Közlemény – Taktaharkány sem látja szívesen a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítéssel letelepedni szándékozókat

Taktaharkány – Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 24-én alkotott önkormányzati rendeletet a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott pénzbeli térítés helyi intézkedéseiről címmel, mely 2014. december 1-én lép hatályba.

A rendelet célja, hogy a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott támogatásban részesülő személyek ne részesüljenek előnyben Taktaharkány közigazgatási területén a rendelet elfogadásakor életvitelszerűen élő személyekkel szemben abban az esetben, ha a más önkormányzat által elköltözés céljából nyújtott támogatásban részesülő személyek Taktaharkányban kívánnak letelepedni.

A rendelet hatálya kiterjed azokra a személyekre és velük együtt lakó közeli hozzátartozóikra, akik más önkormányzat támogatásával, pénzbeli térítésével vásárolnak Taktaharkány nagyközség közigazgatási területén lakhatás céljára szolgáló ingatlant.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata és intézményei a rendelet hatálya alá tartozó személyek részére nem biztosítanak pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó támogatást. Emellett az említett személyek a közfoglalkoztatásban nem részesíthetők előnyben.

A rendeletalkotással a taktaharkányi képviselő-testület többek között Sátoraljaújhely és Szerencs nyomdokába lépett. A rendeletalkotás célja, hogy ne a községben jelentsenek együttélési nehézségeket azok az emberek, akik más településen nem tudtak beilleszkedni és annyira terhesek annak a településnek, hogy lelépési pénzt fizetnek a kiköltöztetésük érdekében.

– Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata –