnivalókat. Mint elmondta, kevés a tanulói létszám az iskolában, változott az oktatási törvény, ezért három alternatíva lehetséges.

Az önkormányzat működteti az iskolát, de akkor nem jogosult önhikis támogatásra.

Tagintézmény lesz

Társulási formában összeáll más iskolákkal, s akkor még jöhet ide is gyermek.

16:43: A polgármester elmondta a további lehetőségeket: Újfehértó intézményesen nem fogad, de egyenként felveszi a diákokat. Nagykálló segítene, Bökönyben sok a gyermek, talán még Birivel lehet kapcsolatot kialakítani.

Almássi Lászlóné felvetett egy lehetőséget, Birihez hasonló iskolai hálózat kiépítése, s akkor megmaradhat mind a 8 osztály. Még a 9. évfolyam is működhetne helyben, ha ezt az alternatívát vállasztják.

Gond az is, hogy többen pánikszerűen kivették év közben a diákot, s átvitték Újfehértóra, így oda vándorol a normatív támogatás is. Néhány szülő bekiabált, hogy a tanárok is tehetnek róla, nem fogják vissza a gyermekeket.S aki elvitte a gyermekét, az már nem fogja visszahozni, legyen Érpatakon akármilyen iskola is.

17:07: Szöllősiné Fitos Évalakó elmondta, csalódott, amikor az időközi választáson a polgármestert támogatta. Csalódott benne, mert pedagógus létére az iskola ellen van, társulásban gondolkodik, s nem abban, hogy megmentse. Ahol elsorvad az iskola, ahol nincs képzés, az a falura pusztulásra van ítélve.

Egy másik lakó azt mondta, itt senki sem mer beszélni, mert akkor este jön  amegtorlás.

Ha leépül a falu, akkor nem kell önkormányzat sem. A falunak szép iskolája van, de kell hozni máshonnan a diákokat.

17:29: Indulatos felszólalások után Gyirán Zoltán megbízott jegyző elmondta a határozattervezetet: Érpatak polgármestere tárgyalást folytat a Közös Kincs Kht. vezetőjével, Almássi Lászlónéval s ha sikerül megállapodni, akkor a Közös Kincs Kht. működtetésében folytatódhat a tanítás szeptembertől az általános iskolában. A tervezetet a képviselő-testület elfogadta. Ezt követően egy kis szünetet rendeltek el.

17:52: A szünet után a hulladékszállításról volt először szó. Egy hónapig nem volt hulladékszállítás a településen,mert kértek a helyi telepre egy év hosszabbítást a környezetvédelmi felügyelőségtől. Amikor ezt megkapták, a NYÍR-Flop Kft., azonnal megkezdte a hulladék szállítását. A kft. Képviseletében Fodor József szólt a szállítás tudnivalóiról. Először azt mondta, sok településen vannak hasonló gondok.

Tudja, mert sok közmeghallgatáson vesz részt. Most inkább civakodásnak tűnt neki az eddigi tanácskozás, holott a civakodás helyett össze kellene fogniuk az érpataki embereknek. Mert ha civakodnak, az tényleg  a település pusztulását okozza.

A saját vélemény elmondása után rátért a szemétszállításra. Mint mondta, szigorúak a környezetvédelmi előírások, s ezek meghatározzák a szemét szállítását és elhelyezését is.

Érpatak már csak ebben az évben használhatja a községi hulladéklerakó-telepet, mivel a törvények műszaki védelemmel ellátott telepet engedélyeznek. Az érpatakiak életében voltozás, hogy eddig szombaton volt a szállítás, a Nyír-Flop Kft. Most már pénteken szállítja a hulladékot. A szolgáltatást szeretnék bővíteni, s ezért lesz évente kétszer lomtalanítás, s lesz majd szelektív hulladékgyűjtés is.

