Közlemény – Zárult az „Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi Természetbúvár Laboratóriumának létrehozása” projekt

Miskolc – Egy új, korszerű, a természettudományos tantárgyak oktatására alkalmas laboratórium kialakítását valósította meg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Megújulási Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, „Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi Természetbúvár Laboratóriumának létrehozása” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0030 jelű projekt keretében.

A projektet azzal a céllal indította Miskolc önkormányzata, hogy a kor oktatási kultúrájának és igényeinek megfelelő kísérleti laboratórium megépítésével segítse a diákok ismeretszerzését. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci Avasi Gimnáziumban” projekt keretében a biológia, a fizika, a földrajz és a kémia tantárgyak alap- és emelt szintű oktatásához szükséges tartalmi és infrastrukturális fejlesztés valósult meg.

A 2013 májusában kezdődött, 345.986.857 Ft összköltségű fejlesztés során két, egyenként 18 fő befogadására alkalmas, korszerű kísérleti eszközökkel felszerelt laboratórium került kialakításra.

A program 11 partnerintézmény, miskolci és vidéki általános és középiskolák együttműködésével valósult meg, aminek köszönhetően közel 1500 diák vehet részt a természettudományos laboratóriumban tartott gyakorlati órákon. Az Avasi Gimnázium laboratóriumainak szabad kapacitására további iskolák is jelentkezhettek partnerintézménynek. A gimnáziummal kötött megállapodás után az iskolát felvették a partnerek közé, és az itt dolgozó szaktanárok is akkreditált képzést kaptak tőlük.


A természettudományos tantárgyak oktatása megújításának céljával négy miskolci középiskola nyújtott be pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív program támogatási rendszeréhez. A programnak köszönhetően elsőként a Herman Ottó Gimnáziumban készült el a kísérleti „élménylabor”, amit a Lévay József Református Gimnázium, a Földes Ferenc Gimnázium, illetve az Avasi Gimnázium hasonló jellegű fejlesztései követtek.

A laborok felszereltsége lehetővé teszi, hogy a tananyagot a diákok számára érdekesebbé, könnyebben tanulható módon oktassák, továbbá a tehetséges, érdeklődő diákoknak a tananyagon túlmutató ismereteket nyújtsanak.

A projekt címe: „Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi Természetbúvár Laboratóriumának létrehozása”
Pályázati forrás: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0030
A projekt elszámolható költsége: 345 986 857 Ft
Önrész: 0 Ft
Támogatás: 345 986 857 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

– Koczák Szilvia, sajtószóvivő, Miskolc M.J. Város Polgármesteri Hivatala –