Közlemény – Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása

Szűrőberendezés a Miskolctapolcai gépházban
Szűrőberendezés a Miskolctapolcai gépházban
Miskolc – Miskolc város ivóvizét biztosító vízbázis nagyobbik része érzékeny, nyitott, fedetlen karsztosodott mészkőhegység, ami olyan adottság, hogy még teljes körűen kiépített vízbázis-védelem esetén is kell számítani pl. rendkívüli időjárás esetén mikrobiológiai szennyeződés bemosódására.

A város lakosságának akár több mint 50%-át a Bükk-hegység karszt vízbázisára települt Miskolctapolcai vízmű látja el ivóvízzel. A Bükkből érkező általában kiváló minőségű karsztvíz, kezelést nem, csak fertőtlenítést igényel.

A mindenkor kifogástalan ivóvízminőség biztosításához szükséges a nyersvízben időnként fellépő zavarosság, vagy fertőzőképes baktériumok, megszüntetése, illetve eltávolítása a jelenleg ismert és általánosan elfogadott műszaki feltételeknek megfelelően.

A fejlesztés konkrét célja az 1500 m3/h kapacitású világszínvonalú víztisztítási technológia kiépítése, a meglévő vízmű-telep korszerűsítésével, ultraszűrő alkalmazásával, valamint 2 db 500 m3-es térszíni szűrt víztároló megépítése, melynek eredményeként biztonsággal biztosítható a kifogástalan minőségű ivóvíz az év minden pillanatában.

Az ultraszűrés jobban illeszkedik az adott vízbázis hirtelen változó vízminőségi problémájához, mint más technológiák. Az ultraszűrés a nyersvíz minőségének változásától függetlenül egyforma, kiváló tisztított vízminőséget képes nyújtani. A tisztítási folyamat során az ivóvízzel vegyszer nem érintkezik.

A megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítása a város működésének alapvető feltétele.

Az Európai Unió támogatásával megvalósul a „Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása korszerű víztisztítási technológia kiépítésével, Miskolctapolca vízbázisának súlyos veszélyeztetése miatt” című, KEOP-1.3.0/B/2F/09-2010-0001 azonosítószámú projekt. A projekt teljes összköltsége 2 818 866 488 Ft. A beruházásra elnyert támogatás összege 2 316 383 804 Ft. A költségek 82.1743 %-át a Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

– Koczák Szilvia, sajtószóvivő, Miskolc M.J. Város Polgármesteri Hivatala –