18:23: Természetesen a szállítás pénzbe fog kerülni. A cég negyedévente utólag fogja számlázni a hulladékszállítás díját. Lakossági kérdés, hogy mennyi szemét után számláz majd a cég, s hol lehet majd reklamálni. Fodor József válaszában elmondta, a cél az, hogy mindenki a mennyiséggel arányosan fizessen.

Lakossági kérdés: s akinek nincs hulladéka? A válasz: ilyen nincsen, mert minden háztartásban keletkezik szemét, s azt pedig elégetni nem szabad. Lakossági kérdés: volt-e pályázati kiírás a szemétszállítással kapcsolatban? Kinek a tulajdona a szeméttelep, a rekultivációját ki fizeti? Mikor lesz legközelebb díjemelés?

Válaszok: éves elszámolás lesz a kht. és az önkormányzat között, s akkor derül ki, kell-e a díjat emelni, vagy elég. Az önkormányzat több cégtől is kért árajánlatot, a legkedvezőbbet a Nyír-Flop Kft. adta. Közös pályázat útján próbálják majd a telepet rekultiválni. Egy lakó ötlete: minden gazdát felszólítani, a földjéről takarítsa el a szemetet, amit a szél odafújt.

19:00: A következő napirendi pontban Orosz Mihály Zoltán ismertette a 2006-os munkálatokat, az idei terveket. A bekiabálástól sem mentes előadásában felvázolta röviden az eredményeket, az utak felújítását, az akadálymentesítést. Szólt a Mindszenthy-szobor történetéről, a helyének a kijelöléséről is, mert emiatt néhányan kritizálják az önkormányzatot.

Szöllősiné Fitos Éva közbevetette, nem született testületi döntés a felállítás helyéről. Ismét elszabadultak az indulatok, mindenki a magáét hajtogatja. A piaccal kapcsolatban is vetődött fel kérdés. Egy felszólaló szerint a polgármester nem számolt el anyagiakkal.

-Lépjünk tovább, ne vitatkozzunk – kiáltotta be egy idősebb férfi. A polgármester ismerteti tovább a falu pénzügyi lehetőségeit. Szerinte az önkormányzat takarékosan gazdálkodott.

Miből fizettél ki jutalmat?- tette fel a kérdést egy képviselő a polgármesternek.

Mert megszavaztátok- replikázott rá egy másik képviselő.

A 2007-es évről: a rendezési tervünk elavult, nincs mellette fejlesztési koncepció – mondta a polgármester. Az ingatlanokat, erdőket, épületeket kell beleírnunk a hosszútávú fejlesztési tervbe. A rendelőt felújítani szeretnénk, s a teljes akadálymentesítést megcsinálni. A teleházat közösségi színtérré, közösségi házzá kellene tenni. Ott a civil szervezetek is találkozhatnának.

Egy lakó felvetette, pályázni kellene a lepusztult művelődési ház felújítáásra, s pályázni kellene kulturális előadásokra is.

19:36: A továbbiakban szó volt a legelők bérbeadásáról, az önkormányzati erdő fenntartásáról. Az erdőt teljesen le kellett vágni, s újra kellett telepíteni. Mint a polgármester kiemelte, a telepítést békén kell hagyni, hogy újra erdő lehessen, s csak azt szabad majd vágni, amit az erdőfelügyelőség jóváhagy.

Az önkormányzat  be szeretné vezetni a tanyagondnoki szolgálatot, kiírták a pályázatot. Várják a jelentkezőket, s a jövő héten majd döntenek a személyéről. Két mezőőrt is szeretne az önkormányzat beállítani.

A konyha működtetését átvenné egy vállalkozó, aki kedvezőbb áron tdud majd ebédet adni. Az öt konyhai dolgozóból hármat megtart, s vállalja, korszerűsíti a konyhát, az időseknek kiszállítja az ebédet. Még néhány témát felvetettek a lakók – súlyadó, gazdátlan telkek, rossz mezőgazdasági utak .-, majd 3 és fél óra múlva befejeződött az érpataki közmeghallgatás.

 - M. Magyar László –